Giáo Trình Học Adobe Premiere Pro Cc 2021

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Cài Adobe Premiere Pro 32Bit/64Bit, Cc 2021 Cho Pc
 • Cách Tải Adobe Premiere Pro Miễn Phí
 • Download Adobe Premiere Cs6 Pro Full Hiện Nay
 • Download And Install Adobe Premiere Pro Cc 2021 Full Lisence Cực Đơn Giản
 • Download Adobe Premiere Pro Cc 2021
 • Giáo Trình Học Adobe Premiere Pro Cc 2021, Giáo Trình Adobe Premiere Cc, Adobe Premiere Pro Cc 2021, Adobe Premiere Cc, Adobe Premiere, Hướng Dẫn Adobe Premiere, Hướng Dẫn Sử Dụng Adobe Premiere, 1. Căn Cứ Vào Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Năm 2021 (kèm Theo Thông Tư Số 32/2018/tt-bgdĐt), Thầy, 1. Căn Cứ Vào Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Năm 2021 (kèm Theo Thông Tư Số 32/2018/tt-bgdĐt), Thầy, 1. Căn Cứ Vào Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Năm 2021 (kèm Theo Thông Tư Số 32/2018/tt-bgdĐt), Thầy, Một Số Điểm Mới Về Nội Dung Giáo Dục Trong Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2021, Giáo Trình Học Revit 2021, Giáo Trình Luật Đất Đai 2021 Pdf, Giáo Trình Học Autocad 2021, Giáo Trình Sketchup 2021, Giáo Trình Học Illustrator Cc 2021, Giáo Trình Autocad 2021 Pdf, Giáo Trình Inventor 2021, Giáo Trình Autocad 2021, Giáo Trình Học Sketchup 2021, Giáo Trình Luật Kinh Tế 2021, Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2021, Câu Hỏi Và Đáp án Môn Lịch Sử Và Địa Lí Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2021, Hướng Dẫn Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2021, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2021, Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2021 Tổng Thểổng Thể, Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2021, Báo Cáo Kết Quả Nghiên Cứu Sách Giáo Khoa Lớp 1 Theo Chương Trình Gdpt 2021, Module 1 Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2021, Module 1 Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2021 Tiểu Học, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2021 – 2021, Adobe Xd, Pdf/adobe Acrobat, : Pdf/adobe Acrobat, Hướng Dẫn Sử Dụng Adobe Xd, Hướng Dẫn Đăng Ký Adobe Id, Hướng Dẫn Sử Dụng Adobe Audition, Định Dạng Tệp: Pdf/adobe Acrobat, Cách Sử Dụng Phần Mềm Adobe Audition, Hướng Dẫn Thực Hành Adobe Flash Cs6, Hướng Dẫn Thực Hành Adobe Indesign Cs6, Hướng Dẫn Thực Hành Adobe Illustrator Cs6, Hướng Dẫn Thực Hành Adobe Dreamweaver Cs6, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dình Giáo Dục ,phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Mầm Non, Mẫu Tờ Trình 2021, Luật Giáo Dục 2021, Đề Thi Minh Họa Bộ Giáo Dục 2021, Dự Thảo Luật Giáo Dục 2021, Dự Thảo Luật Giáo Dục Sửa Đổi 2021, Biên Bản Bàn Giao Tài Sản Cố Định 2021, Góp ý Dự Thảo Luật Giáo Dục Sửa Đổi 2021, Dự Thảo Luật Giáo Dục Sửa Đổi Năm 2021, Đề Thi Tham Khảo Của Bộ Giáo Dục Năm 2021, Báo Cáo An Toàn Giao Thông Năm 2021, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Ch Chi Bộ Giỏi 2021, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi 2021, Chương Trình Môn Gdcd -2018, Kế Hoạch Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo Năm 2021, Báo Cáo Tổng Kết An Toàn Giao Thông Năm 2021, Kế Hoạch Phát Triển Giáo Dục Năm 2021, Kế Hoạch Phát Triển Giáo Dục Mầm Non Năm 2021, Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Năm 2021, Luật Giao Thông Đường Bộ 2021, Chương Trình Công Tác Năm 2021 Của HĐnd Xã, Bài Viết Về Chương Trình GĐpt 2021., Module 1 Tiểu Học Chương Trình 2021, Giao Trinh Tư Vấn Giám Sát Công Trình Giao Thông, Đap án Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương Trình Phổ Thông 2021, Nghị Quyết Về Chương Trình Giám Sát Năm 2021, Tờ Trình Số 7648/ttr-ubnd Ngày 20 Tháng 7 Năm 2021, Giáo Trình Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Hà Nam Khánh Giao, Cẩm Nang Chính Sách Các Ty Giáo Dục Worcester 2021-2019, Quy Chế 66 Quy Chế Số 67 Ngày 2/3/2018 Quy Định Giao Dịch Trên Sàn Hose, Kế Hoạch Tổ Chức Hội Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Năm Học 2021 – 2021, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Giao Hàng Tiết Kiệm 2021, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Tuyên Giáo Năm 2021ubkt Dang Uy Xa Nam 2021, Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Gdpt 2021, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dục, Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Gdmn., Giao Trinh Giao Duc Mam Non Theo Quan Diem Giáo Duc Lay Tre Lam Trung Tam, Kế Hoạch Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Ngành Bhxh Năm 2021, Kế Hoạch Thực Hiện Công Tác Giáo Dục Lý Luận Chính Trị Năm 2021, Module 1 Th Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Gdpt 2021, Tờ Trình Số: 01/ttr – CtĐ Ngày 12/11/2018 Của Ban Chấp Hành. Hội CtĐ Xã Hùng Sơn Về Việc Đề Nghị Hội, Tờ Trình Số: 01/ttr – CtĐ Ngày 12/11/2018 Của Ban Chấp Hành. Hội CtĐ Xã Hùng Sơn Về Việc Đề Nghị Hội, Chương Trình Giám Sát Của Thường Trực HĐnd Huyện Năm 2021, Thông Tư Số 149/2018/tt-bqp, Ngày 10-10-2018 Của Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng., Mẫu Xl20 Ban Hành Theo Thông Tư Số 06/2018/tt-bca Ngày 12/02/2018, Nghị Định Số 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2021, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-ubnd Ngay 06/10/2018, Các Môn Học Được Lựa Chọn Theo Định Hướng Nghề Nghiệp Trong Chương Trình Gdpt 2021 ở Cấp Thpt Là, Nghị Định 59/2018/nĐ-cp Ngày 18/11/2018, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Ngày 6/8/2018, Maubhtheo Tt So61 06/2018/tt-bca Ngay2 12/02/2018, 31/2018/nĐ-cp Ngày 08 Tháng 3 Năm 2021 Của Chính Phủ, Thông Tư 38/2018/tt-bnnptnt Ngày 25/12/2018, Thông Tư 38/2018/tt-bnnptnt Ngày 25/21/2018, Quyet Dinh 02/2018/qĐ-bn Ngay 06/10/2018, Mau Xl- 20 Bhtheo Tt So61 06/2018/tt-bca Ngay2 12/02/2018, Nghị Định 01/2018 Ngày 6/8/2018, Mẫu Đơn Xl20 Bh Theo Tt Số 06/2018/tt-bca Ngày 12/02/2018,

  Giáo Trình Học Adobe Premiere Pro Cc 2021, Giáo Trình Adobe Premiere Cc, Adobe Premiere Pro Cc 2021, Adobe Premiere Cc, Adobe Premiere, Hướng Dẫn Adobe Premiere, Hướng Dẫn Sử Dụng Adobe Premiere, 1. Căn Cứ Vào Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Năm 2021 (kèm Theo Thông Tư Số 32/2018/tt-bgdĐt), Thầy, 1. Căn Cứ Vào Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Năm 2021 (kèm Theo Thông Tư Số 32/2018/tt-bgdĐt), Thầy, 1. Căn Cứ Vào Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Năm 2021 (kèm Theo Thông Tư Số 32/2018/tt-bgdĐt), Thầy, Một Số Điểm Mới Về Nội Dung Giáo Dục Trong Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2021, Giáo Trình Học Revit 2021, Giáo Trình Luật Đất Đai 2021 Pdf, Giáo Trình Học Autocad 2021, Giáo Trình Sketchup 2021, Giáo Trình Học Illustrator Cc 2021, Giáo Trình Autocad 2021 Pdf, Giáo Trình Inventor 2021, Giáo Trình Autocad 2021, Giáo Trình Học Sketchup 2021, Giáo Trình Luật Kinh Tế 2021, Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2021, Câu Hỏi Và Đáp án Môn Lịch Sử Và Địa Lí Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2021, Hướng Dẫn Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2021, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2021, Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2021 Tổng Thểổng Thể, Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2021, Báo Cáo Kết Quả Nghiên Cứu Sách Giáo Khoa Lớp 1 Theo Chương Trình Gdpt 2021, Module 1 Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2021, Module 1 Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2021 Tiểu Học, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2021 – 2021, Adobe Xd, Pdf/adobe Acrobat, : Pdf/adobe Acrobat, Hướng Dẫn Sử Dụng Adobe Xd, Hướng Dẫn Đăng Ký Adobe Id, Hướng Dẫn Sử Dụng Adobe Audition, Định Dạng Tệp: Pdf/adobe Acrobat, Cách Sử Dụng Phần Mềm Adobe Audition, Hướng Dẫn Thực Hành Adobe Flash Cs6, Hướng Dẫn Thực Hành Adobe Indesign Cs6, Hướng Dẫn Thực Hành Adobe Illustrator Cs6, Hướng Dẫn Thực Hành Adobe Dreamweaver Cs6, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dình Giáo Dục ,phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Mầm Non, Mẫu Tờ Trình 2021, Luật Giáo Dục 2021, Đề Thi Minh Họa Bộ Giáo Dục 2021, Dự Thảo Luật Giáo Dục 2021, Dự Thảo Luật Giáo Dục Sửa Đổi 2021, Biên Bản Bàn Giao Tài Sản Cố Định 2021,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Adobe Premiere
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Phụ Đề Cho Video Bằng Phần Mềm Aegisub
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Chỉnh Sửa Phụ Đề Bằng Aegisub
 • #1 Cách Sử Dụng Aegisub
 • Hướng Dẫn Viết Một Số Dạng Hiệu Ứng Karaoke Trong Aegisub
 • Tải Adobe Premiere Pro Cc 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Chi Tiết Cách Khắc Phục Lỗi Cannot Access Sopcast Service Hiệu Quả
 • Amibroker Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Amibroker
 • Lệnh Đo Kích Thước Trong Cad, Hướng Dẫn Dim Chiều Dài Trong Autocad
 • #7 Lệnh Dim Trong Cad Đo Kích Thước Liên Tục Đơn Giản 2021
 • Lấy Tọa Độ Trong Cad, Cách Sử Dụng Lệnh Xuất Tọa Độ Trong Autocad Nhanh
 • Để tải phần mềm Adobe Premiere Pro không hề khó, mình đã tìm cho các bạn một link có sẵn bộ cài và bạn chỉ việc tải về và cài đặt ra để sử dụng.

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm Adobe Premiere Pro

  Sau khi các bạn tải xong phần mềm với link bên trên mình đã gửi thì chúng ta bắt đầu tiền hành cài đặt như sau:

  Bước đầu tiên, bạn cần dùng WinRAR để giải nén file đã tải về.

  Hiện tại, cách rẻ nhất để mua Premiere Pro là một ứng dụng độc lập, có giá $20,99 / £19,97 / €23,99 mỗi tháng. Đây sẽ là khoản thanh toán hàng tháng trong một năm và sẽ bao gồm quyền truy cập vào các tính năng và bản cập nhật mới nhất tại thời điểm chúng được phát hành.

  Ngoài ra còn có 100GB dung lượng lưu trữ đám mây, Premiere Rush, Adobe Portfolio, Adobe Fonts và Adobe Spark.

  Các tính năng chính của Adobe Premiere

  • Phần mềm chỉnh sửa và gắn video thời gian thực chuyên nghiệp.
  • Quay video từ tất cả các loại nguồn.
  • Công nghệ tìm kiếm biểu thức mới: nó phát hiện bất kỳ điểm nào trong một chuỗi với tốc độ cao.
  • Bộ công cụ chỉnh sửa lớn trong tầm tay của bạn, tất cả đều dễ sử dụng và chính xác.
  • Hoàn thành các chỉnh sửa trong thời gian thực, áp dụng hiệu ứng cho nhiều phần đồng thời, v.v.
  • Tương thích với một loạt các định dạng video, bao gồm các định dạng dành cho các máy quay video nhất định (AVC-Intra của Panasonic, P2, AVCHD, XDCAM hoặc RED).
  • Nhập tác phẩm của bạn trực tiếp từ Apple Final Cut Pro và Avid Media Composer, duy trì các hiệu ứng và chuyển tiếp được sử dụng trong dự án.
  • Tích hợp hoàn toàn với các sản phẩm còn lại của gia đình Adobe: After Effects CC, Photoshop, Media Encoder, Audition, Character Animator, Premiere Clop …
  • Đồng bộ hóa trực tuyến bằng Creative Cloud với các dự án bắt đầu trên các nền tảng khác như iPhone, Mac hoặc Android thông qua phiên bản APK của chương trình.

  Các câu hỏi thường gặp khi tải Adobe Premiere

  Bạn có thể chạy chương trình này ở đâu?

  Phần mềm này có thể được tải xuống trên máy tính để bàn với các hệ điều hành trên Linux, Windows và macOS. Điện thoại và máy tính bảng hoạt động trên iOS, Android và Blackberry cũng có quyền truy cập vào Adobe Premiere.

  Có một lựa chọn tốt hơn Adobe Premiere không??

  Nói một cách đơn giản, bạn sẽ không tìm thấy giải pháp thay thế tốt hơn ngoài kia. Adobe Premiere đủ đơn giản cho người mới bắt đầu và đủ chi tiết cho các nhà biên tập video chuyên nghiệp. Cải thiện chất lượng và tiêu chuẩn video của bạn với một ứng dụng.

  Bạn có nên tải xuống không?

  Đúng. Gây ấn tượng với mọi người bằng cảnh quay video tiêu chuẩn cao của bạn. Với ít giờ thất vọng hơn và nhiều thời gian hơn để xem dự án của bạn phát triển, Adobe Premiere là lựa chọn phù hợp cho phần mềm chỉnh sửa video.

  Tổng kết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vvntips: Adobe Premiere Pro Cc 2021 V9.0 + Crack
 • Cách Active Win 10 Pro Version 1607
 • Intro Đẹp Firebolt Hướng Dẫn Làm Intro Mở Đầu Cho Video Youtube Bằng Ae
 • Cách Làm Cá Bống Kho Sả Ngon Tuyệt
 • Cách Làm Món Cá Bống Sao Kho Sả Ớt Tuyệt Ngon
 • Cách Sử Dụng Adobe Premiere Pro

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Về Hướng Dẫn Lập Trình Quản Lý Với Microsoft Access Djvu
 • Cấu Hình Cơ Bản Access Point
 • Tạo Các Truy Vấn Query Trong Ms Access
 • Hướng Dẫn Cách Mở Đọc File Dwg Online Không Cần Phần Mềm
 • Phần Mềm Đọc Autocad, Xem File Autocad Miễn Phí Tốt Nhất
 • Tóm tắt: Bài sau đây hướng dẫn thực tập những kỹ thuật căn bản để cắt ráp và sắp đặt thứ tự các đoản phim, loại bỏ những khúc bị rung mờ dùng Adobe Premiere. Premiere giúp công việc cắt ráp, sắp đặt phim ảnh rất chính xác, điều chỉnh âm thanh trong phim (audio), tổng hợp dễ dàng với các hệ họa hình khác như 3D (hình không gian ba chiều) giúp cho kỹ thuật trình bày phim ảnh linh động theo ý muốn, không bị ràng buộc.

  Cách sử dụng:

  1. Để khỏi mất thì giờ chờ đợi trong khi thực tập, các bài hướng dẫn dùng phim ảnh theo tiêu chuẩn NTSC DVD (720 x 480) thay vì HD (1920 x 1080) hay các tiêu chuẩn khác. Không nên cài các phiên bản khác nhau cùng một lúc (thí dụ, Pro 2, CS2, CS3, CS4) vì sẽ gây ra cho máy tính không ổn định, ngưng hoạt động.

  2. Tuy màn ảnh cùng kích thước như DVD, phim ảnh khi cắt ráp nên để dưới dạng DV (Digital Video) thay vì MPEG hay các dạng khác (.wmv, px) để không bị mất màu (color loss), và chính xác tới thời điểm của từng bức hình (frame). Phim theo tiêu chuẩn NTSC chứa 30 frames trong mỗi giây.

  3. Mỗi khúc phim không nên để dài hơn 10-15 phút trong khi cắt ráp để việc làm được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Trung bình mỗi 5 phút phim DV chiếm khoảng 1 gig.

  4. Chuyển phim về dạng DV dùng TmpgEnc 4.0 Expss.

  Mở TmpgEnc 4.0 Expss,

  Chọn chúng tôi file.

  Chọn chúng tôi file output. Bấm nút Select.

  Chọn Panasonic DV Codec (DVSD, Digital Video Standard Definition).

  Chọn Size 720 x 480

  Chọn Output stream type: Video + Audio

  Chọn âm thanh (audio) Uncompssed PCM, 48000 Hz, 16 bit, 2 ch (stereo)

  Chọn 15-frame interleave. interleave càng nhỏ, tìm kiếm trong Premiere càng nhanh, nhưng làm hồ sơ chứa bị nặng.

  Chọn 29.97 fps Progressive (tránh Interlace làm hình có vân)

  Bấm nút Encode.

  5. Cách dùng tổng quát.

  5.1. Trong khung Project, chọn View icons hay list, đổi cột có tên (name), tốc độ phim (frame rate), và thời gian (video duration). Bỏ khung Preview nếu không cần thiết.

  5.2. Bấm chuột phải, chọn Import…, chọn loại phim .avi. Kéo bỏ phim mẫu chúng tôi từ khung Project sang khung Timeline, bỏ vào Video 1.

  5.3. Thực tập cách xem xét phim trong Premiere trước khi cắt ráp (Play/Stop) trong khung Monitor. Chọn Show Frame trên Timeline và điều chỉnh số frames cho thấy trên timeline cho những đoạn phim dài hay khi muốn xem xét chi tiết trước khi cắt ráp.

  5.4. Để ý các chi tiết trong các khung nhỏ hiện ra tại mũi tên (popup).

  5.5. Chọn Sequence Delete tracks để bỏ bớt những lớp chứa không dùng đến trong timeline, hay thêm Add tracks.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 3 Công Cụ Tạo Sub Cho Video Phổ Biến Nhất
 • Tải Adobe After Effects Cc 2021 Full Vĩnh Viễn Google Drive
 • Hướng Dẫn Dropshipping Với Listia Bài 3
 • Cách Chơi Lina Dota 2 : Lina, Hướng Dẫn Chơi Lina Inverse Slayer Dota
 • Cách Chơi Lina Dota 2
 • Download Adobe Premiere Pro Cc 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Phần Mềm Adobe Premiere Pro
 • Tìm Hiểu Cách Tạo Biểu Mẫu Trong Access 2003
 • Download Tải Office 2003 Full
 • Bản Dùng Thử Miễn Phí
 • Hướng Dẫn Làm Việc Với Form Trong Access 2021 Hiệu Quả
 • Adobe Premiere Pro CC 2021 cho Windows cung cấp hiệu suất đột phá cho sản xuất video, cho phép bạn làm việc nhanh hơn đáng kể nhờ vào Adobe Mercury Playback Engine 64-bit, tăng tốc GPU.

  Cùng với các công cụ về màu sắc, âm thanh và đồ họa, Premiere Pro hoạt động hoàn hảo với các ứng dụng và dịch vụ khác, bao gồm After Effects, Audition và Adobe Stock. Mở mẫu Đồ họa chuyển động từ After Effects hoặc tải xuống từ Adobe Stock và tùy chỉnh nó – tất cả mà không cần rời khỏi ứng dụng. Và Premiere Pro tích hợp với hàng trăm công nghệ đối tác.

  Premiere Pro đi kèm với Premiere Rush CC hoàn toàn mới, một ứng dụng tất cả trong một hoạt động trên tất cả các thiết bị của bạn. Ghi lại cảnh quay trên điện thoại của bạn, sau đó chỉnh sửa và chia sẻ lên các kênh xã hội trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn của bạn. Hoặc mở tệp Rush của bạn trong Premiere Pro nếu bạn muốn đưa chúng đi xa hơn.

  Tính năng Adobe Premiere Pro CC 2021

  • Công cụ phát lại thủy ngân
  • Trao đổi độ trung thực cao
  • Cài đặt đồng bộ hóa
  • Chỉnh sửa nhiều trang
  • Chỉnh sửa video nhanh hơn bao giờ hết
  • Quản lý dự án và truyền thông
  • Hỗ trợ định dạng rộng
  • Luồng công việc siêu dữ liệu từ đầu đến cuối
  • Tiếp cận đối tượng lớn hơn
  • Chỉnh sửa di động với Premiere Rush hoàn toàn mới
  • Đầu cuối VR 180
  • Dọn dẹp âm thanh thông minh
  • Infographics điều khiển dữ liệu Mẫu đồ họa chuyển động
  • Cải tiến Adobe Stock
  • Cải tiến Thư viện Đám mây Sáng tạo
  • Chế độ rạp hát trong môi trường nhập vai Adobe
  • Tiêu chuẩn phụ đề của Úc

  Cấu hình Adobe Premiere Pro 2021

  • Bộ xử lý: Intel Intel 6th hoặc CPU mới hơn
  • Hệ điều hành: Microsoft Windows 10 (64-bit) phiên bản 1703 trở lên (bắt buộc)
  • RAM: 16 GB RAM (khuyên dùng 32 GB)
  • GPU VRAM 4 GB
  • Dung lượng ổ cứng: SSD nội bộ nhanh (được khuyến nghị) để cài đặt ứng dụng và bộ đệm – cộng với không gian tạm thời cho phương tiện truyền thông
  • Độ phân giải màn hình: Độ phân giải màn hình 1920 x 1080 trở lên
  • Thẻ video: Thẻ video 32 bit

  Download Adobe Premiere Pro CC 2021 Full [email protected]

  Adobe Premiere Pro CC 2021 v14.7.0.23 (x64) Multilingual For MacOS

  Hướng dẫn cài đặt Adobe Premiere Pro CC 2021

  • Giải nén phần mềm vừa download
  • Chạy Setup để cài đặt phần mềm
  • Phần mềm đã được Crack sẵn chỉ cần xài thôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Download And Install Adobe Premiere Pro Cc 2021 Full Lisence Cực Đơn Giản
 • Download Adobe Premiere Cs6 Pro Full Hiện Nay
 • Cách Tải Adobe Premiere Pro Miễn Phí
 • Cách Cài Adobe Premiere Pro 32Bit/64Bit, Cc 2021 Cho Pc
 • Giáo Trình Học Adobe Premiere Pro Cc 2021
 • Adobe Premiere Pro Cc 2021 Full Lisence

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Xuất Video Trong Adobe Premiere Pro Cc ✔️
 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Access 2010, Tài Liệu Bài Tập Thực Hành Access 2010
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Cho Các Dòng Eap
 • Tạo Báo Cáo Trong Ms Access 2003 Bằng Trình Hướng Dẫn Báo Cáo / Làm Thế Nào Để
 • Bai Giang: Hướng Dẫn Sử Dụng Access Là Gì? Hướng Dẫn Cài Đặt Access 2021
 • Adobe Premiere Pro CC 2021 là một phần mềm biên tập và chỉnh sữa video chuyên nghiệp hay được dùng trong các studio, chương trình có khả năng ghép sửa, chỉnh màu sắc, lồng nhạc. Phần mềm kết hợp hiệu suất đáng kinh ngạc với giao diện người dùng cải tiến, đẹp mắt cùng một loạt các tính năng mới

  1. Giới thiệu Adobe Premiere Pro CC 2021

  Adobe Premiere Pro CC 2021 là một phần mềm biên tập và chỉnh sữa video chuyên nghiệphay được dùng trong các studio, chương trình có khả năng ghép sửa, chỉnh màu sắc, lồngnhạc… Phần mềm kết hợp hiệu suất đáng kinh ngạc với giao diện người dùng cải tiến, đẹp mắtcùng một loạt các tính năng mới, bao gồm Warp Stabilizer – ổn định phân cảnh, sắp xếp tiến độhợp lý, bộ điều chỉnh multicam mở rộng, layer điều chỉnh…

  2. Có gì mới trong Premiere Pro CC 2021?

  – Các tính năng mới hỗ trợ VR

  – Hỗ trợ cho các định dạng tập tin bổ sung

  – Khả năng tăng tốc độ render cảnh với hiệu ứng mới với khả năng tăng tốc trên GPU, vàcải thiện hỗ trợ cho Apple Metal.

  – Năng động, cải tiến tính năng liên kết để tương tác Premiere Pro và After Effects được tối ưu hóa đểlàm việc với cả hai chương trình.

  – Premiere Pro và Adobe Media Encoder hiện cung cấp khả năng kết hợp nhiều clip của máy ảnh phươngtiện truyền thông trong một tập tin duy nhất để quản lý tập tin dễ dàng hơn.

  – Sử dụng nút mới vô hiệu hóa hiệu ứng toàn cầu để bật / tắt tất cả các hiệu ứng videotrong tập để nâng cao hiệu quả của việc chơi hay xem clip không có tác dụng.

  Yêu cầu hệ thống:

  – Intel Core2 Processor hoặc AMD Phenom II với sự hỗ trợ cho hệ điều hành 64-bit

  – Microsoft Windows 7 Service Pack SP1 (64-bit), Windows 8 (64-bit) hoặc Windows 10 (64-bit)

  – 4GB RAM (8GB đề nghị)

  – 4 GB không gian đĩa cứng có sẵn để cài đặt; trong khi cài đặt đòi hỏi không gian miễn phíbổ sung (các ứng dụng không thể cài đặt trên các thiết bị lưu trữ flash rời)

  – Để xem trước các tập tin và các tập tin làm việc khác yêu cầu thêm không gian đĩa cứng; sốtiền được đề – 10 GB

  – Màn hình hiển thị với độ phân giải 1280×800

  – Đĩa cứng với ít nhất 7.200 vòng / phút (đề nghị một số ổ cứng nhanh chóng kết hợp thànhmột mảng RAID 0)

  – Card âm thanh với giao thức ASIO hoặc Microsoft Windows Driver Model

  Phần mềm QuickTime 7.6.6 phần mềm cần thiết cho các chức năng hỗ trợ QuickTime

  3. Hướng dẫn cài đặt & [email protected] phần mềm Adobe Premiere Pro CC 2021

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tải Adobe Photoshop Cs5 + Hướng Dẫn Cài Đặt
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Aegisub Làm Sub Nhạc, Phim, Video
 • Cách Tải Và Cài Đặt After Effects Cs6 Full Mãi Mãi
 • It Vo Van Tien: Hướng Dẫn Chi Tiết Active Office Bản Quyền Full Hd
 • Cách Tải Video, Ảnh, File Tài Liệu Từ Google Drive Về Iphone Chi Tiết
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Adobe Premiere Pro Cc 2021 Chi Tiết Cho Người Mới Bắt Đầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Phần Mềm Quản Lý Khách Hàng Bằng Access Giúp Tối Ưu Bán Hàng
 • Cách Thiết Lập Tỉ Lệ Bản Vẽ Và Cách Bắt Điểm Trong Autocad
 • Những Chỉ Dẫn An Toàn Trên Máy Bay
 • Hướng Dẫn An Toàn Trên Máy Bay Vietnam Airlines
 • Kỹ Năng An Toàn Khi Có Tình Huống Khẩn Cấp Trên Máy Bay
 • Adobe Premiere Pro CC 2021 là phần mềm chỉnh sửa video tốt nhất hiện nay được phát triển và cung cấp bởi hãng Adobe. Trong thời đại mà công nghệ kĩ thuật hình ảnh và âm thanh phát triển với tốc độ vũ bão như hiện nay thì Adobe Premiere Pro luôn là một trợ thủ đắc lực và vô cùng thiết yếu, đặc biệt là với những người làm việc trong lĩnh vực đồ họa, dịch vụ dựng phim, dựng video,… Bài viết này của Eventus Production sẽ hướng dẫn sử dụng Adobe Premiere Pro CC 2021 và cách chỉnh sửa video bằng Adobe Premiere Pro một cách chi tiết nhất dành cho những người mới bắt đầu, có nhu cầu học và sử dụng thành thạo Adobe Premiere Pro.

  Tính năng vượt trội của Adobe Premiere

  Là một phần mềm được sử dụng rất nhiều trong các dịch vụ dựng phim hiện nay, Adobe hoạt động trên đa nền tảng, cho phép người dùng có thể cài đặt Premiere trên Mac OS của Apple hoặc có thể cài đặt trên mọi phiên bản khác nhau của Windows. Với Premiere, bạn có thể dễ dàng tạo ra những video có khả năng tương thích với phần lớn các thiết bị đầu ra, dễ dàng lưu trữ và chỉnh sửa. Được thiết kế với giao diện thân thiện cho phép người dùng chỉnh sửa màu sắc, tạo các hiệu ứng kĩ xảo cho phim ảnh hoặc thêm vô số các hiệu ứng chuyển cảnh, các plugin từ bên ngoài, thêm tiêu đề, mô tả, âm thanh,..

  • Thiết kế và bố trí văn bản, đồ họa, video clip với độ chính xác cao
  • Chế độ xem mới Freeform trong bảng Project
  • Định dạng video tự động và tối ưu hóa các cảnh quay
  • Tính năng sao chép và dán hiệu ứng, âm thanh
  • Tốc độ phân loại màu và nhận diện khuôn mặt nhanh
  • Cải tiến bảng điều khiển Essential Graphics
  • Âm lượng nền xung quanh hộp thoại được điều chỉnh tự động
  • Trang bị phím tắt thông minh ( đối với bàn phím không sử dụng tiếng Anh)
  • Cho phép nhập nhiều định dạng video khác nhau

  Hướng dẫn sử dụng Adobe Premiere Pro CC 2021

  Ngoài hướng dẫn sử dụng Adobe Premiere Pro CC 2021, chúng tôi còn hướng dẫn bạn cách cắt video trong Premiere và cách chỉnh sửa video bằng Adobe Premiere Pro để bạn có thể thành thạo phần mềm này.

  I. Làm quen với giao diện làm việc của Premiere

  Nhìn chung, giao diện làm việc của phần mềm này bao gồm 5 cửa sổ chính:

  • Project Pannel ( cửa sổ dự án): là nơi chứa toàn bộ các file đã nhập và các title được tạo.
  • Source Monitor: là cửa sổ hỗ trợ người dùng xem lại các file nguồn.
  • Effect Pannel: được xem là nơi lưu trữ các hiệu ứng, kĩ xảo của chương trình.
  • Program Monitor: Sau khi dựng, các sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện trong cửa sổ này, cho phép bạn xem lại toàn bộ quá trình dựng bao gồm các thao tác về hình ảnh, âm thanh, hiệu ứng bạn đã thực hiện.
  • Timeline Pannel: Đây là cửa sổ có chức năng theo dõi tiến độ làm việc của Sequence gồm các Video tracks, Audio tracks.

  1. Tạo Project mới

  Project (dự án) trong Adobe Premiere hay còn được viết tắt là AP. Chúng ta cần phải tạo project mới khi cần dựng 1 đoạn phim mới, ta cần phải tạo một project mới. Việc này giúp người dùng có thể quản lí và kiểm soát các dự án phim của mình một cách dễ dàng hơn. Để tạo 1 project mới, khi đang bắt đầu khởi động AP hay khi AP đang mở, bạn cần nắm rõ các bước sau:

  1. Khi bắt đầu khởi động AP

   Bước 1: Khi bắt đầu khởi động AP, ta sẽ thấy xuất hiện 1 màn hình giới thiệu như dưới đây:

  • Bước 4: Nhấn OK và bạn đã tạo xong 1 project mới.

  2. Khi AP đang mở

   Bước 2: Làm bước 3,4 tương tự như trên hướng dẫn.

  2. Tạo Sequence mới

  Sequence trong Adobe Premiere là nơi diễn ra mọi thao tác biên tập, chỉnh sửa video hoặc phim. Muốn tạo 1 project mới, ta cần tạo 1 sequence mới. Hoặc có thể tạo thêm các sequence vào trong quá trình edit video tùy theo nhu cầu của bạn. Với 1 Project, bạn có thể tạo ra nhiều sequence khác nhau.

  3 bước để tạo 1 sequence mới:

  • Bước 2: Trong danh sách Available Presets, lựa chọn 1 Sequence pset được thiết lập trước
  • Bước 4: Nhấn OK và bạn đã tạo xong 1 Sequence mới.

  Sau khi hoàn thành các bước tạo mới Project và Sequence, muốn bắt đầu dựng phim, bạn cần nhập các đoạn phim, âm thanh vào chương trình thông qua các cách sau:

  • Cách 3: Giữ chuột để kéo footage nguyên liệu từ bên ngoài thả trực tiếp vào Project Pannel.

  Nhìn chung cách cắt video trong Premiere khá đơn giản nếu bạn biết sử dụng thành thạo các công cụ, trong đó có 2 công cụ được sử dụng nhiều nhất là Selection Tool (công cụ chọn) và Razor Tool (công cụ cắt).

  Với Selection Tool, khi đưa chuột đến đầu phần audio hoặc đến video cần cắt, bạn có thể kéo dài hoặc rút ngắn lại thời lượng video.

  Với Razor Tool cho phép bạn cắt video hoặc video theo ý muốn trên Timeline

  Ngoài ra, nếu muốn biết AP của bạn đang ở chế độ nào trong 2 chế độ trên, bạn chỉ cần di chuyển chuột đến vùng Timeline. Nếu con trỏ có biểu tượng hình mũi tên thì AP đang ở chế độ Select, còn nếu xuất hiện biểu tượng dao lam thì AP ở chế độ Razor. Tuy vào mục đích và nhu cầu sử dụng, ta chỉ cần lựa chọn 1 trong 2 công cụ để thực hiện thao tác trên Timeline.

  1. Chỉnh âm thanh

  Để chỉnh sửa file âm thanh trong phần mềm Adobe Premiere Pro bạn cần nắm rõ những thao tác sau:

  Ngoài ra, nếu muốn tuỳ chỉnh âm thanh để tạo sự liên kết với video bạn có thể sử dụng 1 vài hiệu ứng để tạo sự chuyển động uyển chuyển giữa các file. Quá trình này gôm 4 thao tác như sau:

  • Bước 1: Chọn 1 clip có chứa đoạn âm thanh bạn muốn tùy chỉnh
  • Bước 3: Giữ chuột để kéo thả hiệu ứng đã chọn vào vị trí âm thanh cần chỉnh.
  • Bước 4: Trên Timeline hoặc Effect controls, bạn có thể điều chỉnh độ ngắn dài của transitions.

  2. Tạo các chuyển động

  Để tạo chuyển động trong Premiere, bạn phải cần đến sự trợ giúp của ” keyframe“. được hiểu là điểm chốt trên một đường thời gian nhất định, đánh dấu sự bắt đầu hoặc kết thúc của quá trình chuyển đổi thông số layer, từ đó tạo ra các chuyển động cho đối tượng. Hoặc nếu muốn áp dụng hiệu ứng chuyển động có sẵn trong phần mềm video, bạn có thể sử dụng Video Effect tùy theo nhu cầu của bạn. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta thường chỉ cần sử dụng Motion và Opacity là đủ.

  Download phần mềm này tại đây.

  V. Lời kết

  Nguồn: EventusProduction

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Xuất Video Trong Premiere
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Adobe Premiere Pro Chi Tiết
 • Adobe Premiere Pro Cs4 (32 Bit) Và Adobe Premiere Pro Cs5 (64 Bit) Phần Mềm Biên Tập Video Số 1 Thế Giới
 • Tải Adobe Premiere Pro Cc 2021 Full Active Vĩnh Viễn
 • Hướng Dẫn Cách Làm Sub Với Aegisub ~^^~
 • Tải Adobe Premiere Pro Cc 2021 Full

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Adobe Premiere Elements 2021
 • Quản Lý Kho Cửa Hàng Bằng Access Và Những Điều Cần Biết Về Phương Pháp Quản Lý Kho Bằng Access
 • Cách Khắc Phục Lỗi “can Not Access Sopcast Service” Trên Sopcast
 • Khắc Phục Lỗi Cannot Access Sopcast Service Cực Đơn Giản
 • Bật Mí Cách Khắc Phục Lỗi “can Not Access Sopcast Service” Trên Sopcast
 • Adobe Premiere Pro CC 2021 là một trong trong những phần mềm biên tập, chỉnh sửa video chuyên nghiệp, được thành lập và phát triển bởi hãng Adobe Systems. Phần mềm giúp bạn dễ dàng biên tập những video và làm phim ảnh, bạn có thể dễ dàng tạo ra được những video theo ý.

  Tổng quan về Adobe Premiere Pro CC 2021

  Phần mềm Adobe Premiere Pro CC 2021 được đánh giá là một trong những phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực chỉnh sửa video, cắt dán.

  Nó giúp các cảnh quay video trở nên chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn với người xem.

  Với phiên bản CC 2021 này, việc xử lý trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết đối với người dùng khi mà những công cụ được cho là tương đối dễ sử dụng và không quá phức tạp so với những phiên bản mới hơn.

  Đây có lẽ cũng là điểm nhấn giúp phiên bản 2021 vẫn được đông đảo người dùng sử dụng.

  Các tính năng chính của Premiere Pro CC 2021

  • Giao diện dễ sử dụng, thân thiện với người dùng.
  • Quy trình làm việc nhanh chóng, cải thiện hơn những phiên bản trước.
  • Chỉnh sửa và chuyển đổi đồ họa vector.
  • Dễ dàng chỉnh sửa multicam.
  • Cải tiến bộ sửa Three-Way Color trực quan.
  • Cải tiến các layer, tối ưu hơn.
  • Hỗ trợ chỉnh sửa nhanh chóng, chuyên nghiệp.
  • Cải tiến tính năng Mercury Playback Engine.
  • Hỗ trợ chỉnh sửa multicam mở rộng.
  • Quy trình Project linh hoạt, hiệu quả.
  • Tích hợp Adobe Prelude CS6
  • Cải tiến độ ổn định và hiệu suất
  • Hỗ trợ camera DSLR.
  • Khả năng tinh chỉnh các mẫu đồ họa chuyển động.

  Cấu hình yêu cầu Adobe Premiere Pro CC 2021

  Lưu ý là phần mềm chỉ hỗ trợ cho hệ điều hành 64bit thôi nha anh em.

  Cấu hình tối thiểu

  • Bộ xử lý: Intel Core2 Processor hoặc AMD Phenom II với sự hỗ trợ cho hệ điều hành 64-bit
  • Hệ điều hành: Microsoft Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10 (64-bit)
  • RAM: 4GB (khuyến nghị 8GB)
  • Không gian đĩa trống để cài đặt: 4GB
  • Độ phân giải màn hình hiển thị: 1280×800 hoặc cao hơn
  • Đĩa cứng với ít nhất 7.200 vòng / phút (đề nghị một số ổ cứng nhanh chóng kết hợp thànhmột mảng RAID 0)
  • Card âm thanh với giao thức ASIO hoặc Microsoft Windows Driver Model

  Download Adobe Premiere Pro CC 2021 Full Cờ Rắc

  Link tải Premiere Pro CC 2021 được admin upload lên GG Drive, và file chưa tới 1GB nữa! Anh em chỉ cần đợi khoảng 15 phút thì file đã được tải thành công về máy tính rồi,. File cài đặt đã được chúng tôi quét sạch hêt virus trước rồi, nên cả nhà đừng lo lắng nha

  Tải Adobe Premiere Pro CC 2021 miễn phí [x64]: Link Drive

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm

  Khi file đã download thành công về PC. Tiếp theo bạn cần giải nén file bằng phần mềm Winrar → Vào thư mục đã giải nén, tìm và kích hoạt file cài đặt “Set-up.exe” → Ngồi đợi cài đặt thôi → Khi cài đặt thành công, chọn Sign in later → Start Trial → Close.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Windows 7 Professional Product Key For 32/64
 • {Updated} Windows 7 Serial Key For 32Bit/64Bit
 • Windows 7 Ultimate Product Key 32
 • 21 Scripts Giúp Tăng Tốc Độ Làm Việc Cho Adobe After Effects Của Bạn
 • Hướng Dẫn Tạo Các Hiệu Ứng Đẹp Trong After Effect
 • Cách Xuất Video Trong Adobe Premiere Pro Cc ✔️

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Access 2010, Tài Liệu Bài Tập Thực Hành Access 2010
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Cho Các Dòng Eap
 • Tạo Báo Cáo Trong Ms Access 2003 Bằng Trình Hướng Dẫn Báo Cáo / Làm Thế Nào Để
 • Bai Giang: Hướng Dẫn Sử Dụng Access Là Gì? Hướng Dẫn Cài Đặt Access 2021
 • 【Tải Và Cài Đặt】™ Autodesk Autocad 2013 Full Crack
 • Bạn đã dựng phim xong xuôi và sẵn sàng để phát hành video, chỉ còn lại một bước duy nhất, đó là xuất video để phát hành. Việc xuất ra một video hoàn chỉnh với Premiere Pro là một kỹ năng rất cần thiết để hoàn thành bất kỳ khâu dựng phim nào.

  Lúc này, cửa sổ cài đặt xuất video sẽ hiện ra. Trong cửa sổ này, bạn sẽ chọn cài đặt mà bạn mong muốn hoặc các cài đặt trước cho video, sau đó khi gửi cho Media Encoder xuất ra.

  Điều đầu tiên trước khi xuất một video đó là nghĩ về nơi phát hành video và cách thức mọi người xem video như thế nào. Bạn sẽ tải video lên Youtube hay Vimeo? Bạn có cung cấp cho khách hàng bản sao thô đã được nén để họ có thể xem video trên điện thoại không? Hay bạn muốn ghi video vào một đĩa DVD? Nơi phát hành là rất quan trọng để quyết định cài đặt cần có. Hiện đã có rất nhiều thiết lập hữu ích được cài đặt sẵn với Premiere Pro và Media Encoder, bạn có thể lựa chọn các thiết lập phù hợp cho tập tin của bạn.

  Nếu bạn muốn bỏ qua các thiết lập tùy biến và xuất video với cài đặt CHUẨN XÁC với sequence của bạn, chọn “match sequence settings” ở trên cùng để thay đổi thiết lập xuất video sao cho phù hợp với thiết lập sequence. Khi bạn dựng đã thiết lập sequence chuẩn xác, thì cách xuất này cho ra file gốc với dữ liệu bạn đầu.

  Nếu bạn định xuất video để phát trên web (youtube hoặc vimeo..) thì trong mục Fomat, bạn chọn codec H.264, do đó chúng ta sẽ chọn định dạng của chúng ta là H.264.

  Đồng thời cũng lựa chọn pset phù hợp với sequence và đầu ra mong muốn. Sequence của chúng tôi là 1080p, vì vậy chúng tôi chọn cài đặt sẵn là HC 1080p .

  Hãy nhấp vào output name để xác định tên đầu ra cho tập tin video được xuất. Chắc chắn rằng mục Export Video và Export Audio đều được chọn để tập tin xuất ra ở dưới dạng video và audio.

  Bạn hãy chọn như bên dưới để chất lượng video render tốt hơn

  Nếu bạn muốn thay đổi các thiết lập để tùy biến chúng linh hoạt hơn, bạn có thể thực hiện chúng trong cửa sổ này. Hãy kiểm tra kỹ càng các thiết lập này để chắc chắn rằng mọi thứ đều đúng như ý muốn của bạn.

  Nếu bạn thường xuyên sử dụng một thiết lập tùy chỉnh, thì hãy lưu các thiết lập xuất video như một cài đặt sẵn. Nhấn nút save pset bên cạnh trình đơn sổ xuống chứa các cài đặt sẵn trong cửa sổ xuất video, hơn nữa, bạn có thể đặt tên cài đặt sẵn bất cứ tên gì bạn muốn. Giờ thì bạn đã có thể sử dụng cài đặt sẵn đã được lưu cho lần sau.

  Giờ bạn có thể chọn một hoặc hai tùy chọn xuất của Premiere Pro: Queue hoặc Export.

  Chọn Queue sẽ đưa bạn đến Media Encoder với sequence được bổ sung vào Queue. Sau đó, tất cả việc bạn phải làm chỉ là nhấn nút Play màu xanh ở trên cùng để bắt đầu xuất video. Việc này rất hiệu quả nếu bạn muốn thêm nhiều sequence Premiere Pro để xuất cùng một lúc. Nó cũng cho phép bạn tiếp tục công việc trên Premiere Pro trong khi Media Encoder xuất ra phần nền. Tôi cũng rất thường dùng phương pháp xuất video này.

  Chọn Export để xuất các sequence một cách đơn giản từ cửa sổ này. Bạn sẽ có thể sử dụng Premiere Pro trong khi xuất video theo cách này. tuy nhiên xuất theo cách này bạn phải chờ phần mềm xuất video xong mới làm việc tiếp được.

  Vậy là xong, bạn đã có thể xuất ra video hoàn chỉnh của bạn. Như bạn có thể thấy thì xuất một video hoàn chỉnh từ Premiere Pro là cực kỳ đơn giản và dễ dàng tùy chỉnh theo ý muốn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Adobe Premiere Pro Cc 2021 Full Lisence
 • Tải Adobe Photoshop Cs5 + Hướng Dẫn Cài Đặt
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Aegisub Làm Sub Nhạc, Phim, Video
 • Cách Tải Và Cài Đặt After Effects Cs6 Full Mãi Mãi
 • It Vo Van Tien: Hướng Dẫn Chi Tiết Active Office Bản Quyền Full Hd
 • Download Adobe Premiere Pro Cc 2021 Full Crack

  --- Bài mới hơn ---

 • #1 Adobe Premiere Pro Cs6 Full C.r.a.c.k + Key
 • Hướng Dẫn Học Access 2003 Bằng Hình Ảnh
 • Hướng Dẫn Download, Cài Đặt Microsoft Office 2003 Soạn Thảo Văn Bản
 • Hướng Dẫn Thực Hành Access 2003
 • Download Microsoft Access 2010 Runtime (32 Bit) 1.0
 • Tóm tắt nội dung bài viết

  1. Giới Thiệu về Adobe Premiere Pro CC 2021?

  Adobe Premiere Pro CC 2021 hay phiên bản Adobe Premiere CC 13.0 đã được hãng phần mềm đồ họa nổi tiếng Adobe System tung ra phiên bản mới nhất của phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp này. Premiere CC 2021 đã được ra mắt và cải tiến thêm một số tính năng hơn so với phiên bản cũ. Cũng chính vì thế mà phiên bản này yêu cầu máy của bạn phải có cấu hình tốt, máy có cấu hình yếu bạn sẽ cảm thấy “ức chế” khi sử dụng Premiere.

  Mình có tham khảo một số website và Group về design thì rút ra được một số điểm mới sau của Premiere Pro CC 2021 so với phiên bản Premiere Pro CC 2021 tiền nhiệm, mình xin tóm tắt lại như sau:

  • Chỉnh sửa và chuyển đổi đồ họa vector nhanh gọn hơn
  • Thư viện Adobe Creative Cloud đã được cải tiến.
  • Bạn có thể tạo và chỉnh sửa nhiều hiệu ứng màu Lumetri
  • Công cụ màu Lumetri cũng đã được cả tiến để hiệu chỉnh màu sắc chọn lọc
  • Việc hiển thị và quản lý màu đã trở lên tốt hơn
  • Premiere đã được loại bỏ âm thanh thông minh với những thao tác đơn giản
  • Chỉnh sửa văn bản nguồn và nhiều thuộc tính nhóm
  • Khả năng tinh chỉnh các dạng đồ họa chuyển động
  • Hiệu suất và hỗ trợ định dạng tệp mới đã được cải thiện hơn so với bản cũ
  • Ngoài ra, với phiên bản 2021 này còn có thêm chức năng quay lại màn hình
  • Cải thiện tìm kiếm các mẫu Motion Graphics trong Adobe Stock
  • Lời mời nhóm cho các dự án nhóm thay vì mời các email riêng lẻ

  3. Link Download Adobe Premiere Pro CC 2021 Mới Nhất Tốc Độ Cao

   Link Download Adobe Premiere Pro CC 2021 + Crack – Link Google Drive

   Link Download Adobe Premiere Pro CC 2021 + Crack – Link Dự Phòng
   Link Download File Crack Adobe Premiere Pro CC 2021

   Link Download Adobe Premiere Pro CC 2021 Không Cần Crack

  Đây là bản đã được crack sẵn bạn chỉ cần cài đặt và không cần phải mất thời gian đi tìm tòi cách crack nữa. Mình cũng thấy bản cài đặt này ổn định hơn, các bạn có thể tham khảo.

   Link Download Adobe Premiere Pro CC 2021 Repack v13.1 Mới Nhất Hiện Nay

   Giao diện trình tự động cài đặt của Premiere 2021 hiện lên, bạn chỉ cần ngồi chờ khoảng 5-10 phút để nó tự động cài đặt thôi.

   Sau khi tiến trình cài đặt tự động hoàn thành, nó sẽ tự động tắt.

  Bây giờ bạn có thể sử dụng Premiere CC 2021 phiên bản mới nhất nhưng nhà phát triển chỉ cho bạn dùng thử 7 ngày miễn phí. Để việc sử dụng được dài hạn, bạn có thể trả phí hoặc sử dụng cách crack phần mềm. Nếu bạn muốn crack Adobe Premiere CC 2021 thì bạn có thể làm theo hướng dẫn tiếp theo của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Dựng Phim Với Phần Mềm Adobe Premiere Pro
 • Adobe After Effects Cc 2021
 • Download Adobe After Effects Cc 2021 Crack+Hướng Dẫn Cài Đặt
 • Download Adobe After Effects Cc 2021 Full Crack
 • 50 Bài Hướng Dẫn After Effect Xuất Sắc
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Adobe Premiere Pro Chi Tiết

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Xuất Video Trong Premiere
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Adobe Premiere Pro Cc 2021 Chi Tiết Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Phần Mềm Quản Lý Khách Hàng Bằng Access Giúp Tối Ưu Bán Hàng
 • Cách Thiết Lập Tỉ Lệ Bản Vẽ Và Cách Bắt Điểm Trong Autocad
 • Những Chỉ Dẫn An Toàn Trên Máy Bay
 • Hướng dẫn sử dụng Adobe Premiere Pro cho các bạn lần đầu làm quen với phần mềm này. Adobe Premiere Pro là một phần mềm chỉnh sửa video, nó cho phép người dùng có thể sao chép, sửa và chia sẻ video trên mạng internet, trên radio trực tuyến hoặc trên những thiết bị có kết nối mạng.

  Adobe Premiere Pro những phiên bản gần đây sử dụng cơ chế mới cho phép người dùng nhập vào, biên tập và xuất video với chất lượng cao HD (high-definition) hay full HD. Tuy nhiên, để Adobe Premiere Pro làm việc được trơn tru chất lượng HD thì yêu cầu máy tính của người dùng phải rất mạnh, lượng RAM lớn và ổ cứng có tốc độ cao như ổ SSD, và còn trống nhiều dung lượng không dùng.

  I. Giao diện Adobe Premiere Pro

  Giao diện làm việc của phần mềm Adobe Premiere Pro như sau:

  Project Pannel: gọi là Cửa sổ dự án – Đây là nơi chứa tất cả các file nguồn đã import (nhập vào), các title tạo trong khi dựng.

  Source Monitor: Đây là cửa sổ gồm – màn hình xem lại các file nguồn bạn đã nhập vào

  Program Monitor: Đây là cửa sổ xuất hiện sản phẩm đã dựng của bạn. Nó cho phép xem lại tất cả hình ảnh, âm thanh, effect (hiệu ứng) đã thao tác trong quá trình sử dụng.

  Effect Pannel: Đây là cửa sổ gồm Effects – Các hiệu ứng, kỹ xảo của chương trình

  Timeline Pannel: Cửa sổ cho phép bạn theo dõi tiến độ làm việc của sequence, bao gồm các đường hình (Video tracks) và các đường tiếng (Audio tracks).

  Ngoài ra còn các cửa sổ làm việc trong quá trình sử dụng có thể xuất hiện như sau:

  Effect Controls: Là cửa sổ cho phép bạn điều chỉnh các hiệu ứng hình ảnh, âm thanh đơn giản

  1. Tạo project

  Project có nghĩa là dự án, mỗi khi bắt đầu dựng một phim mới có nghĩa là chúng ta phải tạo một project mới. Điều này sẽ giúp người sử dụng quản lý các project một cách dễ dàng hơn.

  * Tạo Project mới khi bắt đầu khởi

  * Bước 4: Sau đó bạn nhấn vào Ok để hoàn tất việc tạo project mới.

  * Tạo Project mới khi Adobe Premiere Pro đang mở

  * Bước 3: Sau đó bạn nhấn vào Ok để hoàn tất việc tạo project mới.

  2. Tạo sequence mới

  Sequence trong Adobe Premiere Pro một là thuật ngữ để chỉ một bản dựng – nơi sẽ diễn ra mọi thao tác mà bạn biên tập trên đó. Trong một Project bạn có thể tạo thêm rất nhiều Sequence khác nhau tùy vào nhu cầu công việc.

  Hướng dẫn tạo một Sequence mới như sau

  Bước 3: Đặt tên cho Sequence ở mục Sequence Name. Sau đó chọn OK. Như vậy là chúng ta đã tạo xong một Sequence mới.

  III. Cách Nhập file và quản lý file Adobe Premiere Pro

  1. Import

  Sau khi bạn đã tạo được một Project cũng như Sequence cần thiết, chúng ta phải nhập file (Import) chính là các đoạn phim, âm thanh vào phần mềm Adobe Premiere Pro

  Có 4 cách sau để bạn import các file nguồn vào như sau:

  Cách 1: Bạn dùng chuột kéo file video, audio thả trực tiếp vào cửa sổ Source Project. Đây là cách đơn giản nhất!

  2. Quản lý file import (file nhập vào)

  Bạn tạo các thư mục theo từng phần riêng như (video, audio, image…) và theo nguồn (băng quay, tư liệu, ..)

  Để thay đổi chế độ Select hay Razor ta nhấn chuột trái vào biểu tượng Select

  hoặc Razor trên thanh công cụ. Các bạn cũng có thể dùng phím C để chọn công cụ Razor và phím V để chọn công cụ Select.

  Bước 1: Bạn mở sequence bằng cách nhấn đúp chuột vào tên sequence cần làm

  Bước 2: Dùng chuột kéo file video từ cửa sổ project rồi thả vào timeline. Trên màn hình Program sẽ xuất hiện hình ảnh của video. Bên dưới màn hình Program bạn sẽ thấy các chức năng Play, Stop, … như sau.

  Bước 3: Tiếp đến bạn chuyển sang công cụ Razor bằng cách nhấn phím C trên bàn phím, bạn muốn cắt ở vị trí nào thì ta di chuột tới vị trí đó và nhấn chuột trái. Đoạn clip sẽ bị cắt như hình dưới.

  Bước 1: Bạn mở file nguồn tư liệu lên màn hình Source bằng cách nhấn đúp chuột trái vào file đó trong cửa sổ Project hoặc dùng chuột gắp thả trực tiếp vào màn hình Source. Màn hình Source sẽ xuất hiện file đó, bên dưới là các chức năng Playback cho màn hình Source.

  * Ghép phim

  Việc ghép các clip lại với nhau sẽ được thực hiện ngay sau khi bạn cắt clip. Thực hiện việc ghép các clip rất đơn giản. Chuyển về chức năng Select, dùng chuột gắp thả các clip trên timeline lại với nhau sao cho khớp.

  V. Cách tạo title, chèn title và sửa title Adobe Premiere Pro

  1. Tạo title (tiêu đề)

  Để tạo các tiêu đề trong Adobe Premiere Pro bằng tiếng việt thì máy tính của bạn phải bắt buộc phải cài Unikey. Adobe Premiere Pro chỉ nhận các phông chữ có mã VNI nên trước khi tạo chữ bạn phải chuyển bảng mã trong Unikey sang VNI Windows.

  2. Chèn title, chèn tiêu đề

  Sau khi các bạn được tạo title, chúng ta sẽ thấy nó nằm ở cửa sổ Project như các file nguồn khác.

  VI. Cách xuất phim Adobe Premiere Pro

  Sau khi bạn đã hoàn thành các công việc và cắt ghép video và audio, chèn các title thích hợp thì việc cuối cùng của dựng phim chính là xuất chúng ra thành các file video hoàn chỉnh

  Bạn muốn xuất sequence nào, bạn phải chọn sequence đó trên cửa sổ timeline:

  Sau khi thiết lập các thông số vừa ý, nhấn Export, Adobe Premiere Pro sẽ thực hiện quá trình xuất phim:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Adobe Premiere Pro Cs4 (32 Bit) Và Adobe Premiere Pro Cs5 (64 Bit) Phần Mềm Biên Tập Video Số 1 Thế Giới
 • Tải Adobe Premiere Pro Cc 2021 Full Active Vĩnh Viễn
 • Hướng Dẫn Cách Làm Sub Với Aegisub ~^^~
 • Hướng Dẫn Làm Phụ Đề Với Aegisub
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Aegisub
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100