【#1】Hướng Dẫn Sử Dụng Github Mới Nhất 2021

Github còn được gọi là social network dành cho developer đi vào hoạt động tháng 2 năm 2008, là một dịch vụ dùng nền móng quản lý phân tán GIT giúp người dùng lưu trữ source code cho các dự án. chức năng của GIT như bài trước mình vừa mới nói, nó có mọi chức năng của một source control giống như SVN và hơn thế nữa.

Github được viết bằng Ruby on Rails. GitHub phân phối dịch vụ thương mại và cả tài khoản free cho các dự án nguồn mở. Theo khảo sát của người dùng Git vào năm 2009, Github hiện đang là server Git lưu trữ source code thông dụng nhất hiện giờ (Ngoài ra, Gitorious http://gitorious.org cũng là server Git hoạt động giống Github được quan tâm đến).

439000 developer tạo hơn 1 triệu 350 ngàn repositories là một số lượng khá thích thú, cùng với một số KH to của github như Twitter, Facebook, Yahoo … cho thấy tính thông dụng của Github, cũng như cộng đồng lập trình thế giới tính nhiệm nó ntn.

II. chức năng API của Github:

Ngoài những chức năng tuyệt vời của nền móng thống trị source phân tán GIT nói chung (Chúng ta sẽ nói ở một bài cụ thể khác), Github còn hỗ trợ người dùng những chức năng cần thiết thông qua API sau:

1) API lớn cải tiến The Repository via HTTP: GitHub hỗ trợ user đủ nội lực edit file source code từ web browser thông qua HTTP – post

III. bí quyết làm việc với GitHub:

Bạn có thể làm mọi chuyện refresh source code ở local, sau khi vừa mới cải thiện xong, bạn sẽ commit nhưng thay đổi đó lên server và bản lên server phải là bản hoàn chỉnh một tính năng nào đó, hoặc fix bug xong, test xong hoặc ít nhất bản đó phải chạy được. không được commit code dở dang, chưa qua check lên repository server sẽ khiến ảnh hưởng đến các member khác, trái lại bạn đủ sức sử dụng điều đó ở repository local (Bạn cũng có thể tạo một branch ở server cho việc commit code dở dang hay tính năng chưa hoàn thành như từng làm với SVN, nó sẽ chiếm space ở server cũng như sử dụng mất thời gian của bạn vào việc tương tác gắn kết với server, vậy tại sao không commit nó lên repository local nhỉ, vừa mau thao tác lại k mất space của server.)

2) sử dụng công việc với repository ở server github:

IV. hướng dẫn sử dụng GitHub (Trên linux):

1. cài đặt công cụ

xây dựng terminal :

1.1 . Tạo một account github

Lên trang http://github.com để tạo một tài khoản

git config --global người dùng.name "Tên của bạn" git config --global user.email "[email protected]"

note : mail config phải là mail bạn vừa tải kí

VI. Các thao tác với Git và Github

0. Repo

Git là một tool để quản lý mã nguồn, nhưng tôi chẳng hề là một coder nên tôi sẽ không sử dụng Git theo cách mà các coder hay dùng. Tôi sử dụng git và github để lưu trữ các file cấu ảnh của mình, các script, viết các bài hướng dẫn cách thức, các bản nháp,… Các repo là những kênh tôi phân loại, lưu trữ những thứ bên trên và nó được lưu cả ở máy trạm và ở server github. Để làm công việc với repo thì bạn phải hiểu về nó. Một số điều bạn cần biết là:

 • Working dir: đây là kênh bạn thực hiện các thao tác chỉnh sửa với file mã nguồn của mình, nó đủ nội lực là eclipse, netbean, notepad++,…
 • Stagging area: những sự refresh của bạn với file mã gốc được lưu lại, như bạn ấn Save trong một file notepad.
 • Git directory: nơi lưu trữ mã nguồn của bạn (ở đây là github)

Tương ứng với 3 vị trí này ta có các hành động:

 • Add: lưu file thay đổi (mang tính cục bộ) – tương ứng với câu lệnh git add
 • Commit: Ghi lại hiện trạng refresh tại máy local (ví dụ như bạn đủ sức ấn Save nhiều lần với file chúng tôi nhưng chỉ khi commit thì hiện trạng của lần ấn Save cuối cùng trước đó mới được lưu lại) – tương ứng với câu lệnh git commit
 • Push: Đẩy những cải thiện từ máy trạm lên server – tương đương lệnh git push
 • Pull: đồng bộ trạng thái từ server về máy trạm – tương đương lệnh git pull

1. setup

1.1. Linux

Với OS là Ubuntu:

Với OS là Fedora, Centos

Các thiết lập ban đầu:

  Bạn quan trọng lập tên và email của mình để mỗi khi commit lên server sẽ nhận biết được ai commit lên vì một repo đủ sức có nhiều người tham dự.

git config --global chúng tôi "XDAVN" git config --global người dùng.email [email protected]

  chọn trình biên soạn thảo mặc định, đủ nội lực là vi, vim, nano,…

git config -global core.editor vi

liên kết với account github bằng SSH

Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):

Enter same passphrase again: [Press enter]

Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.

Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.

Nếu bạn nhập passphrase thì hãy nhớ pass này!

Kết quả:

ls ~/.ssh/ id_rsa id_rsa.pub known_hosts ssh-agent -s ssh-add ~/.ssh/id_rsa cat ~/.ssh/id_rsa.pub

sao chép đoạn mã này

Truy cập đường kéo sau https://github.com/settings/ssh (đảm bảo bạn vừa mới đăng nhập vào github), chọn Add SSH key, đặt tên cho key này tại tit và paste nội dung vừa sao chép vào ô Key

cài đặt bình thường, yêu cầu phải có .NET 4.5

Giao diện của chương trình:

2. Thao tác với Repo2.1. trên Linux

2.1.1. Tạo mới

Tạo một repo mới ở trên trang github.com

Linux

SSH: git clone [email protected]:ducnc92/demo1.git

hoặc: git clone [email protected]:ducnc92/demo1.git /opt/demo để clone vào thư đề mục /opt/demo

đối với cách thức này các bạn cần nhập passphrase của ~/.ssh/id_rsa (có thể k cần nếu bạn không đặt passphrase)

HTTPS: git clone https://github.com/ducnc92/demo1.git

hoặc: git clone https://github.com/ducnc92/demo1.git /opt/demo để clone vào thư mục /opt/demo

Lúc này trong thư đề mục hiện giờ sẽ có thêm thư mục demo1 chứa các file trong repo ở trên github.

Chuyển vào thư đề mục này:

Lúc này sẽ thấy trong thư đề mục này có file chúng tôi Để sửa file này ta có thể dùng bất cứ trình biên soạn thảo nào, chẳng hạn vi, nano, gedit,…

Xin chao! Toi la LinhPhi.

Tạo một script mới trong thư đề mục đó.

ta sửa code như sau

#!/bin/sh echo "Hello Python Vietnam" sleep 10

2.1.3. Add, commit, push

Để thực hiện hành động add ta sử dụng lệnh sau

git add chúng tôi để add file README.md hoặc git add * để add tất cả các file hiện có.

Để thự hiện hành động commit file chúng tôi ta thực hiện lệnh

git commit README.md hoặc git commit * để commit toàn bộ.

ta nên thêm tham số -m để ghi lại một cmt cho hành động đó

git commit chúng tôi -m "ducnc sua doi"

git push origin master

 • Tạo một repo mới ở trên chúng tôi mà k tạo file chúng tôi (giả sử ở đây là repo demo2)

mkdir /opt/demo2 cd /opt/demo2

  Thực hiện tạo các file, thư đề mục như ý muốn. Sau đó thực hiện add, commit, push tương tự như trên Nhưng ở đây cần thêm lệnh git remote add origin $git-url trước khi push. tham khảo ví dụ sau:

vi README.md git add README.md git commit README.md hoặc git commit chúng tôi -m noi dung git remote add origin [email protected]:ducnc92/demo2.git git push origin master

Sau đó nhập passphrase(nếu cần) hoặc username + password (nếu sử dụng SSH)

2.1.4. Pull

Giả sử ở trên server github của bạn có những refresh mà máy local chưa cải tiến những thay đổi đó. Bạn thực hiện lệnh sau:

cd cd /opt/demo1/ git pull

2.2. ở trên Windows

2.2.1. Tạo một repo mới

Tạo repo ở trên chúng tôi tự giống như đề mục 2.1.1.

Tạo repo bằng phần mềm Github

 • Truy cập URL: https://github.com/settings/organizations, chọn New Organizations
 • Đặt tên và mail cho tổ chức

Với 3 mức: Read Access, Write Access, Admin Access Github cho phép chúng ta phân quyền tới các thành viên của group.

4. Thao tác với nhánh (branch)

Sẽ cập nhật và bổ sung sau

tổng kết

post ở trên tôi tổng hợp lại những kiến thức thu được khi sử dụng git và github cho công việc của tôi (sys admin), hi vọng nó giúp các bạn một phần nào đó.

Xin chân tình cảm ơn!

【#2】Github Là Gì? Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Github

GitHub là gì?

GitHub là một từ kết hợp giữa Git và Hub. Trong đó Git là hệ thống quản lý các dự án, còn Hub là một mạng xã hội dành cho các lập trình viên. Do đó, GitHub chính là một dịch vụ server dùng để lưu trữ nội dung dự án hoặc phiên bản code của 2 lập trình viên trở lên. Nó được quản lý bởi rất nhiều phiên bản code.

Có thể xem GitHub là nơi dành cho các lập trình viên học hỏi. Tại đây, họ có thể đưa lên các bài code hoặc kế hoạch làm việc, từ đó các thành viên khác cùng nhóm dự án có thể copy đoạn code đó hoặc theo dõi nó nhằm phục vụ cho công việc trong dự án. Bởi vậy, GitHub chủ yếu thường được sử dụng cho các dự án hợp tác bởi nhiều người, giúp giám sát tất cả những thay đổi trong dự án đồng thời khôi phục code nếu cần.

Khi dùng GitHub, bên cạnh những công việc chính, các thành viên có thể theo dõi và tương tác với nhau giống như một mạng xã hội.

Repository

Trong GitHub, Repository có nghĩa là kho lưu trữ, ở đây chứa toàn bộ các dữ liệu và thông tin cũng như toàn bộ thay đổi của dự án. Repository gồm 2 loại:

 • Local Repository: là kho lưu trữ được bố trí trên một server chuyên dụng, được chia sẻ cho nhiều người.
 • Remote Repository: đây là kho lưu trữ nằm trên máy tính cá nhân, chỉ dành cho 1 người dùng.

Commit

Commit là thao tác lưu lại việc thêm, bớt hay thay đổi tập tin/thư mục trên kho lưu trữ. Các commit sẽ nối tiếp nhau đúng trình tự thời gian thêm, chỉnh sửa. Do đó, bạn chỉ cần nhìn vào là có thể biết được lịch sử thay đổi các file.

Snapshot

Snapshot là ảnh chụp toàn bộ các bước commit trên kho lưu trữ, từ đó lưu lại nội dung của các thư mục, tập tin cần tham chiếu. Công cụ này giúp người dùng tiết kiệm rất nhiều không gian trong kho lưu trữ.

Clone

Clone là một bản sao của kho lưu trữ Git sẵn có. Do đó, bạn hoàn toàn có thể undo bước nào bạn muốn kể cả đã commit. Dù ổ cứng của máy chủ bị hỏng, bạn vẫn có thể dùng Clone của máy khách để khôi phục dữ liệu trên máy chủ.

Pull

Pull GitHub là lệnh quan trọng, cho biết sự thay đổi có trong nguồn code. Bao gồm:

  Pull Request: sẽ yêu cầu chủ nhân của nguồn code kiểm tra rồi merge vào Master Branch.
  Lệnh Pull: dùng để update source từ local server.

Branch

Branch là tính năng cho phép tách riêng các phần trong dự án. Khi khởi tạo ra kho lưu trữ hay Clone, bạn sẽ được lập một branch riêng chứa toàn bộ mã nguồn có trong kho. Nhờ đó, tất cả các thành viên khác đều phát triển được các nội dung mới, không làm ảnh hưởng đến cách phần khác.

Hướng dẫn cách sử dụng GitHub đơn giản nhất

Tạo Repository

Tạo Branch

 • Khi xuất hiện danh sách các Branch, bạn có thể thêm 1 branch mới.

Tạo Commit Command

  Chọn file muốn chỉnh sửa rồi nhấn “edit” để thực hiện. Sau khi sửa xong, hãy nhập thông tin message rồi nhấn Commit.

Tạo Merge Command

Merge Command là lệnh cho phép hợp nhất toàn bộ thay đổi vào 1 Branch.

Tải dự án trên Github về máy tính

Để tải bất kỳ một dự án code nào có trên Github về máy tính, bạn thực hiện 1 trong 2 cách sau:

 • Cách 1: Chọn zip toàn bộ các dự án tải về.
 • Cách 2: Bạn có thể Clone (tạo bản sao) cho dự án. Lúc này, bạn có thể nhấp chuột vào “Clone or Download” rồi copy đường dẫn vào cửa sổ terminal trên máy: ” git clone [email protected]:duong-dan-ma-ban-da-copy.git”.

【#3】Hướng Dẫn Sử Dụng Github

Hẳn là các bạn có nghe nhiều về Git, Github, cụ thể các bạn có thể thấy trong các bài viết của mình chương trình hầu hết đều được đưa lên Github. Vậy mình đã làm điều đó như thế nào ? Nhân tiện up thêm code của chương trình Nông nghiệp thông minh với Arduino, mình xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng Github đơn giản nhất

Từ một chuyện thực tế là có một team gồm hai ba anh chàng soái ca đang hợp tác với nhau cùng xây dựng một firmware/phần mềm cho khách hàng. Dĩ nhiên mấy anh chàng này sẽ làm việc với nhau bằng cách mỗi người tự viết code một ít sau đó nén file lại và gửi cho nhau qua email hoặc tin nhắn facebook. Mỗi người sau khi nhận được code của nhau sẽ tiến hành tự xem và sửa lại, sau đó cùng nhau ghép vào firmware/phần mềm mà họ cần làm. Tuy nhiên, một hôm anh A trong nhóm bỗng nhiên vô tình viết code sai dẫn tới sản phẩm bị lỗi, mà trước đó thì cả nhóm chủ quan không lưu lại bản backup do phần mềm đã quá lớn. Và thế là các anh lại cùng nhau ngồi fix chỗ bị lỗi và tiếp tục gửi cho nhau như vậy.

Thế vấn đề ở đây là gì ?

 • Việc tự code riêng và gửi cho nhau qua email/ tin nhắn rất mất thời gian của nhau. Giá như trong một team, anh A có thể chủ động xem những thay đổi/review được code của anh B từ xa và tiến hành gộp trực tiếp những thay đổi của anh B vào sản phẩm thì đỡ biết bao nhiêu.
 • Việc sửa code mà không sao lưu khiến cho cả team lại mất thời gian debug, thậm chí viết lại cả firmware/phần mềm từ đầu.

Và thế là Git ra đời có thể giúp ta khắc phục và giải quyết được vấn đề khi làm việc nhóm.

Git là gì ?

Git là tên gọi của một Hệ thống quản lý phiên bản phân tán ( Distributed Version Control System – DVCS). DVCS nghĩa là hệ thống giúp mỗi máy tính có thể lưu trữ nhiều phiên bản khác nhau của một mã nguồn được nhân bản (clone) từ một kho chứa mã nguồn (repository), mỗi thay đổi vào mã nguồn trên máy tính sẽ có thể ủy thác (commit) rồi đưa lên máy chủ nơi đặt kho chứa chính. Và một máy tính khác nếu có quyền truy cập cũng có thể clone lại mã nguồn từ kho chứa hoặc clone lại một tập hợp các thay đổi mới nhất trên máy tính kia.

Lý thuyết là thế nhưng chúng ta có thể hiểu đơn giản là với Git thì nó sẽ giúp ta lưu lại các phiên bản mỗi khi có sự thay đổi mã nguồn, đo đó nếu có làm sai ở đâu đó trong phiên bản mới thì ta vẫn có thể dễ dàng khắc phục bằng cách khôi phục lại phiên bản cũ ổn định hơn.

Lý do dùng Github ?

Qua bài viết giới thiệu các công cụ để quản lý code thì mình cũng có nói tới một số công cụ để quản lý source code cho mọi người rồi. Có vấn đề mọi người dễ nhầm lẫn ở đây là Git và Github, Git là tên gọi của một mô hình hệ thống, còn Github lại là một dịch vụ máy chủ repository công cộng, mỗi người đều có thể tạo tài khoản và đưa source code của mình lên đây.

Vậy tại sao lại nên dùng Github ?

 • Dễ sử dụng, an toàn và nhanh chóng. (chỉ khó khi mới bắt đầu thôi 🙁 )
 • Có thể giúp quy trình làm việc code theo nhóm đơn giản hơn rất nhiều bằng việc kết hợp các phân nhánh (branch).
 • Có chỗ lưu trữ source code miễn phí, phù hợp với các nguồn mở.
 • Có thể làm việc ở bất cứ đâu vì chỉ cần clone mã nguồn từ kho chứa hoặc clone một phiên bản thay đổi nào đó từ kho chứa, hoặc một nhánh nào đó từ kho chứa.
 • Dễ dàng trong việc deployment sản phẩm.
 • Giúp chứng tỏ bạn là ai thông qua các chương trình, source code mà bạn làm
 • Giúp bạn cải thiện được khả năng code thông qua việc đọc code và code chung với người khác
 • Đây là kho tài nguyên vô tận với hàng hà vô số các project mã nguồn mở

Cài đặt Github

Để làm việc được với Github thì cần có

 • Tài khoản và Repository
 • Github Desktop
 • Cấu hình để đồng bộ

Tạo tài khoản

Rất đơn giản, vào trang https://github.com/ , sau đó nhập thông tin như tạo tài khoản facebook thôi.

Tải Github Desktop và cấu hình

Việc sử dụng Github thông thường dính nhiều tới các lệnh, nếu bạn chưa quen với các hệ điều hành như linux/ ubuntu mà vẫn muốn trung thành với windows hoặc bạn còn bỡ ngỡ ban đầu thì việc sử dụng Github Desktop là một giải pháp khá ổn.

Ở màn hình welcome bạn cần làm một số thao tác sau:

 • Mục login nhập id và pass của bạn, sau đó chọn Login
 • Mục config bạn chọn tên bất kỳ ở ô đầu tiên, ô thứ 2 là email của bạn
 • Mục repositories sẽ kiểm tra xem trên server của bạn có source code nào không ? Do chưa tạo nên bạn chọn skip

Up code của mình lên repo

Bước 1: Vào web github tạo một repo

Bước 2: Nhập tên

Bước 5: Sau khi ấn Clone thì sẽ có thông báo lưu trữ repo này, bạn có thể lưu ở bất kỳ vị trí nào bạn muốn, ví dụ mình lưu cái thư mục này ở ổ D, trỏ nó về ổ D, sau đó OK.

Coi như xong, giờ mình vào ổ D xem thì chỉ có 1 thư mục trống tên test-hd-git, mình sẽ copy code, tạo file mới,… vào đây, sau này mình cũng sẽ làm việc trên thư mục này luôn.

Giờ thì mình copy chương trình LCD16x2 với Arduino vào thư mục test-hd-git

Bước 6: Mở Github Desktop ra chọn vào thư mục test-hd-git thực hiện đẩy code lên github theo các bước từ 1-5

Bước 6: Xem kết quả trên github, bạn có thể thấy thư mục mình đẩy lên đã lên github rồi, giờ thì cứ mỗi lần mình sửa đổi code bên dưới máy tính thì sẽ có thông báo dấu chấm ở Changes, mình nhập nội dung và mô tả như mục 3, chọn commit master như mục 4 và ấn sync ở vị trí của mục 5 sẽ tiếp tục cập nhật phiên bản tiếp theo lên Github.

Bước 7: Chia sẻ repo của mình với mọi người, như link của mình có thể chia sẻ với các bạn là https://github.com/hocarm/test-hd-git

Khôi phục lại phiên bản cũ của repo

Trong quá trình làm việc, mình có thể thoải mái chỉnh sửa code, thêm tính năng mới, loại bỏ các tính năng cũ không ổn định,… Tuy nhiên nếu lỡ xóa nhầm file, hoặc code sai mà muốn khôi phục lại bản trước đó được lưu trên server thì phải làm sao ?

Bước 1: Mở gitshell bằng cách chuột phải vào thư mục test-hd-git chọn Open gitshell

Bước 2: Gõ lệnh

$ git fetch origin $ git reset --hard origin/master

Lệnh này sẽ tự khôi phục source code của bạn về phiên bản được lưu trên github

Folk repo của người khác

Trong quá trình làm, bạn có thể sẽ thấy rất nhiều nguồn source code khác nhau, để mình có thể sử dụng được repo người khác thì cần phải clone repo của họ về máy của mình, cách thực hiện rất đơn giản, đó là chọn fork

Ví dụ mình muốn fork thư viện DHT của Adafruit thì:

Để đóng góp cùng phát triển source code cho ai đó (mình lấy ví dụ ở đây với thư viện DHT của Adafruit) thì mình cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Fork source code của họ như mình đã nói trên

Bước 2: Clone project đã fork về máy tính của mình thông qua Github Desktop

Bước 3: Cập nhật và đồng bộ thông tin mới nhất từ repo gốc bằng lệnh

$ git remote add upstream https://github.com/xxxx.git $ git fetch upstream $ git checkout master $ git merge upstream/master

Ví dụ mình muốn cập nhật mới nhất từ thư viện DHT thì mình sẽ thay chỗ xxx.git bằng

$ git remote add upstream https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library.git

Địa chỉ git bạn có thể copy từ mục Clone or Download

Lưu ý

Luôn thực hiện thao tác này trước khi bạn commit code lên, mục đích là để trách xung đột với repo gốc.

Bước 3: Chỉnh sửa và tối ưu code, ví dụ như thêm các chức năng vào thư viện

Bước 4: Commit và sync lên github, lúc này những thay đổi của mình chỉ được cập nhật lên tài khoản github của cá nhân, chưa có sự thay đổi trên repo gốc (Adafruit)

Tạm kết

【#4】Hướng Dẫn Sử Dụng Git Và Github Cơ Bản

Git và Github được sử dụng khá phổ biến trong giới lập trình viên, chắc hẳn bạn sẽ thấy nhiều đường kho mã nguồn có link từ chúng tôi Nó rất tiện lợi và an toàn, đáp ứng tốt các nhu cầu làm việc nhóm. Để sử dụng Git và Github bạn cần có những kiến thức cơ bản dòng lệnh trên Linux (vì cơ bản Git được xây dựng trên Linux).

Bạn cũng nên xem khóa học Git và Github căn bản https://www.gsviec.com/playlist/git-va-github-can-ban

GIT LÀ GÌ?

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS). Bạn có thể hình dung như thế này, có hai anh A và anh B cùng làm việc chung một dự án, mỗi người code một phần, hàng ngày họ dùng Git để đẩy (commit) phần việc đã hoàn thành của mình lên một kho mã nguồn chung (repository), từ kho chung này, họ có thể tải về phần làm việc của đối phương về máy tính cá nhân của mình để làm chung. Hệ thống này lưu lại mỗi lần thay đổi thành những phiên bản khác nhau để quản lý và tiện cho việc người dùng muốn khôi phục lại.

Note: Git được tác giả viết hệ điều hình Linux viết lúc phát triển nó

GITHUB LÀ GÌ?

Trong phần giới thiệu về Git, mình có nhắc đến các kho mã nguồn repository, Github là một hệ thống máy chủ dành riêng để chứa các kho này, các repository trên Github được gọi là remote repository. Như vậy, bạn có thể thấy rất rõ ràng sự khác nhau Git là một mô hình hệ thống còn Github là hệ thống máy chủ. Tất nhiên có nhiều dịch vụ giống như Github

Nói tóm lại Github thực chất là một cái giao diện dùng để thao tác GIT và chứa code trên đó, bạn có thể xem một repo kinh điển trên đó là WordPress

BẮT ĐẦU LÀM VIỆC

Trong bài viết này, mình xin hướng dẫn demo sử dụng Git và Github trên máy tính chạy Macos. Mặc định thì Macos nó đã có Git sẵn rồi nên không cần phải cài đặt, nếu bạn dùng Windows thì chỉ cần cài đặt Github Desktop thì nó sẽ cài đặt hết cho bạn

Cấu hình Git cơ bản sau khi cài đặt, mở Git Bash và gõ.

$ git config -global chúng tôi "your_name" $ git config -global user.email ":user-name/repository-name, trong demo của mình là :duythien/gsviec.git git push -u origin master

Chúc mừng bạn đã push code thành công, bây giờ bạn có thể truy cập lên github để thấy kết quả, chú ý rằng kể từ lúc này mỗi lần push(đẩy) code lên github bạn chỉ cần chạy lệnh này thôi, không cần phải thêm tham số gì cả

git push

Các lệnh git thường dùng

 • git add: dùng để thêm file trước khi commit, ví dụ git add chúng tôi nếu bạn muốn thêm nhiều file thì dùng git add A
 • git commit: trước khi push code thì bạn có cần phải nói rõ ý nghĩa của đoạn code đó làm chức năng
 • git staus: xem bạn đã ở branch nào

Kết luận

【#5】Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Aptana Tương Tác Với Github Trên Ubuntu

Danh hiệu: Administration

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Aptana tương tác với Github trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt

Bước 2. Phải cài đặt các gói cần thiết trước, mở Terminal bằng cách nhấn tổ hợp 3 phím : Ctrl + Alt + T, nhập :

sudo apt-get install openjdk-7-jre libwebkitgtk-1.0-0 git-core

Bước 3. Chuyển đến thư mục chứa file cài đặt rồi tiến hành cài đặt Aptana vào thư mục /opt, ví dụ tên file cài đặt mặc định khi download về là ‘Aptana_Studio_3_Setup_Linux_x86_3.4.1.zip’ và thư mục chứa file là Desktop, nhập :

cd ~/Desktop

sudo unzip Aptana_Studio_3_Setup_Linux_x86_3.4.1.zip -d /opt

Bước 4. Thêm vào menu shortcut, nhập :

wgethttp://www.samclarke.com...04/AptanaStudio3.desktop

sudo mv AptanaStudio3.desktop /usr/share/applications/AptanaStudio3.desktop

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1. Khởi động : Để khởi động Aptana Studio 3 có 2 cách : * Cách 1 : Nhấn nút super (nút windows) để mở của sổ tìm kiếm. Gõ từ khóa ‘aptana studio 3’ rồi chọn shortcut của aptana studio để khởi động * Cách 2 : Mở Terminal (CTRL+ALT+T) , nhập :

cd /opt/Aptana_Studio_3

sudo bash AptanaStudio3.sh

Bước 2. Xuất hiện 1 hộp thoại để chọn thư mục làm việc, thư mục mặc định sẽ là ‘/root/Documents/Aptana Studio 3 Workspace’ , xong nhấp OK sẽ xuất hiện giao diện chương trình Aptana Studio 3 :

Tick vào ô ‘Use this as the default and do not ask again’ thì những lần khởi động sau, hộp thoại này sẽ không xuất hiện vì bạn đã chọn đường dẫn của phiên làm việc lần trước làm mặc định. Tránh những lần khởi động lần sau, chương trình sẽ hiện hộp thoại này để hỏi thư mục làm việc gây phiền toái, mất thời gian.

Bước 3. Thoát khỏi chương trình :

 • Bạn nhấn tổ hợp 2 phím : Alt + F4

 • Trên thanh menu của chương trình chọn File → Exit

Hướng dẫn cài đặt eGit vào Aptana

Bước 1. Khởi động Aptana Studio 3. Trên thanh menu của chương trình nhấp chọn : Help → Install New Software…

Bước 3. Sau khi nhấn OK ở ‘Bước 2’ ,bạn sẽ trở lại hộp thoại ‘Install’,đợi chút xíu rồi tick vào ô ‘Eclipse Egit’ và nhấn Next

Bước 4. Xuất hiện 1 hộp thoại và chọn Next

Bước 5. Tiếp tục xuất hiện 1 hộp thoại, tick vào ô ‘I accept the terms of the license agreements’ và nhấn Finish

Bước 6. Đợi chương trình tải dữ liệu về và hoàn tất cài đặt Egit vào Aptana Studio 3

Thực hiện 1 project sử dụng Git trong Aptana Studio 3

Bước 1. Tạo kho mã nguồn cho dự án trên chúng tôi .Ví dụ bạn làm việc với kho mã nguồn có địa chỉ https://github.com/quanglapcongtu/MHST2-13-25 với branch (nhánh làm việc) là master, trong kho mã nguồn đã có sẵn 1 file README.md

Bước 2. Khởi động Aptana Studio 3, xuất hiện giao diện chương trình, nhấn vào thẻ Terminal và bạn sẽ tương tác với Github thông qua giao diện dòng lệnh này.

Bước 3. Tạo SSH Key – Nếu bạn đã quyết định không sử dụng phương thức HTTPS (đề nghị), chúng ta có thể sử dụng các khóa SSH để thiết lập một kết nối an toàn giữa máy tính và GitHub của bạn.

– SSH Key là một mã chứng nhận để bạn có quyền thao tác trên repository (kho) của GitHub, SSH Key sẽ mang tất cả thông tin về account của bạn. SSH Key này được tạo ra trên local máy của bạn và được chính bạn add vào GitHub. Khi bạn push source code của mình lên repository server, GitHub sẽ kiểm tra SSH key ở local của bạn và SSH key trên server của nó (mà bạn đã add trước đó) có giống nhau không. Nếu giống nhau nó xác nhận bạn có quyền thao tác trên repository server. Một account GitHub có thể có nhiều SSH Key trên server.

cd ~/.ssh (Enter)

ls

Nếu danh sách tệp tin trống thì SSH Key chưa tồn tại thì chuyển sang Bước 2, nếu trong danh sách có file id_rsa.pub hoặc id_dsa.pub thì SSH Key đã tồn tại trên máy tính, ta chuyển sang Bước 3

+ Step 2 : Tạo 1 SSH Key mới, trong cửa sổ Terminal nhập :

ssh-keygen -t rsa -C "[email protected]"

[email protected]’ là email trong tài khoản của bạn trên chúng tôi ở đây email là ‘[email protected]’ Nhập mật khẩu và nhập lại mật khẩu lần 2 sẽ tạo được SSH Key

+ Step 3 : Thêm SSH Key vào tài khoản chúng tôi – Copy SSH Key vào clipboard, nhập:

sudo apt-get install xclip

xclip -sel clip < ~/.ssh/id_rsa.pub

– Đăng nhập tài khoản chúng tôi và đi đến phần Account Settings. Trong menu bên trái chọn SSH Keys → Add SSH key. Điền đầy đủ thông tin vào ô ‘Title’ và ‘Key’ và nhấn nút Add

– Xuất hiện 1 hộp thoại yêu cầu xác nhận mật khẩu tài khoản chúng tôi của bạn, nhập và nhấn Confirm password. Như vậy SSH Key đã được thêm vào tài khoản chúng tôi của bạn

+ Step 4 : Kiểm tra lại quyền thao tác trên tài khoản GitHub trong Aptana Studio 3, trong cửa sổ Terminal nhập :

ssh [email protected]thub.com (Enter)

Xuất hiện 1 câu hỏi kết nối, nhập :

yes

Nếu có thông báo : ‘Hi quanglapcongtu! You’ve successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access’ thì bạn đã có quyền thao tác trên repository của mình trên Github.com

Bước 4. Di chuyển đến thư mục /opt/lampp/htdocs của Xampp để lập trình, nhập :

cd /opt/lampp/htdocs

Bước 5. Thay đổi quyền thực thi cho thư mục htdocs, nhập :

sudo chmod -R 777 /opt/lampp/htdocs

Bước 6. Nhân bản (clone) : Tạo bảo sao của kho Github về máy tính ta sẽ được thư mục MHST2013-25 nằm trong thư mục /opt/htdocs , nhập :

git [email protected]:quanglapcongtu/MHST2013-25.git

Bước 7. Thêm kho xa ‘khoxa_nukeviet’ tại địa chỉ : [email protected]:nukeviet/nukeviet.git , nhập :

git remote add [email protected]:nukeviet/nukeviet.git

git remote

Bước 8. Kéo dữ liệu từ kho xa về dự án, nhập :

git pull khoxa_nukeviet

Bước 9. Tiến hành trộn (merge) dữ liệu từ kho xa vào dự án, có thể commit (xác nhận) sự thay đổi trước khi trộn, nhập :

git commit -m "Pull project nukeviet source code"

git add README.md

git merge khoxa_nukeviet/develop

ls

git commit -m "Update project nukeviet source code"

Bước 10. Thêm kho xa ‘MHST2013-25’ tại địa chỉ : [email protected]:quanglapcongtu/MHST2013-25, nhập :

git remote add [email protected]:quanglapcongtu/MHST2013-25

Bước 11. Sau khi thực hiện một số thay đổi cho dự án, xác nhận thay đổi bằng lệnh git commit, bạn có thể chia sẻ thay đổi này với mọi người bằng cách đẩy cách kết quả lênh nhánh thuộc kho xa (master, develop, …) trên Github, nhập :

git push MHST2013-25 master

Tham khảo chi tiết sử dụng Git tại :

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Aptana tương tác với Github trên Windows

1) Download và cài đặt Aptana tại địa chỉ http://www.aptana.com/products/studio3/download

2) Cài đặt Aptana theo hướng dẫn Video Dưới (Video hướng dẫn được thực hiện trên Aptana Studio 3.2.2 Microsoft Windows Standalone Version)

Trong qua trình cài đặt bạn nên thay đổi thư mục cài đặt Aptana về thư mục D:Aptana Studio 3

Khi chạy Aptana lần đầu tiên chương trình sẽ hỏi thư mục lưu trữ Workspace, Bạn nên di chuyển về thư mục D:Aptana Studio 3Workspace

3) Sau khi cài đặt xong bạn sửa file D:Aptana Studio 3Workspace.metadata.pluginscom.aptana.portablegit.win32etcgitconfig Thêm đoạn sau vào cuối file

trong đó

A Added

C Copied

D Deleted

M Modified

R Renamed

T have their type (mode) changed

U Unmerged

X Unknown

B have had their pairing Broken

* All-or-none

Xóa 1 nhánh trên kho code

git push origin --delete BRANCH_NAME

Đưa các tag được đánh dầu lên kho code

git push --tags

Nguồn tham khảo

【#6】Hướng Dẫn Sử Dụng Github Trên Windows

Github là gì? Dân lập trình có vẻ khá thân thuộc nhưng những ai không quan tâm đến nó cũng không biết nó là gì đâu, nó cũng giống như SVN là một source version control. Github còn được gọi là Code social network dành cho developer đi vào hoạt động tháng 2 năm 2008, là một dịch vụ lưu trữ source code cho các dự án sử dụng hệ thống quản lý phân tán GIT. Github sinh sau đẻ muộn nhưng có đầy đủ tính năng như SVN và hơn thế nữa.

Theo khảo xát vào năm 2009, Github hiện là server git lưu trữ source code phổ biến nhất hiện nay. Hệ thống này được viết bằng Ruby on Rails, hiện tại github cung cấp dịch vụ thương mại và cả tài khoản miễn phí cho các dự án nguồn mở.

Ngoài Github, còn có Gitorious cũng là server hoạt động giống github, khá được chú ý đến.

Cách thức làm việc với github

Nếu không thông báo lỗi và trả về phiên bản của git thì bạn đã cài đặt thành công. Ví dụ mình đang dùng git 1.9.4

Làm việc với Github nói riêng hay hệ thống GIT nói chung có 2 workflow chính là local workflow và server workflow.

Bạn có thể thay đổi chỉnh sửa code thoải mái ở local (tức là lưu file code trên máy tính của bạn), sau khi thay đổi xong bạn sẽ đồng bộ với tài khoản github trên server. Thuật ngữ này gọi là ” commit “. Sau khi đã có bản code hoàn chỉnh một tính năng nào đó, hoặc fix bug xong hay bản có thể chạy được thì hãy commit lên server github. Chú ý: không được commit code dở dang còn đang mắc lỗi hoặc chưa qua test lên repository server sẽ làm ảnh hưởng tới thành viên khác. Tuy nhiên bạn cũng có thể tạo một repository để up code dở dang chưa hoàn chỉnh vào đó, với nhánh này thì không được public mà chỉ bạn có quyền xem và chỉnh sửa.

 • clone repository: tạo một bản sao của một repository đã tạo trước đó.
 • Commiting to the repository: sau khi thêm các file vào từ local vào hàng đợi (stage), bạn có thể commit và upload lên Git repository.

Lệnh này sẽ tạo folder ẩn có tên “.git” vào thư mục này, đó là những file repository cần thiết giúp bạn có thể tải các files có trong folder lên git server.

Dự án code của bạn sẽ thiết kế các tệp tin trong folder trên, sau đó tiến hành tải lên server sau khi có files code hoàn chỉnh. Thêm một hoặc tất cả các files vào hàng đợi để chuẩn bị sẵn sàng đưa lên github, sử dụng lệnh sau sẽ đưa tất cả các files mới thay đổi vào stage.

Tiến hành commit các files này.

Nhập lý do trước khi tải code lên repository server, dòng này sẽ hiển thị trên repository. Có thể là thông báo cập nhật fixed lại lỗi của bản trước đó có tác dụng thông báo cho người dùng biết và sử dụng code của bạn nhiều hơn.

Cuối cùng upload thay đổi lên server.

Đó là nguyên lý hoạt động cơ bản của git, phần tiếp theo đây mình sẽ đi sâu chi tiết về lệnh git và sử dụng Git với giao diện.

Sử dụng Git với giao diện

Sau khi cài xong, nhấn start gõ từ “git” bạn sẽ thấy có 2 ứng dụng “Git Bash” và “Git GUI”. Một bản sử dụng giao diện lệnh và một bản tương tác với các repository vendors như github, Bitbucket và Beanstalk thông qua giao diện.

Thiết lập SSH Keys

Cài đặt ssh-keys cho máy tính của bạn rất đơn giản, bạn mở Git GUI lên. Nhấn vào Show SSH Key dưới menu Help.

Để Tạo lại ssh key, bạn có thể nhấn vào nút Generate Key. Nếu có thể sẽ cần yêu cầu nhập passphrase (mật khẩu bảo mật). Hãy nhớ chuỗi mật khẩu này, bạn sẽ cần dùng lần sau.

Lệnh tạo ssh keys trên giao diện tương ứng với command line:

Cài đặt SSH Key trên Hosted Git Repository

Trong bài này mình sẽ sử dụng Github làm ví dụ. Bạn cần khai báo chuỗi SSH keys đã thiết lập trên máy tính của bạn vào tài khoản trên github. Mục đích để làm gì?

Khi thực hiện lệnh git đẩy dữ liệu lên github, git sẽ lấy ssh-key có trong máy tính và so sánh trên hệ thống github accounts, nhờ chuỗi key này mà phát hiện ra tài khoản github của bạn. Nhờ đó mà các files được push lên đúng repository trên github server.

Làm việc với Git

Như vậy lệnh git trên máy tính của bạn đã có thể bắt đầu kết nối vào github repository. Chúng ta sẽ cần tạo một repository để push code lên đó.

Tạo Repository trên github thì quá thân quen với những developer rồi, Tại trang chủ chúng tôi giả sử bạn đã đăng nhập tài khoản vào github, nhấn vào nút New repository bên phải để tạo mới repository. Nhập tên và mô tả cho repo, nếu bạn dùng github miễn phí thì giữ nguyên trạng thái public, trạng thái này cho phép người khác có thể tìm thấy code repository này của bạn. Chế độ bảo vệ code private nếu dự án của bạn muốn bảo mật không để lộ code ra bên ngoài, tính năng này bạn phải trả phí.

Reposity này mình làm demo do đó không checkbox vào option “Initialize..”, cài đặt này sẽ tạo file hướng dẫn README cho repository. Kết thúc nhấn Create repository.

Tạo Local Repository

Bây giờ đến phần làm code của bạn rùi, tạo mọi files sử dụng cho repository, bạn sẽ phát triển code của mình trên máy tính sau khi hoàn chỉnh code hay bản code đã có thể hoạt động thì bắt đầu đưa lên repository vừa tạo ở trên.

Tại giao diện Git GUI, nhấn vô “Create New Repository”.

Lựa chọn thư mục để tạo nội dung cho repository trên máy tính. Chú ý: đường dẫn folder này phải chưa có trước đó, chọn đường dẫn thư mục và nhập tên cho repository sẽ tạo trên máy tính (local). Giống như sau:

Địa chỉ git của repository có dạng :hoangsoft90/test-repo.git

Sử dụng địa chỉ repository này để push các files lên repository server.

Sử dụng Git GUI Client

Bạn có thể làm việc với các lệnh git bằng command line hoặc thao tác trên giao diện. Tiếp theo sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng phần mềm Git GUI để tải code lên repository có sẵn. Chỉ có 3 bước đơn giản là: staging changes, commits, và pushes.

Khi bạn di chuyển các files vào local repository, ban sẽ thấy các files này trong cửa sổ “Unstaged Changes”. Phần này chúng ta hiểu đơn giản đây là các files mới sửa đổi của repo, nếu chưa thấy xuất hiện bạn nhấn vào nút Rescan. Cửa sổ này cũng thông báo trạng thái của files đã xóa, hoặc mới cập nhật..Cứ nhấn vào Rescane để xem những sửa đổi của folder local repository.

Nút rescan tương ứng với lệnh git status

Nhấn tiếp vào Stage Changed, để đưa tất cả các files trong mục Unstaged Changes vào hàng đợi Commit. Thao tác này tương ứng với lệnh git add .

Hướng dẫn Commit

Các files đã nằm trong mục Staged Changed sẽ được commit. Nhập chú giải cho lý do commit lần này vào field “Commit Message” sau đó nhấn vào nút Commit như hình dưới.

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh git cho tác vụ này:

Bắt đầu Push lên repository server

Trước khi người dùng internet có thể truy cập vào các code của bạn, chúng ta cần đẩy (push) tất cả các files có sửa đổi đã được commit lên Hosted repository như github, Bitbucket..

Trước khi có thể làm điều này, chúng ta thêm địa chỉ git của repository đã tạo trên github vào Git GUI. Từ menu Remote của phần mềm chọn vào Add…. Điền Name và Location trong cửa sổ Dialog hiện ra, trường Name hầu hết sẽ điền là “origin”. Field này có tác dụng thay cho địa chỉ, mỗi một địa chỉ git URL sẽ có một tên riêng không trùng với nhau. Bạn sẽ thấy có dùng tên của địa chỉ Git repository trong câu lệnh quen thuộc git push.

Tại sao mình lại lấy tên “origin” cho remote git, vì khi bạn nhấn lệnh Push mặc định option remote vào repository luôn trỏ vào tên “origin”. Tiếp tục nhấn vào Push để upload những files đã commited.

Tiếp theo, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận, đừng lo lắng cửa sổ này chỉ hiển ở lần push đầu tiên. gõ vào “yes” và nhấn OK.

Bạn có thể nhận tiếp thông báo nhập passpharse của SSH Key, có nhớ ở phần tạo ssh key ở trên không? chuỗi passpharse sẽ được dùng tại bước này.

Git UI có yêu cầu một lần nhập passpharse cho lần upload code đầu tiên, bạn cũng không cần lo lắng phải nhập lần sau.

Nếu push lên github repository thành công, bạn sẽ nhìn thấy dòng thông báo giống thế này.

Clone một Remote Repository đến Local Repository trên máy tính

Các bước để download một remote Repository về máy tính, bạn nhấn vào liên kết “Clone Existing Repository” trên giao diện Git GUI. Mục Source Location nhập địa chỉ git của Repository có trên server và chọn thư mục lưu trên máy tính cho Target Directory. Giống như cách tạo local repository như ở trên. Các files sẽ tải về sau khi Nhấn clone và bạn có thể làm việc tiếp tục với repository này, sau đó lại commit và push bản mới cập nhật lên Host Repository.

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh git clone thay vì thực hiện trên giao diện Git GUI. Mở cmd hoặc Git Bash gõ lệnh sau:

Sau khi tải về hoàn tất, bạn vào explorer theo đường dẫn tới tên của repository. Tại đây có thể xem sửa xóa files tùy ý (lưu ý không đụng vào folder .git nhá).

Một số dịch vụ Git Repositories

 • Github – Unlimited Free Public Repositories
 • Bitbucket – Unlimited Free Public and Private Repositories
 • Beanstalk – Private Git with Great FTP Deployments

【#7】Hướng Dẫn Cài Đặt & Sử Dụng Git, Github

Published on

Tài liệu Hướng dẫn cài đặt & sử dụng git, github, thực hành trên môi trường Windows; Thực hành với kho code NukeViet

 1. 5. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ SỬ DỤNG GIT, GITHUB chúng tôi Phiên bản 1.0 – Ngày cập nhật cuối cùng: 24-07-2015 Bản mới nhất có tại: http://wiki.nukeviet.vn VIETNAM OPEN SOURCE DEVELOPMENT JOIN STOCK COMPANY Add: Room 2004 – CT2 Nang Huong Building, 583 Nguyen Trai str., Ha Noi Tel: (04) 8587 2007 – Fax: (04) 3550 0914 Email: [email protected] – Website: chúng tôi Lưu ý: Bạn cần chỉnh lại dường dẫn lưu phần mềm thuận tiện cho sau này tìm kiếm dễ hơn thay vì vào thư mục Roaming. Bước 3: Finish để hoàn tất cài đặt. 4. Cài đặt Egit cho Aptana. Bước 1: Truy cập http://www.eclipse.org/egit/download/ để copy link cài đặt Egit: http://download.eclipse.org/egit/updates. Bước 2: Mở Aptana đã được cài đặt ở trên và chọn “Help”, chọn “Install New Software…” Bước 3: Paste link vào form “Work with”.
 2. 6. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ SỬ DỤNG GIT, GITHUB chúng tôi Phiên bản 1.0 – Ngày cập nhật cuối cùng: 24-07-2015 Bản mới nhất có tại: http://wiki.nukeviet.vn VIETNAM OPEN SOURCE DEVELOPMENT JOIN STOCK COMPANY Add: Room 2004 – CT2 Nang Huong Building, 583 Nguyen Trai str., Ha Noi Tel: (04) 8587 2007 – Fax: (04) 3550 0914 Email: [email protected] – Website: chúng tôi Bước 4: Chọn tích vào ô “Eclipse Git Team Provider” chọn “Eclipse Git Team Provider” như hình trên Bước 5: Bấm vào next và finish để hoàn thành. III. Đăng ký tài khoản Github. Bước 1: Truy cập website github: https://github.com/ Bước 2: Tiến hành điền thông tin để đăng ký bao gồm: username, email, và password
 3. 8. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ SỬ DỤNG GIT, GITHUB chúng tôi Phiên bản 1.0 – Ngày cập nhật cuối cùng: 24-07-2015 Bản mới nhất có tại: http://wiki.nukeviet.vn VIETNAM OPEN SOURCE DEVELOPMENT JOIN STOCK COMPANY Add: Room 2004 – CT2 Nang Huong Building, 583 Nguyen Trai str., Ha Noi Tel: (04) 8587 2007 – Fax: (04) 3550 0914 Email: [email protected] – Website: chúng tôi IV. Thay đổi địa chỉ code trên Github Chỉ vào sửa file /.git/config (Thư mục .git là thư mục ẩn ) sửa lại đoạn: [remote “origin”] url = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Thành Url git mới hoặc sử dụng lệnh git remote set-url origin [email protected]:USERNAME/REPOSITORY2.git Ví dụ: git remote set-url origin [email protected]:trinhthinhhp/nukeviet.git V. Làm việc trên Github 1. Add SSH Git vào tài khoản Github Bước 1: Mở file “id_rsa.pub” trong thư mục “C:Users.ssh”, copy nội dung Bước 2: Truy cập địa chỉ: https://github.com/settings/ssh trên Github. Và tiến hành paste nội dung vừa copy vào form Key Bước 3: Nhấp chuột vào “Add Key” Lưu ý: mỗi lần add key, github sẽ tự động gửi vào mail của bạn. 2. Lấy Project từ kho cộng đồng Truy cập kho NukeViet https://github.com/nukeviet/nukeviet và Fork code NukeViet về tài khoản. 3. Cập nhật các thay đổi từ kho cộng đồng Trong quá trình phát triển của một phần mềm luôn luôn thay đổi, vì vậy bạn cần phải cập nhật các lỗi đã được chỉnh sửa cùng những tính năng mới về tài khoản github. Để cập nhật bạn làm như sau: Bước 1: Truy cập kho code NukeViet: https://github.com/nukeviet/nukeviet Bước 2: Nhấp chuột vào “Pull requests”
 4. 9. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ SỬ DỤNG GIT, GITHUB chúng tôi Phiên bản 1.0 – Ngày cập nhật cuối cùng: 24-07-2015 Bản mới nhất có tại: http://wiki.nukeviet.vn VIETNAM OPEN SOURCE DEVELOPMENT JOIN STOCK COMPANY Add: Room 2004 – CT2 Nang Huong Building, 583 Nguyen Trai str., Ha Noi Tel: (04) 8587 2007 – Fax: (04) 3550 0914 Email: [email protected] – Website: chúng tôi Bước 3: Nhấp chuột vào “New pull request” Bước 4: Nhấp chuột vào “compare across forks” Bên “base fork” bạn chọn kho code cá nhân NukeViet của bạn và “head fork” bạn chọn kho code NukeViet cộng đồng. 4. Báo lỗi lên kho cộng đồng Trong quá trình bạn sử dụng phát sinh ra một số lỗi do hệ thống NukeViet và bạn muốn báo lên cộng dồng NukeViet để được sửa lỗi cũng như góp ý các tính năng cho NukeViet thì làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào kho NukeViet: https://github.com/nukeviet/nukeviet Bước 2: Bạn nhấp chuột vào issues và tiến hành soạn nội dung cũng như tiêu đề để gửi lên NukeViet
 5. 10. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ SỬ DỤNG GIT, GITHUB chúng tôi Phiên bản 1.0 – Ngày cập nhật cuối cùng: 24-07-2015 Bản mới nhất có tại: http://wiki.nukeviet.vn VIETNAM OPEN SOURCE DEVELOPMENT JOIN STOCK COMPANY Add: Room 2004 – CT2 Nang Huong Building, 583 Nguyen Trai str., Ha Noi Tel: (04) 8587 2007 – Fax: (04) 3550 0914 Email: [email protected] – Website: chúng tôi 5. Đưa code đã chỉnh sửa sang kho cộng đồng Sau khi bạn có những thay đổi nhất định để góp code vào mã nguồn NukeViet bạn cần làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập kho code trên tài khoản của bạn Ví dụ kho nukeviet cá nhân: https://github.com/trinhthinhhp/nukeviet Bước 2: Nhấp chuột vào Pull requests Bước 3: Tiếp theo nhấp chuột vào “New pull request”
 6. 11. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ SỬ DỤNG GIT, GITHUB chúng tôi Phiên bản 1.0 – Ngày cập nhật cuối cùng: 24-07-2015 Bản mới nhất có tại: http://wiki.nukeviet.vn VIETNAM OPEN SOURCE DEVELOPMENT JOIN STOCK COMPANY Add: Room 2004 – CT2 Nang Huong Building, 583 Nguyen Trai str., Ha Noi Tel: (04) 8587 2007 – Fax: (04) 3550 0914 Email: [email protected] – Website: chúng tôi Bước 4: Nhấp chuột vào “compare across forks” Bước 5: Bạn tiến hành chọn “base fork” là kho code NukeViet” và “head fork” là kho cá nhân của bạn”. VI. Làm việc trên Git 1. Cấu hình SSH cho Git  Bước 1: Cấu hình tài khoản chạy cấu lệnh sau trên terminal, thay tên và tài khoản cho phù hợp: git config -global chúng tôi “VanThinh” git config -global user.email “[email protected]”  Bước 2: Tạo SSH key Khởi động gitbash hoặc terminal trên Aptana cd ~/.ssh ssh-keygen -t rsa -C “[email protected]” Mở file “id_rsa.pub” trong thư mục “C:Users.ssh”, copy nội dung vào bộ nhớ, để điền vào form đăng ký trên kho code hoặc sử dụng lệnh clip <~/.ssh/id_rsa.pub  Bước 3: Truy cập https://github.com/settings/ssh và tiến hành Add SSH Key Test kiểm tra ssh -T [email protected] Nếu nhận được dòng thông báo “Welcome to GitHub, username!” quá trình đăng ký thành công 2. Tạo website bằng cách trộn các kho code từ Git Bước 1: Tạo kho code chính Tạo kho code chính trên https://github.com/ Ví dụ: Tạo kho code có tên maytinh2s thuộc groups website thì url quản lý là https://github.com/website/maytinh2s và url kho git: [email protected]:website/maytinh2s.git Bước 2: Check out kho code chính
 7. 12. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ SỬ DỤNG GIT, GITHUB chúng tôi Phiên bản 1.0 – Ngày cập nhật cuối cùng: 24-07-2015 Bản mới nhất có tại: http://wiki.nukeviet.vn VIETNAM OPEN SOURCE DEVELOPMENT JOIN STOCK COMPANY Add: Room 2004 – CT2 Nang Huong Building, 583 Nguyen Trai str., Ha Noi Tel: (04) 8587 2007 – Fax: (04) 3550 0914 Email: [email protected] – Website: chúng tôi Checkout kho git: [email protected]/website/maytinh2s.git Bước 3: Lấy kho code NukeViet Sử dụng Terminal chạy lần lượt các câu lệnh sau để lây Bước 4: Lấy Các module Bước 5: Cài đặt site Bước 6: Code Bước 7: Đưa code lên site Bước 8: Lấy các file đã thay đổi đưa lên hosting. 3. Xử lý khi muốn quay lại phiên bản trước của Git  Bước 1: Lấy các file đã thay đổi đưa lên hosting Để Zip các file mới sửa, thêm mới giữa hai commit Sử dụng lệnh: git archive -o update_g11.zip HEAD $(git diff-tree -r –name-only –diff-filter=ACMRT 78dd1835212256463ac8b27d9f08df3f514cd821 5ed9af799898dd961383e518e87d0fcc6dc3dfdf) Chú ý: Tên các file không có khoảng cách mới dùng được cách này – 78dd1835212256463ac8b27d9f08df3f514cd821 là id trên aptana vị trí muốn reset – 5ed9af799898dd961383e518e87d0fcc6dc3dfdf là id phát sinh cuối cùng trên aptana  Bước 2: Chọn đúng điểm reset đã backup trước đó Chọn Reset → HARD ( HEAD, index and Working Directory )  Bước 3: Thay thế lại các file cần thiết  Bước 4: kiểm tra các file cần đưa lên kho code  Bước 5: Commit lên kho code
 8. 14. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ SỬ DỤNG GIT, GITHUB chúng tôi Phiên bản 1.0 – Ngày cập nhật cuối cùng: 24-07-2015 Bản mới nhất có tại: http://wiki.nukeviet.vn VIETNAM OPEN SOURCE DEVELOPMENT JOIN STOCK COMPANY Add: Room 2004 – CT2 Nang Huong Building, 583 Nguyen Trai str., Ha Noi Tel: (04) 8587 2007 – Fax: (04) 3550 0914 Email: [email protected] – Website: chúng tôi VII. Công cụ hỗ trợ lập trình trên Aptana Công cụ hỗ trợ lập trình trên Aptana giúp bạn đơn giản trong quá trình soan thảo như các câu lệnh có sẵn, format lại đúng định dạng. Bước 1: Truy cập địa chỉ: http://wiki.nukeviet.vn/programming:rule tìm “Hướng dẫn định dạng php tự động” Bước 2: Download “format_aptana_3.6.zip” cho aptana 3.6.x Bước 3: Sau đó giải nén được file fomat_php.xml Import file định dạng Bước 4: Vào menu Window → Preferences → Aptana → Code Style → Formatter, kích vào nút Imprort và chọn tới file fomat_php.xml vừa giải nén Bước 5: Cấu hình thêm để xóa các dòng trắng:
 9. 16. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ SỬ DỤNG GIT, GITHUB chúng tôi Phiên bản 1.0 – Ngày cập nhật cuối cùng: 24-07-2015 Bản mới nhất có tại: http://wiki.nukeviet.vn VIETNAM OPEN SOURCE DEVELOPMENT JOIN STOCK COMPANY Add: Room 2004 – CT2 Nang Huong Building, 583 Nguyen Trai str., Ha Noi Tel: (04) 8587 2007 – Fax: (04) 3550 0914 Email: [email protected] – Website: www.vinades.vn

【#8】Github Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Github

Khi bạn tham gia một dự án nào đấy thì việc phải làm việc với nhiều người là điều thường thấy. Kể cả làm việc một mình thì việc quản lý source code là vô cùng quan trọng.

Theo như mình biết thì có 2 mô hình quản lý source code: Quản lý tập trung (SVN), Quản lý phân tán (git). Mỗi hình thức đều có ưu và nhược điểm riêng.

Nội dung chính của bài viết

#Github là gì?

GitHub là một dịch vụ nổi tiếng cung cấp kho lưu trữ mã nguồn Git cho các dự án phần mềm. Github có đầy đủ những tính năng của Git, ngoài ra nó còn bổ sung những tính năng về social để các developer tương tác với nhau.

Vài thông tin về GIT:

 • Là công cụ giúp quản lý source code tổ chức theo dạng dữ liệu phân tán.
 • Giúp đồng bộ source code của team lên 1 server.
 • Hỗ trợ các thao tác kiểm tra source code trong quá trình làm việc (diff, check modifications, show history, merge source, …)

GitHub có 2 phiên bản: miễn phí và trả phí. Với phiên bản có phí thường được các doanh nghiệp sử dụng để tăng khả năng quản lý team cũng như phân quyền bảo mật dự án.

Còn lại thì phần lớn chúng ta đều sử dụng Github với tài khoản miễn phí để lưu trữ source code.

Github cung cấp các tính năng social networking như feeds, followers, và network graph để các developer học hỏi kinh nghiệm của nhau thông qua lịch sử commit.

Github trở thành một yếu tố có sức ảnh hưởng lớn trong cộng động nguồn mở. Cùng với Linkedin, Github được coi là một sự thay thế cho CV của bạn. Các nhà tuyển dụng cũng rất hay tham khảo Github profile để hiểu về năng lực coding của ứng viên.

Giờ đây, kỹ năng sử dụng git và Github từ chỗ ưu thích sang bắt buộc phải có đối với các ứng viên đi xin việc.

#Tính năng API Github

Github ngoài những tính năng tuyệt đỉnh, hỗ trợ bạn làm viết với Git cực kỳ mượt. Github còn hỗ trợ nhiều API với những tính năng quan trọng:

 • API to Update The Repository via HTTP: Đây là tính đắt khá đắt giá, giúp bạn có thể chỉnh sửa mã nguồn từ trình duyệt thông qua HTTP POST
 • API to Manage Service Hooks: API này hỗ trợ bạn đăng ký một URL cho các repository. Bất cứ khi nào có người push thay đổi lên repository, GitHub sẽ thông báo cho bạn thông qua URL mà bạn đã đăng ký trước đó.

#Tại sao nên lại là Github? Hướng dẫn sử dụng Github

Mặc dù Github có nhiều lợi ích như vậy. Nhưng sẽ có nhiều bạn thắc mắc: Tại sao không sử dụng Dropbox hay các dịch vụ tương tự để quản lý source code? Các dịch vụ đó cũng cho phép đồng bộ source code của các bạn trong team về một server mà?

Để trả lời cho câu hỏi này, mình sẽ lấy một ví dụ: Giả sử dự án của bạn có 2 developer cùng sửa một file, sau đó commit đồng thời lên server. Với Dropbox thì người commit lên trước sẽ được ưu tiên sửa file.

Nhưng với Github, việc commit đồng thời không phải là vấn đề nghiêm trọng. Vì Git sẽ ghi lại lịch sử commit, đảm bảo các commit được tổ chức tốt, tránh sự hỗn loạn giữa các version của file sửa đổi được gửi lên server.

Do đó, việc sử dụng Github sẽ tránh được tất cả sự nhầm lẫn khi commit. Đảm bảo cùng làm việc trên một source code trở lên dễ dàng hơn rất nhiều.

#Cách tạo một GitHub Repository

Repository là một không gian để lưu trữ dự án của bạn. Do tính chất phân tán của Git, nên có thể hiểu repository là nơi lưu trữ mã nguồn ở cả local và server.

Bạn có thể lưu trữ file code, text, hình ảnh hoặc bất kỳ loại tệp nào trong repository.

Để tạo một repository trên Github bạn làm như sau:

 • Sau khi đăng ký và kích hoạt thành công. Bạn bắt đầu tạo mới một project với “Start a new project”.
  Nhập tên Repositoty và nhấn nút “Create Repository”. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm mô tả cho repo ( Cái này chỉ là lựa chọn, không bắt buộc phải có).

Trong đó, bạn lưu ý 2 options sau:

 • Theo mặc định thì repository để là public. Tức là ai cũng có thể xem được repo này của bạn. Nếu dự án của bạn chưa muốn công khai mà chỉ muốn quản lý nội bộ thì chọn Private.
 • Bạn có thêm một README file để giới thiệu repo kèm với một file .gitignore. Github đã có sẵn template .gitignore cho bạn, cứ chọn một template phù hợp với mã nguồn dự án là được.

Khi tạo xong, repo sẽ như sau:

Khi đã có repository, bạn có thể clone, pull, push… source code của mình lên đó rồi.

Phần tiếp theo của bài viết, chúng ta sẽ tìm hiểu về branch trên Github.

#Tạo branch trên Github

Branch giúp bạn làm việc trên các phiên bản khác nhau của cùng một repository. Mình lấy ví dụ: Bạn muốn phát triển thêm một tính năng mới cho dự án. Nhưng bạn lại phần sửa đổi đó lại ảnh hưởng tới dự án chính. Lúc này branch ra đời.

Branch cho phép bạn chuyển đổi qua lại giữa các trạng thái và phiên bản khác nhau của dự án.

Với kịch bản ví dụ ở trên, bạn có thể tạo mới một branch và phát triển tính năng mới trên đó mà không ảnh hưởng tới master branch. Sau khi đã implement xong, test kỹ càng thì có thể merge vào master branch.

Để tạo một branch trên Github, bạn làm như sau:

#Hướng dẫn sử dụng Github chi tiết

Github có đầy đủ những command của git. Nhưng do bài viết này quá dài nên mình sẽ không liệt kê hết tất cả chúng ở đây. Mình sẽ tập trung hướng dẫn những command cơ bản nhất, hay dùng trên Github.

1. Commit Command

Commit command cho phép bạn lưu lại những thay đổi của file. Khi bạn commit, nên viết mô tả rõ ràng trong commit message. Điều này sẽ giúp cho quản lý dự án tốt hơn, có thể theo dõi, review những thay đổi source code sau này.

Để tạo commit, bạn làm như sau:

 • Chọn file muốn sửa
 • Chọn “Edit” để sửa file.
 • Sau khi sửa xong thì điền thông tin message và nhấn Commit.

2. Pull Command

Lệnh PULL request là lệnh quan trọng nhất trên Github. Nó cho biết những thay đổi trong source code, và yêu cầu owner của source code xem xét nó và merge nó vào master branch.

Tính năng này rất hay cho các dự án mã nguồn mở. Khi mà bất kì cũng có thể đóng góp công sức cho dự án. Tất nhiên, mọi sự thay đổi đều phải được sự đồng ý của owner dự án.

Ở đây, mình cần làm rõ hơn với các bạn đỡ nhầm lẫn về lệnh Pull:

 • Lệnh pull request : Là lệnh yêu cầu chủ owner dự án xem xét một thay đổi nào đó trước khi merge vào master branch.
 • Lệnh Pull: đây là lệnh của git, đơn thuần có thể hiểu là lệnh update source code từ server về local. Nếu có bất kì sự xung đột code nào (conflict) thì bạn cần phải resolve nó.

Lệnh cơ bản cuối cùng mà mình muốn nhắc đến là merge. Lệnh merge này cho phép bạn hợp nhất những thay đổi vào một branch.

Bạn có thể tham khảo hình bên dưới:

#Cloning dự án từ Github

Tiếp tục hướng dẫn sử dụng Github. Đây có lẽ là thao tác bạn hay dùng nhất khi tìm kiếm mã nguồn mở trên mạng. Khi bạn thấy một dự án nào đó hay ho và có thể ứng dụng được cho dự án của mình, bạn muốn download dự án này về máy tính để tham khảo.

Có 2 cách để tải dự án từ Github:

  Một là bạn chọn Zip toàn bộ dự án và tải về

git clone [email protected]:vntalking/demo-create-repro.git

Mình hi vọng, qua bài viết này, bạn sẽ có những kỹ năng cần thiết để làm việc với Git.

【#9】Hướng Dẫn Tải, Cài Đặt Và Sử Dụng Visual Studio 2021 Full Crack

Đối với các bạn vừa chập chững ” vào nghề ” về công nghệ Microsoft nói chung và Visual Studio nói riêng hay những bạn đã từng cài đặt và sử dụng nhưng lại mắc lỗi thiếu sót trong quá trình cài đặt nên không thực hiện được. Vậy làm sao có thể sử dụng được Visual Studio một cách đơn giản và hiệu quả?

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách tải , cài đặt và sử dụng phiên bản mới ra lò “nóng hổi” Visual Studio 2021. Trong phadan cài đặt có một vài điểm khá khác biệt so với những phiên bản trước. Tuy nhiên nói tổng quan về bản chất lập trình thì tương đối không có sự khác biệt quá nhiều.

Trường hợp bạn muốn học lập trình tay ngang, chúng tôi giới thiệu đến bạn nơi tìm kiến thức lập trình tại Freelancer Việt Nam, hoặc học lập trình căn bản đến nâng cao tại Mona.academy (có thực hiện dự án thực tế và nhận làm việc sau khi học).

Visual Studio 2021 sẽ mang đến cho bạn sự trải nghiệm với các công cụ và dịch vụ tốt nhất phù hợp cho mọi nhà điều hành phát triển, mọi ứng dụng và mọi nền tảng. Dù cho bạn là người đã từng dùng qua hay lần đầu đến với Visual Studio thì chắc chắn bạn cũng sẽ yêu thích với những tính năng trong phiên bản hoàn toàn mới này.

Trong bản Visual Studio 2021 mới này, phần mềm Ai đã được Microsoft đã tích hợp thêm để có thể hỗ trợ tự động thực hiện các dòng code, nó còn được gọi là Visual Studio IntelliCode. Không những chỉ trên cương vị lý thuyết , Visual Studio Live Share cũng đã chính thức hoạt động, cho phép những người trong một team có thể đóng góp code cho cùng một dự án một cách real-time

Visual Studio Preview còn cung cấp đầy đủ cho phép bạn xem trước bản remo các tính năng và cải tiến hiện đại nhất chưa từng có trong phiên bản phát hành chính nào. Bằng cách xem thử trước , bạn có thể tận dụng các bản dựng và cập nhật mới thường xuyên.

 • Thanh tìm kiếm Quick Launch nơi các “coder” có thể trải nghiệm và tìm kiếm mọi thứ chạy nhanh hơn : từ các đoạn mã, cài đặt, thậm chí với cả những từ gõ sai chính tả.
 • Visual Studio IntelliCode là một phần được mở rộng thêm bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tăng cường nỗ lực phát triển phần mềm của bạn .IntelliCode đào tạo trên 2.000 dự án nguồn mở trên GitHub, mỗi dự án có hơn 100 sao để tạo ra các đề xuất.
 • Chỉ dẫn các nhà phát triển tuân thủ theo các mô hình và phong cách của họ
 • Tìm ra các vấn đề về mã khó bắt
 • Đưa ra đánh giá mã tập trung bằng cách thu hút sự chú ý vào các khu vực quan trọng nhất
 • Cải thiện hiệu suất Debugging
 • Cải tiến cho Snapshot Debugger để nhằm vào Azure Kubernetes Service (AKS) và Virtual Machine Scale Sets (VMSS).
 • Hệ điều hành

  • Windows 10 version 1703 or higher: Home, Professional, Education, and Enterprise (LTSC and S are not supported)
  • Windows Server 2021: Standard and Datacenter
  • Windows Server 2021: Standard and Datacenter
  • Windows 8.1 (with Update 2919355): Core, Professional, and Enterprise
  • Windows Server 2012 R2 (with Update 2919355): Essentials, Standard, Datacenter
  • Windows 7 SP1 (with latest Windows Updates): Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate
 • Bộ xử lý 1,8 GHz hoặc có thể nhanh hơn càng tốt
 • RAM 2 GB; Khuyến nghị RAM 8 GB (tối thiểu 2,5 GB nếu chạy trên máy ảo)
 • Dung lượng ổ cứng: Tối thiểu 800 MB đến 210 GB dung lượng trống, còn tùy thuộc vào các tính năng được cài đặt; thông thường cài đặt cần khoảng 20-50 GB dung lượng trống.
 • Tốc độ ổ cứng: để cải thiện hiệu suất, hãy cài đặt Windows và Visual Studio trên ổ đĩa trạng thái rắn (SSD).
 • Thẻ video hỗ trợ độ phân giải màn hình tối thiểu 720p (1280 x 720); Visual Studio sẽ hoạt động tốt nhất ở độ phân giải WXGA (1366 x 768) trở lên.
 • Ngôn ngữ được hỗ trợ: tiếng Anh, tiếng Trung (giản thể), tiếng Trung (phồn thể ), Nga, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ, Séc, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha (Brazil), Nhật Bản, Hàn Quốc.
 • Cần có .NET Framework 4.5. Visual Studio yêu cầu .NET Framework 4.7.2, sẽ được cài đặt trong quá trình thiết lập.
 • Để hỗ trợ trình giả lập Hyper-V, cần có hệ điều hành 64 bit được hỗ trợ . Một bộ xử lý hỗ trợ Hyper-V của khách hàng và Dịch địa chỉ cấp hai (SLAT) cũng được yêu cầu
 • Cách tải Visual Studio 2021
 • Cách cài đặt Visual Studio 2021
 • Cách sử dụng Visual Studio 2021 bằng bài HelloWorld
 • Cách đăng ký bản quyền Visual Studio 2021 Enterprise

Cách thức tải Visual Studio 2021

Để tải Visual Studio 2021, các bạn vào link:

https://visualstudio.microsoft.com/download

Đó là: Community, Professional và Enterprise.

Đối với các bạn sinh viên chưa đủ kinh tế tài chính thì chỉ cần dùng bản Community là cũng đủ. Cách cài đặt của các phiên bản này nhìn chung cũng tương tự nhau . Vì mình đang sử dụng version có bản bản quyền nên trong bài hướng dẫn này mình sẽ trình bày cách cài đặt và sử dụng Enterprise như thế nào.

Nếu bạn tải Community thì chỉ cần Free Download là xong. Còn đối với 2 bản kia thì bạn sẽ chọn Free Trial , sau khi cài đặt xong ta sẽ kích hoạt bản quyền.

Tiếp tục kéo chuột xuống để lựa chọn (nếu bạn cần lập trình về nó ):

Một điểm lưu ý quan trọng là,tuyệt đối ở phần này bạn không được bấm install. Vì còn một vài tính năng mà đa số các bạn thường quên , điển hình là 2 tính năng: Hiển thị mô hình lớp (class Diagram) và tăng tốc lập trình với LINQ:

Và cũng không được quên tick vào 2 tính năng nữa là : Class Designer và LINQ to SQL Tools (xem hình trên).

Có cần nên cài đặt quá nhiều tính năng?

Tính đến thời điểm hiện tại bạn thấy chúng ta cần ít nhất cũng phải là 18.41GB để cài đầy đủ các tính năng tương đối cần thiết. Do đó bạn cũng nên ” cân đo đong đếm”. Tùy vào cấu hình máy hay nhu cầu lập trình thế nào mà bạn nên cân nhắc lựa chọn gói phù hợp. Ví dụ như bạn chẳng khi nào lập trình đối với hệ mobile hay universal thì đừng nên tick vào chúng để giảm nhẹ bớt cho hệ thống máy với những thứ không cần thiết.

Và sau đó chúng ta bấm Install để bắt đầu cài đặt :

Sau đó lại quá trình chờ hệ thống cài đặt :

Chờ tới khi nào nó xong (tùy vào tốc độ máy):

Khi nào thấy nó báo 100%

Khi đã hoàn tất chúng ta sẽ thấy hiện ra màn hình ” Welcome!” như thế này xuất hiện :

1 – Bạn không quan tâm thì bấm “Not now, maybe later”

2 – Nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft thì bấm vào Create one!

3 – Nếu bạn đã có thì bấm vào sign in.

Ta nên đăng ký để có tài khoản (Create one!). có tài khoản hệ thống sẽ tự đồng bộ nhiều thứ vì hỗ trợ nó còn có hệ thống Azure Teaching nữa (mặt khác nếu bạn là Newbie thì tốt nhất đừng nên “lỡ dại” , cứ bấm “Not now, maybe later” để tránh những mắc lỗi

Chúng ta sẽ bấm vào Sign in :

Cung cấp mật khẩu rồi Sign in bình thường.

 • Continue without code: Chọn mục này sẽ mở Visual Studio mà không có Project nào cả
 • “Create a New Project” : Chương trình sẽ hiển thị màn hình tạo Project mới.

Các bạn nhấn vào Creat a new Project :

Tại đây bạn có thể tìm kiếm theo bằng cách lọc theo :Ngôn ngữ lập trình (C#, VB..), lọc theo Platform(Android, IOS, Windows…), theo Project Type(Cloud, Console, Machine Learning…).

Bước 1: Trong mục Language chọn C#

Bước 2: Mục Platform chọn Windows

Bước 3: Mục Project Type chọn Desktop

Sau đó trong mục dưới có:

WPF – App (.Net Framework). Ta chọn nó rồi bấm Next

Location: Nơi lưu trữ dự án. Lưu ý nên lưu khác ổ C, tạo thư mục không dấu Tiếng Việt để lưu trữ.

Solution name: 1 Solution có nhiều dự án (nhiều Project). Thông thường mỗi lần tạo 1 Project ta có Solution đinh kèm để quản lý nó. Nhớ rằng khi triển khai dự án thì thường chúng ta có nhiều Project. Như vậy có 1 Solution và nhiều dự án để cùng phối hợp giải quyết các vấn đề mà ta cần hoàn thành. Thông thường nó đặt tên trùng với Project đầu tiên này. Nên các bạn cứ để mặc định như hình trên.

FrameWork: Đây là version mới nhất nên nó là 4.7.2.

Mọi thứ đã OK thì bấm Create để tạo Project:

Các chức năng màn hình:

 • mục 1: Là tool box để lựa chọn các Control cho phù hợp với nhu cầu. Ta kéo thả trực tiếp vào mục số 3
 • mục 2: là XAML là nơi thiết kế màn hình bằng code XAML (tương tự XML)
 • Mục 3: Là nơi thể hiện màn hình tương tác người dùng. NÓ sẽ thay đổi theo mục 1 và mục 2 tùy ý của lập trình viên.
 • mục 4: Là nơi tổ chức sắp xếp hệ thống các lớp, tập tin, thư viện…. trong dự án
 • mục 5: Là nơi cấu hình các thuộc tính cho các đối tượng trên giao diện
 • mục 6: là các tiện ích giúp ta thao tác nhanh với hệ thống. Nếu bạn chưa quen thì chỉ cần dùng 1 chức năng đó là RUN (F5) hoặc nhấn vào nút màu xanh ngay chỗ số 6

Như vậy tới đây ta đã biết cách tải, cài đặt, sử dụng Visual Studio 2021 rồi.

Cách thức Full Crack

Coding mẫu tải ở đây:

https://www.mediafire.com/file/3ilmt3lfr2d57s3/HelloWorld.zip/file

Cuối cùng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức đăng ký tài khoản Visual Studio 2021 Enterprise(nếu bạn có mua tài khoản)

Nhiều bạn thắc mắc rằng vì sao đang chat đột nhiên nó lại không cho tương tác nữa, phần lớn do hết bản quyền sử dụng ( hoặc hết thời gian dùng thử ). Vì thế mình mới lưu ý các bạn nên cân nhắc nến không có đủ kinh tế trả phí thì bạn có thể dùng bản Community cũng tốt.

Để đăng ký License ta vào Menu Help/ chọn Register Product:

Ta nhấn vào: Unlock with a Product Key

Kết luận

Tôi là người luôn tìm kiếm và chia sẻ những điều giá trị dành cho mọi người.

【#10】Hướng Dẫn Cài Đặt Và Cấu Hình Librenms Trên Ubuntu 16.04

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt và cấu hình LibreNMS trên Ubuntu 16.04. LibreNMS là mã nguồn mở dựa trên PHP / MYSQL / SNMP dùng làm công cụ giám sát mạng tự do. Đây là một hệ thống giám sát mạng đặc trưng cung cấp hỗ trợ cho nhiều loại phần cứng và hệ điều hành mạng bao gồm FreeBSD, Cisco, Linux, HP … LibreNMS là một cộng đồng dựa trên nền công cụ giám sát mạng Observium.

LibreNMS có nhiều tính năng hữu ích như:

– Tự động phát hiện

– Tùy chỉnh cảnh báo

– Truy cập API

– Hệ thống thanh toán

– Cập nhật Tự động

– Phân quyền Phân phối

– iOS và Android App

– Unix Agent

– Và nhiều hơn nữa …

1. Cập nhật hệ thống

Đăng nhập vào máy chủ của bạn thông qua SSH thông qua tài khoản root

ssh root @ IP _Address

và cập nhật tất cả các gói cài đặt

apt-get update && apt-get nâng cấp

2. Cài đặt máy chủ web Apache

Chạy lệnh sau để cài đặt máy chủ web Apache trên Ubuntu 16.04 VPS của bạn

apt-get -y install apache2

Một khi máy chủ web được cài đặt, bắt đầu nó và cho phép nó để bắt đầu khởi động

systemctl start apache2 systemctl enable apache2

Tạo máy chủ ảo Apache với nội dung sau

nano /etc/apache2/sites-available/librenms.conf

DocumentRoot /opt/librenms/html/

ServerName yourdomain.com

AllowEncodedSlashes NoDecode

Require all granted

AllowOverride All

Options FollowSymLinks MultiViews

Kích hoạt máy chủ ảo và khởi động lại Apache để những thay đổi có hiệu lực

a2ensite librenms.conf a2enmod rewrite systemctl restart apache2

3. Cài đặt và cấu hình máy chủ MariaDB

Cài đặt máy chủ MariaDB, bắt đầu nó và cho phép nó bắt đầu tự động khi khởi động hệ thống

apt-get install -y mariadb-client mariadb-server systemctl start mysql systemctl enable mysql

Tiếp theo, chạy mysql_secure_installation cài đặt sau để bảo mật máy chủ MariaDB và đặt mật khẩu root.

Bây giờ, hãy đăng nhập vào máy chủ MariaDB dưới dạng user root và tạo một người dùng và cơ sở dữ liệu mới cho việc cài đặt LibreNMS

Đừng quên thay thế ‘PASSWORD’ bằng một mật khẩu mạnh.

Mở tệp cấu hình MariaDB và thêm các dòng sau vào phần [mysqld]

nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf innodb_file_per_table=1 sql-mode="" lower_case_table_names=0

Khởi động lại MariaDB để những thay đổi có hiệu lực.

systemctl restart mysql

4. Cài đặt PHP 7

LibreNMS là một ứng dụng dựa trên PHP, vì vậy chúng ta phải cài đặt PHP. Chạy lệnh sau để cài đặt PHP 7 và một số mô đun PHP bổ sung theo yêu cầu của LibreNMS

apt-get install php7.0-cli php7.0-curl php7.0-gd php7.0-json php7.0-mcrypt php7.0-mysql php7.0-snmp php7.0-xml php7.0-zip libapache2-mod-php7.0

5. Cài đặt thêm các gói cần thiết

Cài đặt các gói sau theo yêu cầu của LibreNMS

apt-get install composer fping git graphviz imagemagick mtr-tiny nmap python-memcache python-mysqldb rrdtool snmp snmpd whois

6. Cài đặt và cấu hình LibreNMS

Tạo một người dùng hệ thống theo đó LibreNMS sẽ chạy và đặt thư mục chính của nó vào / opt / librenms

useradd librenms -d /opt/librenms -M -r usermod -a -G librenms www-data

Sao chép mã nguồn LibreNMS thông qua Git.

cd /opt/ git clone https://github.com/librenms/librenms.git librenms

Đặt quyền chính xác cho thư mục librenms

chown -R librenms:librenms /opt/librenms

Để cấu hình snmpd, hãy sao chép tệp cấu hình ví dụ

cp /opt/librenms/snmpd.conf.example /etc/snmp/snmpd.conf

Mở tệp tin snmpd.conf, chỉnh sửa dòng RANDOMSTRINGGOESHERE và đặt chuỗi cộng đồng của riêng bạn.

Tiếp theo, tải tập lệnh phát hiện distro snmpd

curl -o /usr/bin/distro https://raw.githubusercontent.com/librenms/librenms-agent/master/snmp/distro

Làm cho nó thực thi và khởi động lại dịch vụ

chmod +x /usr/bin/distro systemctl restart snmpd

Bây giờ, sao chép tập lệnh cron được LibreNMS cung cấp tới thư mục ‘/ect/cron.d’.

cp chúng tôi /etc/cron.d/librenms

Sao chép kịch bản logrotate, để xoay các bản ghi cũ

cp /opt/librenms/misc/librenms.logrotate /etc/logrotate.d/librenms

7. Hoàn thiện cài đặt

Cuối cùng, hãy truy cập http://yourdomain.com/install.php và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt LibreNMS.

Share FB »