【#1】Hướng Dẫn Thiết Kế Web Thương Mại Điện Tử Với Joomla

Successfully reported this slideshow.

, Working at Trường THPT Nguyễn Huệ – Ninh Thuận

Published on

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Hướng dẫn cài đặt và sử dụng WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ trong doanh nghiệp “Joomla” Giảng viên: Nguyễn Hồng Quân
 2. 2. Phần 1. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WEBSITE JOOMLA
 3. 3. Các tài nguyên cần thiết Website: joomla
 4. 4. Bước 1: Các tài nguyên cần thiết để cài đặt website Joomla
 5. 5. Phần 1 . Cài đặt 1. Cài đặt Xampp – Php myadmin – MySql 2. Cài đặt wesbite Joomla 3. Cấu hình và sử dụng
 6. 6. 1. Cài đặt Xampp
 7. 7. 1. Cài đặt Xampp
 8. 8. 1. Cài đặt Xampp
 9. 9. 1. Cài đặt Xampp
 10. 10. 1. Cài đặt Xampp
 11. 11. 1. Cài đặt Xampp (OK)
 12. 12. Cài đặt 1. Cài đặt Xampp – Php myadmin – MySql 2. Cài đặt wesbite Joomla 3. Cấu hình và sử dụng
 13. 13. 2. Cài đặt Joomla Lưu ý 1. Thư mục Xampp sau khi cài đặt có thể được đặt tại ổ C ( hoặc trong C:Program Files )
 14. 14. 2. Cài đặt Joomla Lưu ý 2. Giải nén và Copy nội dung website Joomla vào trong thư mục Xampp/htdocs/ Và đổi tên tùy ý, vd: ecom12
 15. 15. 2. Cài đặt Website Joomla Copy nội dung website vào thư mục chứa máy chủ web C:xampphtdocs Sau đó đổi tên thư mục này thành ecom12
 16. 16. TẠO CƠ SỞ DỮ LiỆU
 17. 17. Tạo cơ sở dữ liệu Mở IE, vào địa chỉ: Localhost/xampp Sau đó chọn English
 18. 18. Tạo cơ sở dữ liệu Bước 1. Tạo database cho website (Vào phpMyAdmin)
 19. 19. Tạo cơ sở dữ liệu Bước 2. Tạo database cho website -Tên database: ecom12_data -Chuẩn font: utf8_general_ci -Nhấn vào Creat
 20. 20. Tạo cơ sở dữ liệu Bước 3. Tạo database cho website Hoàn thành việc tạo cơ sở dữ liệu cho website
 21. 21. Cài đặt website Ecom12 trên nền Joomla
 22. 22. Bước 1. gõ địa chỉ website để cài đặt http://localhost/ecom12
 23. 23. Bước 2. Kiểm tra các thông số của máy chủ Nếu OK kích vào Tiếp/Next
 24. 24. Bước 3. Kiểm tra License Nếu OK kích vào Tiếp/Next
 25. 25. Bước 4. Tạo database cho website Lưu ý: Tên máy chủ: localhost Tên đăng nhập: root Mật khẩu: ĐỂ TRỐNG Tên cơ sở dữ liệu vừa tạo: ecom12_data
 26. 26. Bước 5. Tiếp
 27. 27. Nhập tên website (tùy ý) Địa chỉ email Mật khẩu quản trị website (phải nhớ mật khẩu này) Lưu ý bước 6 Bước 6. Lưu ý – Cài đặt dữ liệu mẫu trước khi bấm Next
 28. 28. Xóa thư mục Installation trong thư mục: C:xampphtdocsECom12
 29. 29. Hướng dẫn cài đặt một số module và component
 30. 30. Mở website Mở website tại địa chỉ: Localhost/ecom12 Giao diện website mẫu
 31. 31. Mở 1 trang web khác quản trị Localhost/ecom12/administrator Nhập tên và mật khẩu quản trị
 32. 32. Giao diện quản trị
 33. 33. Hướng dẫn Cấu hình và Quản trị website
 34. 34. Task 1. Quản lý Main Menu – Dịch các Menu sang tiếng Việt – Đổi tên Main Menu thành GiỚI THIỆU
 35. 35. Task 1. Quản lý Main Menu – Dịch các Menu sang tiếng Việt Hướng dẫn: Menu  Main Menu Kích vào từng Menu con trong Main Menu để biên tập lại bằng tiếng Việt
 36. 36. Task 1. Quản lý Main Menu – Dịch các Menu sang tiếng Việt Hướng dẫn: Menu  Main Menu Kích vào từng Menu con trong Main Menu để biên tập lại bằng tiếng Việt
 37. 37. Giao diện Biên tập các Menu bằng tiếng Việt Lưu ý: Nếu database không theo chuẩn utf8_general_ci, các menu có thể không hiển thị đúng tiếng Việt
 38. 38. Đổi tên MAIN MENU thành TRANG CHỦ Hướng dẫn: Extensions  Module Manager  Chọn Main Menu rồi biên tập tên của Module thành Trang Chủ
 39. 39. Đổi tên MAIN MENU thành TRANG CHỦ Hướng dẫn: Màn hình biên tập
 40. 40. Đổi tên MAIN MENU thành TRANG CHỦ Màn hình kết quả
 41. 41. Task 2. Chỉnh sửa đường dẫn Home thành Trang chủ Hướng dẫn: Biên tập module Breadcrumbs
 42. 42. Breadcrumbs Màn hình kết quả Lưu ý: Module Breadcrumbs có chức năng hiển thị đường link đến trang web đang được mở
 43. 43. Task 3. Disable/Enable một số modules (Không hiển thị/Hiển thị) Ví dụ: Disable module: Resources và Key Concepts
 44. 44. Task 3. Disable/Enable một số modules Disable module: Resources và Key Concepts Hướng dẫn: Extensions  Module Manager  Dùng nút Enabled bên phải các Modules
 45. 45. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ Lưu ý: Đây là task quan trọng và mất nhiều bước để tạo
 46. 46. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B1. Tạo Section để lưu trữ tin của Menu đang tạo
 47. 47. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B1. Tạo Section để lưu trữ tin của Menu đang tạo
 48. 48. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B2. Tạo Category trong Section đã tạo (category tương ứng với các Menu con) Chọn Category Manager
 49. 49. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B2. Tạo Category trong Section đã tạo (category tương ứng với các Menu con) -Đào tạo Lưu ý: Category Đào tạo phải được đặt trong Section: CÁC DỊCH VỤ
 50. 50. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B3. Tạo thêm một số Category khác trong Section CÁC DỊCH VU – Tư vấn – Giải pháp TMĐT
 51. 51. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B3. Tạo thêm một số Category khác trong Section CÁC DỊCH VU – Tư vấn – Giải pháp TMĐT
 52. 52. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B4. Tạo Menu gắn với Section CÁC DỊCH VỤ với tên là CÁC DỊCH VỤ Hướng dẫn: Menu  Menu Manager
 53. 53. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B4. Tạo Menu với tên là CÁC DỊCH VỤ gắn với Section CÁC DỊCH VỤ Hướng dẫn: Menu  Menu Manager Lưu ý: Phải nhập đủ tên vào 4 trường
 54. 54. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B4. Tạo Menu gắn với Section CÁC DỊCH VỤ với tên là CÁC DỊCH VỤ Hướng dẫn: Menu  Menu Manager Lưu ý 1: Phải nhập đủ tên vào 4 trường Lưu ý 2: Sau khi tạo xong Menu phải vào Module Manager để enable Module đó cho phép hiển thị trên website
 55. 55. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B4. Tạo Menu gắn với Section CÁC DỊCH VỤ với tên là CÁC DỊCH VỤ Hướng dẫn: Menu  Menu Manager Lưu ý 1: Phải nhập đủ tên vào 4 trường Lưu ý 2: Sau khi tạo xong Menu phải vào Module Manager để enable Module đó cho phép hiển thị trên website
 56. 56. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ Lưu ý 3: Nhập thông số cấu hình Menu chính
 57. 57. Kết quả 1. Chưa đẹp do chưa có các Menu con Cần tạo tiếp các Menu con tương ứng với các Category đã tạo ở trên
 58. 58. Tạo các Menu con trong Menu: CÁC DỊCH VỤ Hướng dẫn: Menus  CÁC DỊCH VỤ Tạo các Menu con nằm trong CÁC DỊCH VỤ và gắn với các Category tương ứng đã tạo ở bước trước
 59. 59. Tạo các Menu con trong Menu: CÁC DỊCH VỤ Lưu ý: Có 2 định dạng tin phổ biến là Category Blog Layout và Category List Layout
 60. 60. Tạo các Menu con trong Menu: CÁC DỊCH VỤ Lưu ý: Gắn từng Menu con với các Category
 61. 61. Tạo các Menu con trong Menu: CÁC DỊCH VỤ Lặp lại các bước tạo Menu con cho các Category tương ứng Kết quả như minh họa!
 62. 62. Task 5. Việt hóa các menu trên Top Menu và tạo thêm 1 menu mới Hướng dẫn: Menu  Top Menu
 63. 63. Task 5. Việt hóa các menu trên Top Menu và tạo thêm 1 menu mới Hướng dẫn: Menu  Top Menu
 64. 64. Task 5. Việt hóa các menu trên Top Menu và tạo thêm 1 menu mới Hướng dẫn: Biên tập trực tiếp vào các Menu đã có
 65. 65. Task 5. Việt hóa các menu trên Top Menu và tạo thêm 1 menu mới Hướng dẫn: Biên tập trực tiếp vào các Menu đã có
 66. 69. Kết quả 3 Categories đã được tạo trong Section TOP MENU
 67. 70. Tạo Menu GiỚI THIỆU trong TOP MENU gắn với Category Giới thiệu đã được tạo ở bước trước
 68. 72. Tạo tiếp các Menu tương ứng để Kết quả như trên
 69. 73. Lưu ý: Khi tạo menu CONTACT chọn kiểu là Contact Category Layout Để biên tập các nội dung Contact, sử dụng Component Contacts
 70. 74. Task 6. Quản lý Media
 71. 75. Task 6. Quản lý Media Hướng dẫn tạo các thư mục Video, Audio để lưu trữ file âm thanh, hình ảnh của website
 72. 76. Task 7. Quản lý Articles
 73. 77. Task 7. Quản lý Articles Hướng dẫn: -Lưu tin mới vào đúng Category -Sử dụng các chức năng chèn ảnh, chia trang, readmore.
 74. 78. Task 8. Thay đổi Welcome Menu manager Main menu Parameter Systems
 75. 79. Hướng dẫn Cấu hình và quản lý cửa hàng trực tuyến VirtueMart 13 – 301 Cài đặt VirtueMart13 302 Cấu hình virtueMart13 sau khi cài đặt 305 Cài đặt tiếng Việt cho cửa hàng – Xem slide 306 Quản lý Category 307 Quản lý các mặt hàng 308 Quy trình mua hàng 309 Quản lý các đơn đặt hàng 310 Chỉnh sửa giao diện Website
 76. 80. Hướng dẫn cài đặt Virtue Mart 13 cho Joomla 1.5
 77. 81. Bước 1. Mở giao diện cài đặt Extensions Install/Uninstall
 78. 82. Cài đặt VirtueMart (đã giải nén) Lưu ý: cài Com trước
 79. 83. Lưu ý: Cài đặt dữ liệu mẫu cho cửa hàng ảo. Sau khi hoàn thành, có thể lặp lại bước trước để cài các Mod
 80. 84. Đã cài đặt xong cửa hàng VirtueMart
 81. 85. Task 2.1. Quản lý VirtueMart Hướng dẫn: -Sau khi cài đặt đủ các component và modules của VirtueMart, hiển thị Module VirtueMart lên trang chủ -Lưu ý: Chỉnh sửa cấu hình Module để hiển thị theo đúng chuẩn
 82. 87. Hướng dẫn Login và mua thử 1 sản phẩm Thực hiện đầy đủ 4 bước mua hàng Kết quả như minh họa
 83. 88. Hướng dẫn Tạo các Category Tạo các Sản phẩm cho từng Category
 84. 89. Hướng dẫn Việt hóa cửa hàng * * Sử dụng gói Languagepack for virtuemart 13 Copy file chúng tôi vào thư mục joomlaadministratorcomponentscom_virtuemartlanguage * Đổi tên English thành English 1, đổi tên Vietnam thành English
 85. 90. Một số hướng dẫn khác * Chỉnh sửa font trong templates (contentheading, component heading)
 86. 91. Hướng dẫn Kết quả sau khi Việt hóa cửa hàng trực tuyến
 87. 92. 3.1 Cài đặt module BeInvoled
 88. 93. 3.1 Cài đặt module BeInvoled Sửa lỗi trong Helper Dòng 96
 89. 94. 3.1 Cài đặt module BeInvoled Enabled module
 90. 95. 3.1 Cài đặt module BeInvoled Cấu hình module
 91. 96. 3.1 Cài đặt module BeInvoled Cấu hình module
 92. 97. 3.1 Cài đặt module BeInvoled Cấu hình module
 93. 98. 3.1 Cài đặt module BeInvoled Cấu hình module
 94. 99. 3.1 Cài đặt module BeInvoled Cấu hình module
 95. 100. 3.1 Cài đặt module BeInvoled Cấu hình module
 96. 101. Blue: Chỉnh sửa đường dẫn đến Logo
 97. 102. NewFlash Chỉnh sửa thành Nguyên tắc hoạt động Menu: Right

【#2】Hướng Dẫn Thiết Kế Web Bằng Joomla

Để tự tạo một website có rất nhiều cách,đã có nhiều bài viết chia sẻ trên các trang mạng hướng dẫn cho các bạn cách thiết kế web bằng Photoshop, chúng tôi html, WordPress,v.v… Mỗi cách đều có những đặc trưng phù hợp với từng người dùng khác nhau. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn bài viết hướng dẫn thiết kế web bằng Joomla. Hi vọng nó sẽ bổ ích cho các bạn.

 • 1 Joomla là gì ?
 • 2 Tải , cài đặt Joomla và sau đó thiết kế một trang web bằng Joomla theo yêu cầu của mình.

Joomla là gì ?

Joomla là một hệ thống quản trị nội dung, một CMS với mã nguồn mở, được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối với CSDL MySQL, nó cho phép người sử dụng có thể xuất bản nội dung lên internet một cách dễ dàng . Ưu điểm của Joomla đó là dễ dàng cài đặt, quản lý và có độ tin cậy cao, cho dù bạn là người mới và chưa biết gì nhiều về các phần mềm ứng dụng,v.v.. bạn hoàn toàn có thể cài đặt và sử dụng để thiết kế web bằng Joomla được.

Đối với CMS Joomla, có rất nhiều dịch vụ web hosting hỗ trợ để thiết kế website, nếu bạn muốn tùy chọn thêm chức năng vào website của bạn, bạn có thể lựa chọn trong các extension hầu hết bạn có thể tải được các extension free.

Nếu bạn muốn thiết kế 1 trang web bán hàng thì bạn có thể tham khảo tải về các extension như Joom shoping : là extension làm trang bán hàng trực tuyến bao gồm component và các plugin, module hỗ trợ. Joom shopping được tải từ website http://www.webdesigner-profi.de và extension Aicontactsafe: là extension tạo chức năng liên hệ trực tuyến, được tải từ http://www.algisinfo.com

Tải , cài đặt Joomla và sau đó thiết kế một trang web bằng Joomla theo yêu cầu của mình.

Bước 2 : Download Joomla ,giải nén và sao chép nó vào tập tin WAPM ( C: / wamp / www)

Bước 3 : Kích đúp vào biểu tượng của máy chủ và nhấp chuột trái vào biểu tượng trên góc dưới bên phải, sau đó đi đến “start all service” và chờ cho “dial” để chuyển sang màu trắng.

Bước 4 : Nhấp chuột phải một lần nữa và đi đến localhost, nếu nó dẫn bạn đến trang chủ của warp thì bạn đã đi đúng hướng.

Bước 5 : Thêm: “joomla / administrator” đến địa chỉ trong dòng tìm kiếm internet explorer thành: “http: // localhost” vì vậy nó sẽ giống như : “http: // localhost / joomla / administrator” và nhấn “enter”.

Bước 6 : Trên trang Main Cofiguration, chọn địa chỉ email của bạn và mật khẩu đăng nhập và đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị của bạn.

Bước 7 : Tạo bài viết, xây dựng một trình đơn, sửa chữa tất cả mọi thứ ở vị trí bạn muốn trong các tập tin mẫu, chỉnh sửa CSS và HTML, tải về hơn 32.000 joomla templates miễn phí, thêm giỏ hàng VirtueMart, thêm đường dẫn và header và footer, thêm người dùng đăng nhập, thêm các hình thức và thư viện hình ảnh, và nhiều lựa chọn khác nữa.

Bước 8: Tải lên máy chủ để dễ kiểm soát.

Bước 9 : Mở một cửa sổ trình duyệt khác và đặt địa chỉ http: // localhost / joomla vào kiểm tra xem trang web bạn vừa tạo nó trông như thế nào để còn chỉnh sửa.

Bạn không phải tốn nhiều thời gian cho việc thiết kế một trang we, với bài hướng dẫn thiết kế web bằng Joomla này, bạn sẽ có 1 trang web do mình thiết kế trong thời gian ngắn nhất.

 • Nên dùng WordPress hay Joomla để làm website bán hàng?
 • Mã nguồn mở (CMS) nào tốt và được sử dụng nhiều nhất hiện nay
 • Hướng dẫn thiết kế website bằng Drupal
 • Tâm Đan
 • Reviewed by: Tâm Đan
 • Published on: 16/05/2016
 • Last modified: 09/02/2017

Nguồn bài viết: Hướng dẫn thiết kế web bằng Joomla

【#3】Hướng Dẫn Thiết Kế Web Miễn Phí Với Google

Thiết kế web miễn phí với Google là một trong những tính năng hỗ trợ khá đặc biệt mà “ông lớn” này cung cấp cho người dùng ở khắp nơi trên thế giới. Thông qua các tính năng và công cụ có sẵn, bạn hoàn toàn có thể thiết lập cho mình một trang website riêng như mong muốn mà không cần tốn quá nhiều công sức.

Bài viết sau đây của WEBICO sẽ hướng dẫn bạn các bước cơ bản để “hiết kế web miễn phí với Google”

Hướng dẫn thiết kế web miễn phí với Google

Google Sites là một trong những tính năng tuyệt vời của Google cho phép người dùng tự tạo cho mình một trang web miễn phí chỉ với vài bước đơn giản. Để thiết kế web miễn phí với Google, bạn cần sử dụng Google Sites. Đây được xem như là một giải pháp tiết kiệm kinh phí, thích hợp với các hoạt động kinh doanh online.Để có thể thiết kế web miễn phí với Google Sites, bạn hãy tham khảo hướng dẫn sau đây

Bước 1: Thiết lập một site riêng của chính bạn

Mở trình duyệt web và truy cập địa chỉ http://www.sites.google.com . Đăng nhập tài khoản Gmail và mật khấu của bạn. Lưu ý đây sẽ là tài khoản bạn dùng để quản lý web sau này.

– Đặt tên website của bạn, lưu ý hãy chọn một tên dễ nhớ, dễ truy cập. (Site name)

– Nhập địa chỉ ULR của bạn.

– Viết mô tả ngắn về trang web của bạn. (Site Description)

– Xác nhận nội dung cho mọi đối tượng hay chỉ riêng cho người trưởng thành.

– Chọn chế độ cho trang web: Chia sẻ công khai hay chỉ cho vài đối tượng.

Bước 2: Lựa chọn theme cho trang Google Sites của bạn

Google Sites cung cấp rất nhiều theme ( giao diện web mẫu) cho bạn tha hồ lựa chọn cho mình một phong cách phù hợp với nội dung trang web mà bạn định hướng đến. Thêm rất đa dạng về mẫu và màu sắc, một số theme chỉ có phần màu sắc và không chứa hình ảnh.

Bước 3: Thiết lập giao diện chính trang Google Sites của bạn.

Sau khi chọn xong theme bạn sẽ được chuyển đến giao diện chính của mình để có thể thể chỉnh sửa.

Để thiết kế home page, ngay trang đầu tiên, bạn nhấn nút Edit page ( biểu tượng bút chì góc phải ). Công cụ này tương tự như Word nên cực kì dễ dàng cho bạn gồm có các tính năng có thể kể đến như Format (gõ chỉ số trên, dưới, canh lề,…), Insert (chèn hình ảnh, link, liên kết với các dịch vụ khác của Google: Google Document; Google Video; YouTube),Table (chèn bảng), Layout (bố trí trang web thành 01 hoặc 02 cột).

Ngoài ra Google Sites còn có các tùy chọn nhứ Chỉnh sửa trang, Tạo các trang con cho trang web. Ở phần tạo trang con cho web, bạn có thể đặt cho các trang này một cái tên phù hợp, thiết lập địa chỉ cho trang con, lựa chọn các mẫu cho trang con…

Bước 4: Tạo nội dung cho trang website

Về phần nội dung cho website, “Edit page” là thao tác bạn cần dùng để thêm nội dung hoặc chỉnh sửa nội dung trên trang của mình . Bạn có thể thay đổi từ chữ “Home” sang tên trang mà bạn muốn sử dụng cũng với thao tác dễ dàng này. Để thay đổi font chữ, bạn quét chọn các chữ rồi nhấn chuột lên nút Normal và chọn dạng font mình thích. Bạn cũng có thể tùy chỉnh định dạng font chữ , kích thước chữ hiển thị…Bước này thực sự khá giống với Word và rất dễ thao tác.

Ở khung bên dưới, bạn hãy viết đôi lời giới thiệu về trang web để khách truy cập có thể dễ dàng nắm bắt được nội dung chính của trang web và giữ họ ở lại trang web lâu hơn khi họ truy cập vào website của bạn.

Bước 5: Thêm các file media vào trong Google Sites

Để trang website của bạn đa dạng, phong phú và đẹp mắt hơn khi thiết kế web miễn phí với Google thì các file media là điều không thể thiếu. Một trang website có nhiều hình ảnh, media đẹp sẽ thu hút lượt tương tác rất cao và tăng độ phổ biến rộng rãi hơn đến với người dùng mạng.

Một số thao tác thêm các file media vào trang web:

Ở trên là 5 bước cơ bản để thiết kế web online nhờ vào công cụ hỗ trợ Google Sites. Tuy nhiên, WEBICO khuyên bạn chỉ nên áp dụng cách trên khi bạn hoạt động kinh doanh vừa và nhỏ, cần tiết kiệm và sự tối ưu đơn. Đối với các doanh nghiệp lớn, chúng ta nên liên hệ với những dịch vụ thiết kế web chuyên nghiệp để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Đừng quên theo dõi WEBICO BLOG hoặc Fanpage của chúng tôi để luôn cập nhật những bài viết mới nhất!

? WEBICO – GIẢI PHÁP THIẾT KẾ WEB HÀNG ĐẦU CHO DOANH NGHIỆP ?

? Địa chỉ: Mekong Tower, 235-241 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, chúng tôi ? Hotline: 1800 6016 – 0886 02 02 02

▪️ Email: [email protected]

▪️ Website: chúng tôi ▪️Facebook: https://www.facebook.com/webico.vn/

Liên lạc ngay với chúng tôi hoặc để lại thông tin của bạn, bộ phận tư vấn của WEBICO sẽ liên lạc lại ngay để giải đáp mọi thắc mắc!

【#4】Bài 9 Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bán Hàng Trực Tuyến Bằng Joomla

Published on

Hiểu rõ quy trình xây dựng 1 website bằng Joomla

* Tổng hợp các kiến thức cơ bản về xây dựng và quản trị

website Joomla

* Hiểu rõ cách thức đưa website lên host sau khi đã hoàn

thiện trên wampserver

* Hiểu cách sử dụng các gói Quickstart Joomla để tạo

website.

* Hiểu rõ quy trình xây dựng 1 website bằng Joomla

* Tổng hợp các kiến thức cơ bản về xây dựng và quản trị

website Joomla

* Hiểu rõ cách thức đưa website lên host sau khi đã hoàn

thiện trên wampserver

* Hiểu cách sử dụng các gói Quickstart Joomla để tạo

website.

 1. 1. Bài 9 Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla
 2. 2. Mục tiêu bài học * Hiểu rõ quy trình xây dựng 1 website bằng Joomla * Tổng hợp các kiến thức cơ bản về xây dựng và quản trị website Joomla * Hiểu rõ cách thức đưa website lên host sau khi đã hoàn thiện trên wampserver * Hiểu cách sử dụng các gói Quickstart Joomla để tạo website. * Hiểu rõ quy trình xây dựng 1 website bằng Joomla * Tổng hợp các kiến thức cơ bản về xây dựng và quản trị website Joomla * Hiểu rõ cách thức đưa website lên host sau khi đã hoàn thiện trên wampserver * Hiểu cách sử dụng các gói Quickstart Joomla để tạo website. Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla
 3. 3. Xây dựng website bán hàng Cài đặt Joomla trên wampserver, không sử dụng dữ liệu mẫu Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla
 4. 4. Xây dựng website bán hàng Xây dựng sơ đồ website -Trang chủ -Giới thiệu -Tin tức +Tin tuyển dụng +Tin khuyến mại -Sản phẩm +Thời trang trẻ em +Đồ chơi trẻ em -Liên hệ Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla -Trang chủ -Giới thiệu -Tin tức +Tin tuyển dụng +Tin khuyến mại -Sản phẩm +Thời trang trẻ em +Đồ chơi trẻ em -Liên hệ
 5. 5. Xây dựng website bán hàng Tạo Section, Category và một số Article -Tạo Section: Tin tức -Tạo Category Tin tuyển dụng, Tin khuyến mại nằm trong section Tin tức -Tạo Article Giới thiệu thuộc thuộc uncategorised và đặt ngoài trang chủ; Tạo một số Article thuộc category Tin tuyển dụng, Tin khuyến mại, các article này cũng đặt hiển thị ngoài trang chủ theo 2 cột phía dưới article Giới thiệu Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla -Tạo Section: Tin tức -Tạo Category Tin tuyển dụng, Tin khuyến mại nằm trong section Tin tức -Tạo Article Giới thiệu thuộc thuộc uncategorised và đặt ngoài trang chủ; Tạo một số Article thuộc category Tin tuyển dụng, Tin khuyến mại, các article này cũng đặt hiển thị ngoài trang chủ theo 2 cột phía dưới article Giới thiệu
 6. 6. Xây dựng website bán hàng Chỉnh sửa trình đơn Home trong khối trính đơn Main Menu và hiệu chỉnh thứ tự bài viết trong Frontpage Manager -Thay tiêu đề Home thành Trang chủ; -Đặt tham số #Link là 0 để không có liên kết phía dưới các bài intro; -Bật chức năng Title Linkable để đặt liên kết vào tiêu đề bài viết, Tắt hiển thị (chọn hide) ở các tham số Author Name, Created Date and Time, Modified Date and Time -Truy cập Frontpage Manager, đặt lại thứ tự các bài viết, để bài viết Giới Thiệu lên đầu Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla -Thay tiêu đề Home thành Trang chủ; -Đặt tham số #Link là 0 để không có liên kết phía dưới các bài intro; -Bật chức năng Title Linkable để đặt liên kết vào tiêu đề bài viết, Tắt hiển thị (chọn hide) ở các tham số Author Name, Created Date and Time, Modified Date and Time -Truy cập Frontpage Manager, đặt lại thứ tự các bài viết, để bài viết Giới Thiệu lên đầu
 7. 7. Xây dựng website bán hàng Danh sách Section Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla
 8. 8. Xây dựng website bán hàng Danh sách Category Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla
 9. 9. Xây dựng website bán hàng Tạo bài viết Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla
 10. 10. Xây dựng website bán hàng Sửa trình đơn Home Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla
 11. 11. Xây dựng website bán hàng Hiểu chỉnh thứ tự bài viết trong Fronpage Manager Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla
 12. 12. Xây dựng website bán hàng Trang Frontend lúc này: Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla
 13. 13. Xây dựng website bán hàng Thêm mới các trình đơn trong khối Main Menu: -Giới thiệu: Kiểu Article Layout – trỏ tới bài viết Giới thiệu đã tạo; -Tin tức: Kiểu Section Blog Layout trỏ tới section Tin tức với tham số cơ bản là Leading=0; Intro = 4; Columns=2, Links=6 ; -Tin khuyến mại: Kiểu Category Blog Layout trỏ tới Category Tin khuyến mại với tham số cơ bản là Leading=1; Intro = 6; Columns=1, Links=6 ; trình đơn này lựa chọn Parent Item là Tin tức -Tin tuyển dụng: Kiểu Category Blog Layout trỏ tới Category Tin tuyển dụng với tham số cơ bản là Leading=1; Intro = 6; Columns=1, Links=6 ; trình đơn này lựa chọn Parent Item là Tin tức Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla -Giới thiệu: Kiểu Article Layout – trỏ tới bài viết Giới thiệu đã tạo; -Tin tức: Kiểu Section Blog Layout trỏ tới section Tin tức với tham số cơ bản là Leading=0; Intro = 4; Columns=2, Links=6 ; -Tin khuyến mại: Kiểu Category Blog Layout trỏ tới Category Tin khuyến mại với tham số cơ bản là Leading=1; Intro = 6; Columns=1, Links=6 ; trình đơn này lựa chọn Parent Item là Tin tức -Tin tuyển dụng: Kiểu Category Blog Layout trỏ tới Category Tin tuyển dụng với tham số cơ bản là Leading=1; Intro = 6; Columns=1, Links=6 ; trình đơn này lựa chọn Parent Item là Tin tức
 14. 14. Xây dựng website bán hàng Trang Frontend, mục tin tức lúc này: Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla
 15. 15. Xây dựng website bán hàng Tải và cài đặt extension -Joom Shopping: là extension làm trang bán hàng trực tuyến bao gồm component và các plugin, module hỗ trợ. Joom shopping được tải từ website http://www.webdesigner-profi.de -Aicontactsafe: là extension tạo chức năng liên hệ trực tuyến, được tải từ http://www.algisinfo.com Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla -Joom Shopping: là extension làm trang bán hàng trực tuyến bao gồm component và các plugin, module hỗ trợ. Joom shopping được tải từ website http://www.webdesigner-profi.de -Aicontactsafe: là extension tạo chức năng liên hệ trực tuyến, được tải từ http://www.algisinfo.com
 16. 16. Xây dựng website bán hàng Cấu hình component Joom Shopping -Vào Option chọn Currencies, thêm mới 1 loại tiền tệ là tiền Việt Nam Đồng, mã vnd, và đặt loại tiền tệ này là mặc định -Vào Option chọn Payment, xóa các hình thức thanh toán có sẵn thêm mới các hình thức thanh toán: Tienphongbank, Vietcombank, Techcombank và thanh toán trực tiếp khi giao hàng -Vào Option cọn Shipping methods xóa các hình thức vận chuyển cũ, tạo mới hình thức vận chuyển tới tận nhà khách hàng và khách hàng nhận hàng tại cửa hàng Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla -Vào Option chọn Currencies, thêm mới 1 loại tiền tệ là tiền Việt Nam Đồng, mã vnd, và đặt loại tiền tệ này là mặc định -Vào Option chọn Payment, xóa các hình thức thanh toán có sẵn thêm mới các hình thức thanh toán: Tienphongbank, Vietcombank, Techcombank và thanh toán trực tiếp khi giao hàng -Vào Option cọn Shipping methods xóa các hình thức vận chuyển cũ, tạo mới hình thức vận chuyển tới tận nhà khách hàng và khách hàng nhận hàng tại cửa hàng
 17. 18. Xây dựng website bán hàng Tạo trình đơn Sản Phẩm trỏ tới trang Joom Shopping -Vào khối Main Menu, thêm mới trình đơn Sản phẩm và 2 trình đơn con là Thời trang trẻ em, Đồ chơi trẻ em tương ứng trỏ tới danh sách các sản phẩm của 2 chuyên mục này Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla
 18. 19. Xây dựng website bán hàng Tạo trình đơn liên hệ Thêm mới trình đơn Liên hệ trỏ tới component Aicontactsafe Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla
 19. 20. Xây dựng website bán hàng Thêm mới khối trình đơn đặt phía trên trang web Thêm mới khối trình đơn với 2 trình đơn là Thời trang trẻ em và Đồ chơi trẻ em, 2 trình đơn này trỏ tới 2 trình đơn tương ứng trong khối Main Menu và đặt module hiển thị khối trình đơn này ở vị trí user3 Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla
 20. 22. Xây dựng website bán hàng Trang Frontend lúc này: Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla
 21. 23. Xây dựng website bán hàng Thay logo trang web Tạo mới một ảnh định dạng .png có tên mw_joomla_logo.png có kích thước 298×75, chép đè ảnh này vào thư mục templatesrhuk_milkywayimages Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla
 22. 24. Đưa website lên host 3 Bước chính để đưa website lên Host -Bước 1: Upload toàn bộ Source code Joomla lên host bằng cách sử dụng trình quản lý file manager của host hoặc sử dụng các phần mềm FTP -Bước 2: Export database trong phpmyadmin của wampserver sau đó import vào phpmyadmin của Host -Bước 3: Cấu hình file chúng tôi ở các dòng: var $host var $user var $password var $db var $dbpfix var $log_path var $tmp_path Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla -Bước 1: Upload toàn bộ Source code Joomla lên host bằng cách sử dụng trình quản lý file manager của host hoặc sử dụng các phần mềm FTP -Bước 2: Export database trong phpmyadmin của wampserver sau đó import vào phpmyadmin của Host -Bước 3: Cấu hình file chúng tôi ở các dòng: var $host var $user var $password var $db var $dbpfix var $log_path var $tmp_path
 23. 25. Giới thiệu QuickStart Joomla QuickStart Joomla là gì? – Là bộ cài đặt Joomla đã có tích hợp sẵn các extension như Template, module, Plugin, component có thể triển khai luôn. -Do các bên thứ 3 sản xuất và bán ra thị trường như: GavicPro, Joomlart, You Joomla… -Quá trình cài đặt QuickStart Joomla giống như cài đặt Joomla nhưng luôn phải cài đặt dữ liệu mẫu. -Có thể tham khảo các website demo được cài từ QuickStart Joomla tại website của các bên thứ 3 như chúng tôi , chúng tôi -Xu hướng hiện tại nhiều đơn vị dùng QuickStart để triển khai website nhanh chóng mà lại có giao diện đẹp, chức năng hoàn thiện. Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla – Là bộ cài đặt Joomla đã có tích hợp sẵn các extension như Template, module, Plugin, component có thể triển khai luôn. -Do các bên thứ 3 sản xuất và bán ra thị trường như: GavicPro, Joomlart, You Joomla… -Quá trình cài đặt QuickStart Joomla giống như cài đặt Joomla nhưng luôn phải cài đặt dữ liệu mẫu. -Có thể tham khảo các website demo được cài từ QuickStart Joomla tại website của các bên thứ 3 như chúng tôi , chúng tôi -Xu hướng hiện tại nhiều đơn vị dùng QuickStart để triển khai website nhanh chóng mà lại có giao diện đẹp, chức năng hoàn thiện.
 24. 26. Giới thiệu QuickStart Joomla Ví dụ QuickStart Joomla của Joomlart: JA University -Xem Demo: http://www.joomlart.com/demo/#jo omla25- chúng tôi ty -Bộ Quickstart này có tích hợp sẵn: *Template được xây dựng trên nền tảng JAT3 2 Framework *7 extension: (xem thông tin tại: http://www.joomlart.com/joomla/te mplates/ja-university ) Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla -Xem Demo: http://www.joomlart.com/demo/#jo omla25- chúng tôi ty -Bộ Quickstart này có tích hợp sẵn: *Template được xây dựng trên nền tảng JAT3 2 Framework *7 extension: (xem thông tin tại: http://www.joomlart.com/joomla/te mplates/ja-university )
 25. 27. Tổng kết bài học -Tổng hợp lại toàn bộ kiến thức, kỹ năng và quy trình xây dựng website từ Joomla CMS -Hiểu cách thức đưa một website Joomla lên hosting -Tìm hiểu về QuickStart Joomla Bài 9 – Hướng dẫn thiết kế website bán hàng trực tuyến bằng Joomla

【#5】Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bằng Joomla

Thiết kế site bằng Joomla

Khi con người đề cập về các hệ thống để quản lý nội dung (CMS), Joomla! Là một trong các cái tên trước tiên được nhắc đến. Joomla! Có mã nguồn mở hoàn toàn (miễn phí), có thể được dùng bởi bất cứ ai mong muốn tạo ra một trang website mãnh liệt.

Joomla! Đã được dùng bởi nhiều nhãn hiệu được nhiều người biết đến và các tổ chức bao gồm đại học Harvard, chúng tôi Guggenheim, MTV và UNRIC (United Nations Regional Information Centre for Western Europe).

Bạn cần gì?

Bước 1: Cách dùng thiết kế bằng Joomla! – cài đặt Joomla

Khách hàng của Hostinger có thể thiết lập đơn giản Joomla bằng Trình tự động thiết lập. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn đã có một website hoàn chỉnh. để thực hiện, bạn hãy thao tác chu trình như sau:

 1. Truy cập vào Hostinger Control Panel
 2. Chọn Quản lý ở hosting cần cài
 3. Chọn tiếp mục Trình tự động cài đặt
 4. Nhập thông tin cơ bản để hệ thống tự cài Joomla cho bạn

Với Joomla, bạn sẽ có vô số xác định về cách cấu trúc trang web và quản lý thông tin. Trong bài đăng này, bạn sẽ được cách dùng Joomla để quản lý nội dung dễ dàng và hiệu quả.

Thêm bài viết

Hãy bắt đầu với những điều căn bản. Từ trang quản trị, nhấn vào nút , rê chuột qua tùy chọn quản lý bài viết và nhấp vào Add new article. Một trình biên soạn WYSIWYG sẽ bật lên. Nó có khả năng được dùng để định dạng và chèn văn bản vào bài đăng của bạn. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh hoặc liên kết ở đây.

Sau khi bạn đã hoàn thiện bài viết, nhấn nút Save để xuất bản.

Sau khi bài viết đã xuất hiện lần đầu, nó sẽ hiển thị trong phần Latest Articles. Nếu như bạn muốn liên kết nó với trình đơn chính của trang web, hãy làm theo các bước sau:

Thêm Joomla Components

Joomla cho bạn khả năng thêm các công dụng quan trọng (ngoài các công dụng tiêu chuẩn) vào văn bản, liên kết và hình ảnh nhầm tạo ra các thông tin khó khăn bằng các components.

Trình quản lý components có các tùy chọn khác nhau để thêm các trang khó khăn vào website của bạn. Joomla có khá là nhiều components được tạo ra sẵn để tạo các kiểu trang dành riêng một bí quyết đơn giản như: danh bạ, tìm kiếm, tìm kiếm sáng tạo, nguồn cấp dữ liệu tin tức, liên kết web,…

Thêm Joomla Categories

Joomla có hệ thống categories cho phép bạn chia loại thông tin của mình một cách hiệu quả. Mỗi khi tạo bất kỳ nội dung mới nào bạn có thể chỉ định một category nó. Việc này bạn giúp giữ Tất cả mọi thứ có cấu trúc và hệ thống đồng nhất. Categories trở nên thật sự hữu dụng khi mà bạn có nhiều các kiểu nội dung/bài viết khác nhau đặt trên trang website. Để thêm category mới, hãy thực hiện theo các bước dễ dàng sau:

 1. Từ trang admin, bấm chọn content
 2. Trong Categories, chọn vào Add New Category
 3. Thêm bí danh, tiêu đề, miêu tả và nhấn Save. (Lưu ý: bí danh và mô tả là tùy chọn)
 4. Bấm Save lần nữa để thực hiện thêm category mới

Tạo bài đăng nổi bật

Bạn có khả năng tạo trang chứa các thông tin tổng hợp dựa trên các thuộc tính gần giống nhau.

Bước trước tiên là đánh dấu các articles (bài viết) là nổi bật. Điều này cực kì dễ thực hiện, chỉ cần vào nội dung và sau đó nhấp vào Articles. Danh sách các bài viết (articles) trên trang website của bạn sẽ được hiển thị ở đây. Bạn sẽ cảm nhận rằng có một ngôi sao bên cạnh toàn bộ bài viết trong danh sách. Toàn bộ những gì bạn phải làm để làm một bài đăng nổi bật là nhấp vào ngôi sao bên cạnh bài đăng đấy. Người nổi tiếng nên chuyển sang màu vàng làm cho bài báo của bạn trở thành nổi bật.

Để hiển thị các bài viết nổi bật trên trang được liên kết trong menu, hãy thực hiện theo các bước sau:

Tạo trang liên hệ

Nhận phản hồi từ khách truy cập/khách hàng/khách hàng tiềm năng là một việc làm đều đặn của các chủ trang web. Với mục tiêu này, việc có một trang liên lạc sẽ vô cùng quan trọng. con người có khả năng làm điều này trong Joomla với chỉ vài cú bấm chuột:

 1. Trước tiên, bạn phải cần tạo mới một trang liên lạc. Vào Components, chọn Contacts và sau đấy bám chọn New
 2. Thêm tên, thông tin liên lạc cho form của bạn. nếu như bạn muốn thêm các miêu tả, hảy sử dụng tab Miscellaneous Information
 3. Khi đã thực hiện xong, bấm Done để lưu lại.

Sử dụng Banner

Banners component có khả năng sử dụng để quản lý hình ảnh hoặc HTML banners. quá trình thực hiện như sau:

 1. Nhấn vào nút New ở phía trên bên trái.
 2. Ban sẽ phải chọn tên banner, chúng tôi chỉ bạn có thể đặt tên có ý nghĩa chi tiết để giản đơn sắp xếp sau này.
 3. Tải lên hình ảnh của bạn (có thể tùy chọn đặt thông số chiều cao, chiều rộng)
 4. Khi hoàn tất, bấm Save để lưu lại
 5. Bây giờ, để hiện thì banner này, bạn phải cần xuất bản nó dưới dạng một module mới.
 6. Một danh sách các module sẽ hiển thị, chọn vào Banners
 7. Chọn tiêu đề và vị trí cho module mới. Bấm Save khi đã thực hiện hoàn tất.

Themes và templates là những phần làm cho các trang web đẹp hơn, dễ chịu hơn và thân thiện với người dùng. Chọn đúng themes, templates hoặc phương pháp thiết kế là một điều then chốt cho chức năng và giao diện của trang website của bạn vì lẽ đó hãy suy nghĩ thật kỹ để có quyền quyết định.

 1. Chọn vào Upload Package file
 2. Bấm chọn file nén dạng .zip chứa templates để thực hiện
 3. Bấm chọn hình ngôi sao ở templates bạn mong muốn bật.

Việc hành động cập nhật Joomla cực kì giản đơn. Mặc định, khi vào trang quản lý http://domain.com/administrator Joomla sẽ tự động kiểm tra phiên bản mới nhất hiện có. Nếu như phiên bản bạn đang sử dụng cũ hơn sẽ có thông báo cập nhật.

Khi thấy thông báo này, bạn chỉ phải nhấp vào Update Now để bắt đầu chu trình cập nhật. Joomla sẽ tự động download và cập nhật phiên bản tiên tiến. Bãn hãy chờ một lát để chu trình hoàn tất.

Bật Gzip Compssion

Nén giúp bạn giảm tổng kích cỡ trang web mà người truy cập phải tải xuống, do đó sẽ mất ít thời gian hơn để tải trang web.

Bật Joomla Cache

Bằng việc cho phép bộ nhớ cache lưu trữ nội dung trang website của bạn được lấy từ cơ sở dữ liệu trên máy chủ, nên khi khách truy cập đến trang website của bạn, thời gian phản hồi sẽ nhanh hơn.

Lời kết

Bài cách dùng Joomla! Này tập trung vào việc recommend Joomla cho người mới tiếp tục kết hợp với việc đưa ra một cách nhìn nhận tổng quát về bí quyết một trang web hoàn chỉnh có thể được quản lý bằng việc dùng CMS tối tân. Các thông tin chi tiết sẽ được tìm thấy tại trang web của Joomla.

Mỹ Phượng-Tổng hợp

【#6】Hướng Dẫn Thiết Kế Web WordPress

Ngày nay khi mà website trở thành một công cụ bán hàng, quảng bá sản phẩm dịch vụ hiệu quả thì rất nhiều người khao khát làm chủ những website của mình. Đặc biệt sẽ vui hơn nữa khi bạn có thể tạo ra website để kinh doanh vì sự thật là làm website bây giờ đã trở nên rất dễ dàng.

Nếu tìm hướng dẫn về thiết kế web WordPress trên Internet bạn sẽ tìm ra rất nhiều chia sẻ. Nhưng hãy suy sét thật kĩ trước khi bạn chọn một hướng dẫn nào đó để làm theo, bởi vì nếu chọn không đúng bạn sẽ phải tốn thời giankhông có được kết quả, làm theo nhưng không được, không có ai để hổ trợ và tư vấn.

Chia sẻ trên mạng nhiều nhưng chưa đầy đủ, đặc biệt người mới học rất cần một tài liệu dễ hiểu từ cơ bản đến nâng cao một cách bài bản.

Sách hướng dẫn thiết kế web WordPress

Từ trước đến giờ khi nghiên cứu hay học về một lĩnh vực gì thì sách vẫn là nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy. Bởi vì nó được viết kì công phu trên kinh nghiệm thực tiễn của tác giả, người đã có trải nghiệm và giảng dạy về lĩnh vực chúng ta đang học.

Thiết kế web trên WordPress cũng như vậy. Bạn sẽ hỏi là có sách thiết kế web WordPress nào đang có ở nhà sách và trên Internet.

Bình xin chia sẻ với bạn là có rất nhiều tuy nhiên đa số đều là tiếng anh. Còn tiếng việt thì rất hiếm đặc biệt với người mới bắt đầu.

Học thiết kế web với sách Thiết Kế Web Siêu Tốc

Bố cụ trình tự hợp lý từ đầu đến cuối, đặc biệt có hổ trợ người đọc tên miền và hosting miễn phí để thực hành. Với những hướng dẫn khác bạn sẽ không được hổ trợ hoặc tư vấn thì với sách Thiết Kế Web Siêu Tốc bạn sẽ được thêm vào nhóm hổ trợ đọc giả trực tuyến từ đó bạn hoàn toàn an tâm vì có một tài liệu rất tốt kèm theo chuyên gia hổ trợ.

Tác giả cuốn sách là giảng viên thiết kế web WordPress tại trung tâm APPNET tại kios 8 trường đại học Bách Khoa. Đây là những kinh nghiệm anh chia sẻ trong quá trình giảng dạy.

Đặng Ngọc Bình

【#7】Hướng Dẫn Thiết Kế Web Từ A

Nếu bạn là người mới bắt đầu bạn sẽ rất khó khăn để tiếp cận với cách thiết kế website. Bởi vì có rất nhiều cách để thiết kế website cũng như tài liệu thì rất nhiều. Nhưng quy tụ lại thì có hai trường phái thiết kế web lập trình và thiết kế web bằng phần mềm có sẵn.

Với các bạn không hiểu về lập trình và mới bắt đầu tiếp xúc với công việc thiết kế web thì Bình khuyên bạn nên chọn thiết kế với phần mềm có sẵn sẽ dễ dàng cho các bạn hơn.

Hiện nay, phần mềm thiết kế web được nhiều người không chuyên chọn lựa sử dụng là phần mềmWordPress vì nó đáp ứng tất cả các vấn đề của một website.

Từ giao diện tới các chức năng đều đầy đủ và dễ dàng. Không chỉ vậy, nhiều người thiết kế website chuyên nghiệp cũng dùng phương pháp này vì họ không thể chối từ được lợi ích mà nó mang lại đó là tiết kiệm được nhiều thời gian thay vì bỏ ra vài tuần để làm website thì giờ đây chỉ vài giờ đồng hồ họ đã làm được, website đó vẫn dễ dàng thay đổi và mở rộng.

Càng làm việc với WordPress Bình cảm thấy yêu thích công cụ này và không ngại chia sẻ nó đến với nhiều người hơn. Bình đã dành rất nhiều thời gian viết ra mộtgiáo trình hướng dẫn thiết kế website WordPress. Giáo trình thiết kế web này bạn không cần biết nhiều IT cũng có thể dễ dàng học và làm theo được.

Với giáo trình Thiết kế web siêu tốc này bạn sẽ biết cách tạo website, cài đặt, cấu hình,…giúp bạn sử dụng và quản lý website được thiết kế trên nền tảng CMS WordPress. Điều đặc biệt là giáo trình này hoàn toàn thích hợp với những bạn không chuyên IT, không am hiểu về lập trình.

Ngoài ra với giáo trình này còn cung cấp cho các bạn các thủ thuật và tài liệu cần thiết nhất cho việc tự học cũng như khám phá kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết, cụ thể nhất so với các web khác trên mạng hiện nay.

Thật sư là rất tiện ích đúng không nào, vậy thì bạn còn gì phải băn khoăn nữa khi mọi thắc mắc của bạn đều sẽ được hỗ trợ giải đáp.

Đặng Ngọc Bình

【#8】Hướng Dẫn Thiết Kế Web WordPress Toàn Tập Mới Nhất 2021

Hướng dẫn thiết kế web wordpss toàn tập mới nhất 2021

1.WordPress là gì?

Với sự hỗ trợ của Mike Little, họ đang sử dụng bộ mã gốc đó để tạo nên phiên bản trước hết của WordPress vào ngày 27/5/2003.

Thứ mà chúng tôi muốn hướng đến là một bài tut dùng WordPress đa số và thật chi tiết nhất có thể.

2.WordPress.com và chúng tôi khác nhau giống như thế nào?

Tôi sẽ cho biết dễ hiểu nhất cho bạn.

Bạn được phép sử dụng một dung lượng họ cho phép (3GB nếu vượt quá sẽ phải trả thêm tiền). Nó không giống giống với Wix hiện đang khá được yêu thích vì tích tùy biến đơn giản của mình.

Nói chung là cài đặt rất dễ dàng, ko cần thuê host. Để sử dụng domain riêng bạn cần chi trả 25$/năm. Rất tiện so với người mới sử dụng WordPress.

Nhưng nó cũng có những nhược điểm đó là:

 • Bạn không thể setup plugin (tính năng làm nên tên tuổi của wordpss).
 • Nếu muốn sử dụng plugin bạn phải trả phí ( 25$/tháng, quá chát)
 • k thể dùng theme bên ngoài.
 • Bạn k có quyền kiểm soát 100% với web của mình. Họ đủ nội lực xóa website của bạn bất kỳ lúc nào..

3.Những thứ cần sẵn sàng để học WordPress

1.Cài đặt WordPress

Sau khi có domain và host là bạn đủ sức tiến hành setup WordPress.

Khu vực này chứa một số đường kéo giúp bạn hiểu rõ hơn về WordPress cũng như phương pháp sử dụng chúng.

2.Thiết lập trước nhất (Settings)

chọn ” Tổng quan và bạn sẽ xem một vài tuỳ lựa chọn cho website:

3.Đường dẫn tĩnh (Permalinks)

Trông đang tốt hơn nhiều rồi đúng k nào. ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chọn Tên bài và dùng tên post để có đường dẫn ngắn nhất và đẹp nhất trong mắt người dùng:

Và đừng quên lựa chọn nút ” Lưu thay đổi “.

4.Thảo lý luận

Để sử dụng việc này, truy cập vào .

Chúng tôi khuyên bạn nên bỏ lựa chọn ” Cho phép liên kết các thông báo từ các blog không giống (pingbacks và trackbacks) trên các post mới “.

Vì chức năng này sẽ gây nhiều phiên phức cho website sau này.

5.Hồ sơ của bạn

Một phần bạn k thể bỏ qua đó là trang hồ sơ một mình của bạn. Phần này nằm trong thành viên ” Hồ sơ của bạn.

Cho phép bạn tùy chỉnh một số thứ như: Tông màu, Ngôn Ngữ..

4.Các chức năng chính trong WordPress

1.Soạn thảo bài viết (Post)

Có một số vùng bạn cần quan tâm như:

2.Hướng kéo tạo trang (Page)

Ỏ bên tay phải sẽ có thêm một ô đó là Page Attributes (thuộc tính trang).

3.Quản lý thư viện Media

all hình ảnh, video và âm thanh trong WordPress đều được cai quản bởi “Thư viện Media”. Khi soạn thảo post, bạn đủ nội lực truy cập vào thư viện để đăng hình hoặc dùng hình ảnh có sẵn từ trước.

Tại đây, bạn chỉ cần kéo thả một hoặc nhiều pic từ máy tính vào trong khu vực này hoặc nhấn bút “Chọn tập tin”. Một khi hình đã được đăng lên sự phát triển, bạn sẽ xem một vài tuỳ chọn bên tay phải màn hình.

Các tính năng này cho phép bạn đặt đầu bài hay diễn đạt cho bức hình nếu quan trọng, thẻ Alt và một vài tuỳ chọn hiển thị trong post. tham khảo post để hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa Alt Text Và đầu bài hình ảnh.

5.Chức năng Revision

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng trao đổi về những ” WordPress Themes “. Theme hay Giao diện điều khiển phần hiển thị của web cũng giống như post. Là phần mà người dùng sẽ xem khi truy cập vào website. Có rất nhiều theme không giống nhau dành cho hướng dẫn mục đích khác nhau. WordPress theme là tập trung của nhiều file được dùng như một mẫu, định dạng để hiển thị một phần của website.

1. Các loại theme

 • Blogging – được design với mục đích tạo blog một mình.
 • Portfolio – hiển thị pic hay video.
 • Magazine – gần như blog nhưng có nhiều giao diện hiển thị.
 • eCommerce – xây dựng website thương mại điện tử.
 • Multi-pupose – một giao diện đồ sộ đủ sức dùng vào nhiều mục đích khác nhau.
 • App – Một giao diện được xây dựng cho một mục đích cụ thể như: tuyển nhân viên, học Trực tuyến hay đấu thầu.
 • Frameworks – bộ giao diện hệ thống giúp các nhà phát triển đủ sức tạo ra theme mới dễ dàng hơn.
 • Flatsome – Theme WordPress bán hàng số 1 cho đến nay
 • 44 Theme WordPress miễn phí xinh nhất năm 2021
 • 45 Theme WooCommerce đẹp nhất năm 2021
 • 31 Multi-purpose Theme tốt nhất dành cho WordPress(Phần 1)

2. tải giao diện free ở đâu?

3. Mua giao diện trả phí ở đâu?

4. cài đặt giao diện

http://www.yourdomain.com/wp-content/themes

Sau khi công cuộc đăng lên hoàn thành, lựa chọn nhìn thấy trước hoặc để dùng giao diện cho web.Tôi đã có một bài tut cài đặt Theme WordPress cho người mới chi tiết cho ai còn chưa biết.

5. Tùy chỉnh giao diện

trước hết hãy đặt tên và bấm “Tạo trình đơn”.

6. mô tả Về Plugin

 • Yoast SEO Premium – tối ưu SEO, gia tăng thứ hạng web.
 • iThemes BackupBuddy – Sao lưu đề phòng trường hợp rủi ro.
 • WP Rocket – gia tăng tốc website không khó khăn kết quả.
 • WooCommerce Plugin – Plugin giúp bạn bán hàng tốt hơn.
 • Membership Plugin – Cho bạn tạo cộng đồng trên website của mình.

1. đăng Plugin free ở đâu?

 • TOP 5 Plugin share trên mxh tốt nhất năm 2021
 • Những mail marketing plugin bổ ích nên có trong WordPress
 • 10 chức năng quan trọng nhất của Yoast SEO Plugin
 • 6 backup plugin mất phí đỉnh nhất trên WordPress

2. Mua Plugin cao cấp ở đâu?

giá tiền để sở hữu một plugin cao cấp rất khách nhau, có thể chỉ , nhưng có những plugin bạn phải chi trả số tài nguyên lên tới $100 để sở hữu như các plugin về bảo mật, tăng tốc, hay backup dữ liệu.

Chính do đó chúng tôi khuyên bạn đăng ký member của TheDevKit để được sử dụng các plugin cao cấp với mức giá k thể rẻ hơn mà vẫn CHẤT LƯỢNG. Bạn sẽ có thời cơ dùng nhưng plugin hàng đầu hiện tại giống như BackupBuddy, iTheme Security Pro, WP Rocket.. Với giá chỉ bằng CỐC CAFE

7.Kết Thúc

Nguồn : https://dieuhau.com

【#9】Hướng Dẫn Thiết Kế Website Miễn Phí Bằng WordPress Mới Nhất 2021

Hướng dẫn thiết kế website miễn phí bằng wordpss, không tốn bất kỳ chi phí nào, sử dụng sub-domain chúng tôi Hướng dẫn cách tạo website miễn phí không cần biết lập trình.

Bạn mong muốn có một website riêng chính mình, bạn chỉ cần đơn giản, dùng đăng thông tin. Bạn không muốn tốn bất kỳ chi phí nào vẫn có một website. Hôm nay, HWP sẽ hướng dẫn thiết kế website miễn phí bằng wordpss mới nhất 2021. Trong bài hướng dẫn tạo website miễn phí bạn xem những hình ảnh chúng tôi chụp lại từng thao tác.

Đầu tiên, bạn truy cập vào https://wordpss.com/

Nhấn nút Get Started. Sau đó, bạn sẽ được chuyển qua một trang mới. Ở đây, chúng ta sẽ có 4 bước hoàn tất theo yêu cầu của WordPress.com.

Bước 1: Nhập các thông tin và nhấn Continue

 • What would you like to name your site: là tên website của bạn. Ở đây HWP sẽ chọn 1 tên: công ty hwp. Có thể đặt tên tùy ý: tên riêng, tên dịch vụ,..
 • What’s the primary goal you have for your site: Chọn mục tiêu làm website của bạn, check chọn 1 trong những gợi ý từ wordpss.
 • How comfortable are you with creating a website: dòng này có nghĩa là bạn có cảm thấy thoải mái khi làm một website không. Tất nhiên là có rồi phải không nè. Ở đây, HWP rất hứng thú và tôi sẽ chọn 5.

Sau khi đã nhập đủ 4 thông tin tên, hãy nhấn nút Continue để chuyển qua bước 2

Bước 2: Nhập tên hoặc từ khóa của website. Thực ra, chỗ này là tên miền của bạn. Ở đây, HWP sẽ nhập tên congtyhwp

Lưu ý: để miễn phí bạn hãy chọn dòng có chữ FREE, như vậy tên miền của website HWP là: congtyhwp.wordpss.com

Nếu nhập tên mà đã có người sử dụng, bạn hãy chọn một tên khác.

Bước 3: Chọn chựa chọn đầu tiên trong 4 lựa chọn (lựa chọn FREE dành cho sinh viên). Xem hình bên dưới

Nhấn Start with Free để hoàn tất & chuyển qua bước kế tiếp.

Bước 4: Nhập email & password của website. Email & Password dùng để đăng nhập vào trang quản trị, đăng bài cho website wordpss.

Hoàn tất 4 bước như trên bạn đã hoàn tất & website đã thành công.

Cách đăng nhập vào website wordpss

Sau khi tạo thành công thì website của bạn có đường dẫn như sau: https://congtyhwp.wordpss.com. Cụm từ congtyhwp là của HWP. Đăng nhập vào trang quản trị như sau: gõ tên miền website của bạn và sau đó thêm /admin vào cuối

Ví dụ: tên miền của HWP là: chúng tôi thì cần gõ thêm /admin. Kết quả sẽ là: https://congtyhwp.wordpss.com/admin

Đăng nhập bằng email & password như ở bước 4 phía trên.

Cách đăng bài viết trong website wordpss

Nhập tiêu đề, nội dung, upload hình ảnh nhấn tiếp nút: Publish để đăng bài viết.

Lời kết: Hướng dẫn thiết kế website miễn phí bằng wordpss

 • Website sử dụng sub-domain là chúng tôi bạn không thể lấy dữ liệu, mã nguồn về được
 • Bạn hoàn toàn cho thể thiet ke web voi wordpss bằng giao diện riêng, phần này nâng cao hơn phải qua công ty lập trình wordpss (HWP là công ty lập trình wordpss)

Hướng dẫn thiết kế website miễn phí bằng wordpss giúp bạn cho 1 website mà không tốn bất kỳ chi phí nào! website ở mức cơ bạn, sử dụng sub tên miền kèm theo wordpss.com.

Mọi thắc mắc bạn có thể để lại tin nhắn facebook bên dưới, HWP sẽ trả lời bạn.

【#10】Hướng Dẫn Thiết Kế Website Từ A Đến Z Cho Người Mới Bắt Đầu

Các nội dung chính [hide]

1. Thiết kế website là gì?

Website là ngôi nhà thứ 2 để khách hàng có thể biết đến sản phẩm của mình

Website giờ đây không còn quá xa lạ với các doanh nghiệp vừa và lớn, và website là ngôi nhà thứ 2 để phát triển thương hiệu của mình.

Website là một trang thông tin với mục đích là để giới thiệu, cập nhật những thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, tin tức,…để mọi người biết đến thương hiệu của mình. Từ những thông tin cần thiết này, mục tiêu lớn hơn mà các doanh nghiệp muốn hướng đến là xây dựng một webiste chuyên nghiệp để bán hàng

Website được phân chia thành 4 hình thức chủ yếu theo đối tượng như doanh nghiệp, website dành cho cá nhân, website của chính phủ, website của các tổ chức phi lợi nhuận mà mỗi website đều có các điểm khác nhau và cũng không thể phủ định tầm quan trọng của chúng là giống nhau

2. Lợi ích khi thiết kế một website

-Thông qua website thì khách hàng đã có thể biết được thông tin của doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ mà công ty đang hướng tới cho khách hàng

-Website giúp khẳng định thương hiệu và là công cụ cạnh tranh với các đối thủ. Khi khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm bất kỳ một sản phẩm nào thì hành động đầu tiên của khách hàng đó là tìm kiếm trên Google. Và chính lúc này website là một công cụ để làm thu hút khách hàng

-Website cũng là nơi để cung cấp nguồn thông tin có ích đến khách hàng. Tất cả mọi thông tin về doanh nghiệp, bí quyết,..sẽ được chia sẻ với khách hàng. Bên cạnh đó website còn là kênh để chăm sóc khách hàng, bạn có thể thực hiện cuộc khảo sát nhỏ để hiểu thêm về khách hàng của mình và như vậy khách hàng sẽ thấy độ chuyên nghiệp của doanh nghiệp và có ấn tượng mạnh đến doanh nghiệp

-Không thể thiếu một kế hoạch khi thiết kế website đó là thực hiện kế hoạch marketing. Xã hội ngày càng thay đổi và giờ cũng đang bước vào thời đại công nghệ 4.0, Marketing Online cũng trở thành một công cụ đắc lực để doanh nghiệp thu hút khách hàng bên cạnh các phương pháp Marketing truyền thống. Vậy nên sở hữu một website chính là đẩy thương hiệu của mình đi thật xa.

Tạo website bán hàng nhanh chóng chỉ sau vài phút với chúng tôi

3. Những trang web giúp thiết kế website miễn phí

Tổng hợp những trang website thiết thế web miễn phí

3.1 Thiết kế trang web bằng Google Sites

Google Sites chính là ứng dụng trực tuyến giúp người dùng có thể tạo website dễ dàng, bạn có thể thu nhập nhanh chóng nhiều loại thông tin khác nhau trong cùng một vị trí bao gồm video, lịch, tệp đính kèm, văn bản…Đồng thời nó còn dễ dàng chia sẻ những thông tin này để xem hoặc chỉnh sửa với nhóm nhỏ, toàn bộ tổ chức hoặc với mọi người

3.2 Thiết kế trang web bằng chúng tôi

Blogger là một hệ thống website được cung cấp bởi Google giúp bạn tạo ra những trang blog miễn phí với nhiều giao diện khác nhau và phục vụ nhiều mục đích khác nhau của người dùng

Google sẽ hỗ trợ Blogger về hosting để chứa web, dung lượng của hosting, tên miền sau khi blog được tạo sẽ có đuôi ví dụ như blogspot.com…

3.3 Thiết kế trang web bằng chúng tôi

Wordpss là một công cụ giúp bạn làm một trang web, blog hoặc tin tức cho riêng bạn, các thao tác trên trang website này rất đơn giản, giao diện quản trị trực quan và giúp bạn có thể nắm rõ cơ cấu quản lý một website Wordpss trong thời gian ngắn

3.4 Thiết kế trang web bằng chúng tôi

WIX là một nền tảng xây dựng website miễn phí , cho phép người dùng khởi tạo webiste trực tuyến dựa trên thao tác kéo thả. Tuy là miễn phí, tuy nhiên nó cũng cung cấp các gói trả phí với nhiều tính năng nâng cấp như xóa logo, sử dụng tên miền riêng… Hiện tại WIX đang được hơn 100 triệu người sử dụng trên phạm vi 190 quốc gia

4. Tạo lập website như thế nào?

– Có hai cách để tạo lập website: miễn phí và có tính phí. Thường khi thấy từ “miễn phí” mọi người thường đưa lựa chọn đó ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, ông cha ta có câu “tiền nào của ấy”. Do vậy, hãy thật tỉnh táo và khôn ngoan để chọn hướng phát triển cho riêng mình, để vừa đạt hiệu quả cao nhất, vừa đáp ứng được mục đích mà mình đặt ra.

Cách thứ nhất: Việc tạo website trên là dựa trên những nền tảng web có sẵn và hoàn toàn miễn phí. Có 3 hướng để bạn tạo website như sau:

+ Tạo trang web bằng Google Sites

+ Tạo trang web bằng Blogger.com

+ Tạo trang web bằng Wordpss.com

Các bước cơ bản để thiết kế website

– Cách thứ hai: Tạo website dựa trên các bước cơ bản như:

+ Đăng ký tên miền: Đây chính là địa chỉ website của các bạn khi mọi người truy cập vào website. Có hai loại tên miền bạn có thể tham khảo như: .com, .net, .org,..hoặc .vn. Ngoài ra, nếu bạn tạo lập website phục vụ ở Việt Nam hay bán hàng ở Việt Nam, bạn nên tạo tên miền đuôi .vn để tránh bị tranh chấp đường truyền không đáng có và để tối đa hóa hiệu quả SEO.

+ Tạo hosting: Web hosting là một không gian trên máy chủ có cài các dịch vụ: Internet, fpt,..nơi mọi người có thể chứa nội dung hay dữ liệu trang web của mình. Tùy vào nhu cầu và yêu cầu về dung lượng đối với mỗi website, việc sử dụng dịch vụ này có thể dao động từ vài trăm tới vài triệu.

+ Bước còn lại là việc cài đặt cơ bản cho website của bạn.

5. Thiết kế website

Sau khi đã tạo lập website xong, bước tiếp theo của bạn là thiết kế website. Để thiết kế website, trước hết bạn nên lập một bản kế hoạch hoàn hảo nhất.

+ Để tạo được kế hoạch, trước hết bạn phải xác định được mục đích và hướng phát triển chính của website, từ đó, khoanh vùng được đối tượng người xem hoặc khách hàng. Rồi từ nhu cầu, thị hiếu, thẩm mỹ của họ để lập lên những tiêu chí cần thiết và phù hợp cho một website như: giao diện, màu sắc, logo, tính năng, cấu hình,… Khi việc thiết kế website không có những yếu tố tương thích với người xem, website của bạn sẽ hoạt động kém hiệu quả và việc này cũng trở nên tốn công, vô ích. Chỉ khi đã lên được một bản kế hoạch thiết kế website thật hoàn hảo thì khi ấy mình mới sẵn sàng để thiết kế website thật hiệu quả và ích lợi.

+ Sau khi đã lên được một bản kế hoạch phù hợp, việc tiếp theo của bạn là chọn cho mình địa chỉ thiết kế website uy tín nhất. Tại sao chúng ta không thể tự làm mà phải đi “thuê thiết kế”? Bạn có thể tự tìm hiểu để làm nhưng để hiệu quả như mong muốn hay không thì là một điều khó khăn. Vừa tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức, lại có một website như ý, có thể nói, việc nhờ cậy tới các dịch vụ thiết kế website là một lựa chọn vô cùng tối ưu.

.

Nhanh.vn tự hào là công ty hàng đầu trong việc thiết kế website chuyên nghiệp, tạo ra các giải pháp truyền thông trên Internet, Digital Marketing

Dịch vụ của chúng tôi vô cung đa dạng, mang lại giải pháp cho doanh nghiệp, cũng như SEO, Social Media Marketing, Email Marketing và Digital Marketing

Website tại chúng tôi sẽ cung cấp những lợi thế như sau

– Bộ search thông minh

– Bộ lọc phong phú, chi tiết

– Hiển thị số tồn

– Cơ chế gợi ý sản phẩm

– Tích hợp cổng thanh toán

– Tự động tính phí

– Tự động gửi SMS

– Giao diện tương thích với màn hình